Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Lēmums Nr. 19. Par terminu "vietas izpildītājs"

«Terminoloģijas Jaunumi» 28.01.2003.

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 19.
Pieņemts 28.01.2003.; prot. Nr. 1/1033.
Lēmuma pamats: konsultācijas.

 

LR Ministru kabineta noteikumos Nr. 154 «Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi» (23.04.1996.) saīsinājumu sarakstā apzīmējums v. i. skaidrots kā ‘pienākumu («vietas») izpildītājs’, proti — to attiecina uz personu, kura izpilda noteiktus amata pienākumus cita vietā uz laiku vai līdz brīdim, kad pati tiek oficiāli apstiprināta attiecīgajā amatā. Tā kā «vietu izpildīt» šo vārdu tiešajā nozīmē nav iespējams, bet «pienākumus izpildīt» ir iespējams, praksē sākās pāreja no «vietas izpildītāja» uz «pienākumu izpildītāju».

Nenoraidot noteiktā nozīmē arī termina pienākumu izpildītājs lietošanu, LZA TK tomēr atzīst, ka termins vietas izpildītājs, un līdz ar to arī tā saīsinājums v. i., joprojām lietojams normatīvos aktos paredzētajos gadījumos.

 

Pamatojums

Vārdam vieta viena no nozīmēm ir arī ‘darbs, amats’, un var pildīt un izpildīt gan amatu, gan darbu, līdz ar to — pārnestā nozīmē — arī vietu.

Termins vietas izpildītājs skaidri definēts skaidrojošajā vārdnīcā (‘persona, kas veic kāda amata pienākumus uz laiku vai līdz oficiālai apstiprināšanai šajā amatā’) un jau ir plaši lietots gan praksē, gan tiesību aktos, arī saīsinājums v. i. ir kļuvis par stabilu simbolu šajā nozīmē.

Pienākumu var pildīt un izpildīt, kā arī veikt, bet saīsinājumu p. i., kam nav nostiprinājusies viena noteikta stabila nozīme, var uztvert arī kā «pagaidu izpildītāju» vai kā citādi.

Amatu pienākumu pagaidu izpildē ir divi pamatgadījumi: 1) kad kādu ieceļ vakantajā amatā, kas nav aizņemts; 2) kad iekšējo pienākumu sadales kārtībā viens darbinieks uz laiku aizstāj kādu citu. Dažādos gadījumos var būt atšķirīgi pienākumu un tiesību pilnvarojumi. Daudzas tiesības uz pienākumu izpildītāju nepāriet.

Tātad līdztekus plaši lietotajam un normatīvos aktos reglamentētajam vietas izpildītājam atšķirīgā nozīmē ir iespējams izmantot arī terminu pienākumu izpildītājs. Ja tiek lietoti atšķirīgi termini, lai tos nesajauktu, ir svarīgi katru no tiem precīzi definēt.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa
LZA TK zinātniskā sekretāre M. Ķirīte

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē