Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Lēmums Nr. 12. Par termina "finanses" locījuma formu

«Terminoloģijas Jaunumi» 30.04.2002.

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 12.
Pieņemts 30.04.2002.; prot. Nr. 2/1026.
Lēmuma pamats: Valsts valodas centra vēstule.
LZA Terminoloģijas komisija atbalsta Latviešu valodas ekspertu komisijas atzinumu, ka vārds finanses daudzskaitļa ģenitīvā lietojams ar latviešu valodā regulāro līdzskaņa s/š miju: finanšu.

 

Pamatojums

1. Latviešu valodā visiem vārdiem, arī aizguvumiem, kas beidzas ar ‑anse, ‑ese u. tml., daudzskaitļa ģenitīvā ir līdzskaņu s/š mija: nianse — nianšu, disonanse — disonanšu, alianse — alianšu, baronese — baronešu, finese — finešu, tāpat kā latviskas cilmes vārdos apse — apšu, atvase — atvašu u. c. Padomju laikā vārdam finanses kā vienīgajam izņēmumam tika pieļauta paralēlforma bez līdzskaņu mijas: finanšu un finansu.

Atteikšanās no paralēlformas, kā to paredz 20. gs. 90. gadu pareizrakstības vārdnīcas (Pareizrakstības komisijā savulaik sagatavotā un 1995. gadā publicētā «Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca» (R.: Avots, 1995), kam sekojušas arī citas pareizrakstības vārdnīcas: «Pareizrakstības rokasgrāmata» (R.: Avots, 1996), «Mūsdienu latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca» (R.: Jumava, 1996); «Palīgs latviešu valodas pareizrakstībā» (R.: Avots, 2000)) sekmē valodas vienotību.

2. Saskaņā ar pareizrakstības vārdnīcām regulārā forma finanšu jau konsekventi lietota visās LZA TK apstiprinātajās terminu vārdnīcās un citās publikācijās (piem., arī Latvijas Bankas grāmatā «Starptautiskie grāmatvedības standarti 1997»), Tulkošanas un terminoloģijas centra tulkojumos un citur praksē. Regulārā forma izmantota arī Valsts kancelejas izdotajā  «Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmatā» (R., 2002), ko sagatavojušas V. Krūmiņa un V. Skujiņa.

3. Izņēmuma formas aizstāšana ar regulāro vienā locījumā nenozīmē paša termina maiņu, tāpēc termina finanses turpmāka lietošana daudzskaitļa ģenitīvā ar regulāro līdzskaņa s/š miju arī likumos, MK noteikumos un citos normatīvajos dokumentos attiecas tikai uz vārda viena locījuma formas pareizrakstības labojumu, kas nebūtu saistāms ar prasību  veikt grozījumus iepriekš publicētajos normatīvajos aktos.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa
LZA TK zinātniskā sekretāre M. Ķirīte

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē