Terminu kolekciju saraksts - Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Terminu kolekcijas

Terminoloģijas portālā esošo terminu iedalījums kolekcijās.

Kolekciju skaits: 100
Publiska kolekcija

"Krievu – latviešu celtniecības terminu vārdnīca. R.: KDIU "Kaiva", 1998."

Vārdnīcā apkopoti termini, kas aptver pirmsprojektēšanas darbus (tai skaitā ģeodēzisko un ģeoloģisko izpēti), projektēšanas organizēšanu un procesu, pilsētbūvniecību un arhitektūru, būvmateriālu ieguvi un apstrādi, materiālu īpašības un to pārbaudes metodes, būvkonstrukciju, to elementu aprēķinus un izgatavošanu, būvdarbu organizēšanu, tehnoloģiju, ekonomiku, būvmašīnas un to ekspluatāciju, inženiertīklus, sanitārtehniku, tehnoloģiskās iekārtas, elektroapgādi, automatizāciju, vājstrāvu ietaises, meliorāciju, enerģētiskās, hidrotehniskās, zemes un transporta būves, teritoriju apzaļumošanu un labiekārtošanu.

Šķirkļu skaits: 41270
lv 41269 ru 41259

Publiska kolekcija

Angļu – krievu – latviešu skaidrojošā vārdnīca. Datu pārraides un apstrādes sistēmas. R.: A/s SWH, 1995.

Šķirkļu skaits: 2115
lv 2115 en 2115 fr 1 ru 2115

Publiska kolekcija

Angļu – latviešu muitas terminu vārdnīca. R.: Jāņa sēta, 1997.

Vārdnīcu izstrādājuši Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Svešvalodu docētāju grupas un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes darbinieku autorkolektīvs I. Matisones vadībā.

Šķirkļu skaits: 12571
lv 12570 en 12570 de 1 ru 1

Publiska kolekcija

Angļu – latviešu nodokļu terminu vārdnīca. R.: RTU, 2006.

Vārdnīcā apkopoti apmēram 6000 ar nodokļu jomu saistīti vārdi un izteiksmes. Vārdnīca domāta nodokļu speciālistiem, konsultantiem, tulkiem, studentiem, kā arī visiem, kas interesējas par speciālo terminoloģiju.

Šķirkļu skaits: 5000
lv 4958 en 5000

Publiska kolekcija

Astronomija un ģeodēzija. LPE tematiskā šķirkļu saraksta projekts. R.: Zinātņu akadēmija, 1979.

Latvijas padomju enciklopēdiju veidojis plašs autoru, konsultantu un redaktoru kolektīvs Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas zinātniskajā vadībā. Šķirkļu saraksta projekti bija viens no enciklopēdijas sagatavošanas priekšdarbiem, kurā piedalījās partijas un padomju darbinieki, zinātnes un mākslas speciālisti, dažādas iestādes un organizācijas.

Šķirkļu skaits: 833
lv 833 ru 833

Publiska kolekcija

B. Rolovs. Par fiziku un fiziķiem. Fizikas terminu skaidrojošā vārdnīca. R.: Zinātne, 1989.

Šķirkļu skaits: 1688
la 111 lv 1688

Publiska kolekcija

Bibliotēku un arhīvu terminu kolekcija

Bibliotēku un arhīvu terminu kolekcijā iekļauti Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas (LZA TK) Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijas apstiprinātie termini. Termini pieejami arī LNB "Bibliotēku, arhīvu un muzeju terminu datubāzē" http://termini.lnb.lv/

Šķirkļu skaits: 2303
lv 2348 en 2329 de 1 ru 196

Publiska kolekcija

Darbinieku finansiālās līdzdalības termini (LZA TK lēmums Nr. 65, 13.11.2007)

Termini sagatavoti, izmantojot starptautisko pieredzi darbinieku finansiālās līdzdalības sistēmu veidošanā un saskaņā ar ieteikumiem, kas izstrādāti, īstenojot Eiropas komisijas atbalstīto projektu «Towards a Better Quality of Financial Participation of Workers in CEE» («Darbinieku finansiālās līdzdalības labākai kvalitātei Centrālajā un Austrumeiropā»).

Šķirkļu skaits: 37
lv 37 en 37 de 37

Publiska kolekcija

Eiropas Savienības dokumentos lietojamie termini (LZA TK prot. Nr. 1/1019, 19.02.2001)

LZA Terminoloģijas komisijas apstiprināts, juristu izstrādāts un Eiropas Savienības dokumentu tulkojumos lietojamo terminu saraksts, kas ir saskaņots ar LZA TK lēmumiem, sagatavots, ievērojot angļu un latviešu valodas terminu jēdzieniskās atbilsmes, un par ko ir panākta speciālistu vienošanās Juridiskās terminoloģijas apakškomisijā pārstāvēto institūciju — LR Saeimas Juridiskā biroja, Eiropas Integrācijas biroja, Valsts kancelejas, LR Tieslietu ministrijas, Latvijas Universitātes, Tulkošanas un terminoloģijas centra un LZA TK — ietvaros. Termini paredzēti vienotai konsekventai izmantošanai praksē oficiālajā valodas lietojumā.

Šķirkļu skaits: 120
lv 120 en 120

Publiska kolekcija

Eiropas Savienības dokumentos un EUROVOC tēzaurā lietojamie termini (LZA TK prot. Nr. 5/1037, 13.05.2003)

LZA Terminoloģijas komisijas (TK) apstiprināts Juridiskās terminoloģijas apakškomisijā apspriesto un pieņemto Eiropas Savienības dokumentu tulkojumos un EUROVOC tēzaurā lietojamo, kā arī dažu citu juridisko terminu saraksts, kas ir saskaņots ar LZA TK lēmumiem un par ko ir panākta LR Saeimas Juridiskā biroja, Eiropas Integrācijas biroja, Valsts kancelejas, LR Tieslietu ministrijas, LU Juridiskās fakultātes, Tulkošanas un terminoloģijas centra un LZA TK speciālistu vienošanās. Termini paredzēti vienotai lietošanai praksē oficiālajā valodas lietojumā.

Šķirkļu skaits: 262
lv 262 en 262

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē