Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Portāla lietošanas noteikumi

I. Lietotie termini

1.1.      Autentifikācija – elektronisks process, kurā elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs veic fiziskās personas elektronisko identifikācijas datu pārbaudi, lai nodrošinātu šīs personas elektronisko identifikāciju;

1.2.      Centrs – tiešās valsts pārvaldes iestāde Kultūras informācijas sistēmu centrs;

1.3.      Terminoloģijas portāls – terminoloģijas portāls termini.gov.lv;

1.4.      Terminoloģijas portāla pārzinis – tiešās valsts pārvaldes iestāde Kultūras informācijas sistēmu centrs;

1.5.      Latvija.lv – valsts pārvaldes pakalpojumu portāls www.latvija.lv;

1.6.      Lietotājs – jebkura persona, kas lieto Terminoloģijas portālu ar vai bez autentifikācijas;

1.7.      Lietotāja konts – autentificēta Lietotāja izveidota personificēta darba vieta, kas satur Lietotāja identifikācijas un personisko informāciju darbam Terminoloģijas portālā.

 

II. Vispārīgā informācija

2.1.      Terminoloģijas portāla mērķis ir nodrošināt terminoloģijas datubāzes pieejamību jebkuram interesentam, kā arī sekmēt terminoloģijas pārvaldību terminu izstrādes un apstiprināšanas procesa laikā.

2.2.      Šie noteikumi nosaka Terminoloģijas portāla lietošanas noteikumus un ir saistoši visiem Lietotājiem.

2.3.      Terminoloģijas portāla pārzinis ir Centrs.

 

III. Lietotāja autentifikācija un Lietotāja konta reģistrācija

3.1.      Lietotāja autentifikācija tiek veikta, Lietotājam nospiežot pogu “Ienākt”.

3.2.      Lietotāja autentifikācija notiek, izmantojot Latvija.lv autentifikācijas risinājumu.

3.3.      Lietotājam pirmo reizi autentificējoties Terminoloģijas portālā, Lietotāja konts tiek reģistrēts automātiski.

3.4.      Veicot autentifikāciju, Lietotājam jāpiekrīt ievērot Latvija.lv personu elektroniskās identifikācijas risinājuma lietošanas noteikumus, kas pieejami https://epakalpojumi.latvija.lv/STS/LVP.STS/Themes/LVP2/Agreement.html.

 

IV. Lietotāja tiesības un pienākumi

4.1.      Terminu meklēšana Terminoloģijas portālā ir iespējam jebkuram Lietotājam ar vai bez autentifikācijas.

4.2.      Lietotājam ir tiesības izmantot Terminoloģijas portāla saturu bez maksas un tādā apjomā, kādā tas ir pieejams Terminoloģijas portāla lietošanas brīdī.

4.3.      Terminoloģijas izstrādē un apstiprināšanā iesaistītiem Lietotājiem ir nepieciešams autentificēties.

4.4.      Informācija par Terminoloģijas portāla izmantošanu ir pieejama sadaļā “Meklēt terminus”.

4.5.      Lietotājs apņemas:

4.5.1.   iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un ievērot tos;

4.5.2.   nenodot savu Lietotāja kontu lietošanai citai personai;

4.5.3.   neveikt darbības, kas būtu vērstas pret Terminoloģijas portāla drošību, stabilitāti un ātrdarbību;

4.5.4.   neaizskart vai nepārkāpt trešo personu tiesības, tai skaitā intelektuālā īpašuma tiesības (autortiesības, patentu, preču zīmju, u. c.);

4.5.5.   neveikt apvainojošas, aizskarošas un pretlikumīgas darbības, nelietot necenzētu valodu.

4.6.      Visus neskaidros jautājumus par Terminoloģijas portāla lietošanu var uzdot Terminoloģijas portāla pārzinim, nosūtot jautājumu uz e-pastu help@kis.gov.lv.

4.7.      Visus neskaidros jautājumus par terminoloģijas izstrādi un apstiprināšanu var uzdot Valsta valodas centram info@vvc.gov.lv vai Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijai uz e-pastu tk@lza.lv.

 

V. Termini.gov.lv pārziņa tiesības un pienākumi

5.1.      Centram ir tiesības:

5.1.1.   drošības sistēmas apiešanas vai bojāšanas gadījumā vienpusēji bloķēt Lietotāja kontu vai Lietotāja piekļuvi Terminoloģijas portālam caur Lietotāja ierīcei (datoram) piešķirto interneta protokola (IP) adresi;

5.1.2.   Terminoloģijas portāla drošas lietošanas nolūkā noteikt ierobežojumus tehnoloģiskajiem risinājumiem (piekļuves protokolu, operētājsistēmu un pārlūkprogrammu versijas) ar kuriem šis pakalpojums ir saņemams;

5.1.3.   Terminoloģijas portāla drošas lietošanas nolūkā noteikt ierobežojumus augšupielādējama satura apjomam un formātam;

5.1.4.   iepriekš par to nebrīdinot Lietotāju, mainīt Terminoloģijas portāla pakalpojumu sniegšanas kārtību, mainīt Lietotājam pieejamo pakalpojumu un informācijas apjomu, Terminoloģijas portāla funkcionālo un vizuālo risinājumu;

5.1.5.   iepriekš par to nebrīdinot Lietotāju, jebkurā laikā grozīt lietošanas noteikumus vai izdot jaunus, un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Terminoloģijas portāla.

5.2.      Centrs apņemas nodrošināt Lietotājam pieeju savam Lietotāja kontam, izmantojot Latvija.lv autentifikācijas risinājumu.

5.3.      Terminoloģijas izstrādē un apstiprināšanā iesaistīto Lietotāju tiesību apjomu nosaka Centrs, Valsts valodas centrs un Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija.

5.4.      Centrs neatbild:

5.4.1.   par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona pieslēdzas un/vai lieto Terminoloģijas portālu, izmantojot Lietotāja kontu;

5.4.2.   par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam sakarā ar Terminoloģijas portālā ievietotās informācijas izmantošanu.

 

VI. Noslēguma jautājumi

6.1.      Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Centru un Lietotāju, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē