Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Informācijas tehnoloģijas un telesakaru terminoloģijas apakškomisijā 2003.–2004. gada cēlienā izskatītie un apstiprinātie termini

Valters Feists «Terminoloģijas Jaunumi» 09.12.2004.

LZA TK Informācijas tehnoloģijas un telesakaru terminoloģijas apakškomisija (ITTTA) 2003.– 2004. gada darba cēlienā analizējusi, latviskojusi un akceptējusi vairākus terminus, kuri varētu interesēt kā nozaru speciālistus un valodas praktiķus, tā arī plašāku sabiedrību.

Pārskats veidots, balstoties uz apakškomisijas sēžu protokoliem un terminu apstiprināšanas gaitā gūtajām atziņām. Ar terminu skaidrojumiem sīkāk iepazīties var adresēs www.termini.lv un www.termnet.lv.

Tīmeklis  
tērzētava chat room (chat)
emuāri, tīmekļa žurnāls weblog, blog
vietņvedis * webmaster
tūlītējā ziņapmaiņa instant messaging
daudzmitināšana multi-hosting
virtuālā mitināšana virtual hosting
Datori un telesakaru aparatūra  
asmensserveris, plātņserveris ** blade server
pickārbserveris, plānserveris pizza box server
ķieģeļserveris, biezserveris brick server
šaurlietojuma ierīce, šaurierīce *** appliance
kameras tālrunis cameraphone
tehnoloģija «Bluetooth» Bluetooth
vienkristālsistēma system-on-a-chip
iegultā sistēma embedded system
cauratstares displejs, transflektīvais displejs transflective display
atstarojošais displejs  reflective display
organiskais gaismstarotājs  OLED (organic light-emitting diode)
Dažādas parādības datorvidē  
robojums aliasing (attēlu negludums)
apzīmētājkļūme aliasing (ar identifikatoriem saistīta kļūme algoritmu izpildē)
spektrālā kropļošanās spektrālie kropļojumi aliasing (skaņas un attēla analogciparu pārveidē)
kropļojumnovērse antialiasing
ēnošana ēnojums shading
iepoga snap-in
Datorika, informācijas sistēmas  
režģiskā skaitļošana grid computing
tīkla skaitļošana network computing
pudurskaitļošana cluster computing
datu pakošana marshalling
intelektiskais aģents intelligent agent
augstināt scale up
plašināt scale out
kļūmjpārlēce failover
skaitļošana (darbība) computing
datorika (nozare) computing
tīmekļa pakalpes **** web services
tīmekļa pakalpojumu aprakstes valoda WSDL, web services description language
vienkāršais objektpiekļuves protokols, protokols SOAP SOAP, simple object access protocol
universālais uzņēmumu reģistrs, reģistrs UDDI UDDI, universal description, discovery and integration
priekšraksts authority record (bibliotēku informācijas sistēmās)
priekšrakstne authority file (bibliotēku informācijas sistēmās)
Telesakari un tīkli  
intelektiskais tīkls intelligent network
signalizācijas sistēma 7, SS7 sistēma signalling system 7
tīkla pieslēgumpunkts network termination point
abonentlīnija ***** local loop, last mile, subscriber line
abonentapakšlīnija local sub-loop
atsaistītā piekļuve abonentlīnijai unbundled access to the local loop
kopējā piekļuve abonentlīnijai shared access to the local loop
ģeogrāfiskais numurs geographic number
neģeogrāfiskie numuri non-geographic numbers
izsaucēja identifikatora attēlošana presentation of calling line identification
frekvenču joslas sadalījums allocation
radiofrekvences iedalījums, radiofrekvenču kanāla iedalījums allotment
radiofrekvences piešķīrums, radiofrekvenču kanāla piešķīrums assignment
aptveršanas zona coverage area (apraides stacijām)
pārklājuma zona coverage area (mobilo sakaru šūnu sistēmām)
tīklājs hotspot
ātrdarbīgo komutēto ķēžu datu pārraide ****** high-speed circuit-switched data, HSCSD
daudzkanālu piekļuve, daudzpiekļuve multiple access
datu šalts data burst
šaltsraide burst transmission
šalts apraksts burst info
elektroniskie sakari, elektronsakari electronic communications
telesakari ******* telecommunications
nacionālā regulēšanas institūcija national regulatory authority
uzlabotā ciparu televīzijas iekārta enhanced digital television equipment
universālā mobilo telesakaru sistēma universal mobile telecommunications system, UMTS
pustrešā paaudze second-and-a-half generation, 2.5G
fiziskā kopvietošana physical collocation
virtuālā kopvietošana virtual collocation
attālinātā kopvietošana distant collocation

Piezīmes

* Dažu webmaster nozīmes nianšu atveidošanai saglabāts arī līdzšinējais latviskojums tīmekļa pārzinis.

** Nekorekts atveidojums ir «bleidserveris».

*** Profesionāla ierīce, kura speciāli paredzēta kādas šauras, piem., servera, funkcijas veikšanai. Nejaukt, piem., ar sadzīves «interneta ierīci»!

**** Tīmekļa pakalpes ir specifiska programmatūras sistēma, kas nodrošina lietotņu sadarbību tīklā ar valodas WSDL palīdzību. Nejaukt ar jebkuriem pakalpojumiem, kam ir saistība ar tīmekli!

***** Nekorekti: «vietējā cilpa».

****** Atcelts neprecīzais high-speed circuit-switched data latviskojums «ātrdarbīgo komutēto ķēžu dati».

******* Elektroniskos sakarus un telesakarus dažkārt uzskata par sinonīmiem.

 

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē