Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Lēmums Nr. 42. Par ierakstiem Eiropas Savienības pilsoņa pasē

07.12.2004.

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 42
Pieņemts 07.12.2004.; prot. Nr. 14/1055. Publicēts «LV» 18.08.2005.
Lēmuma pamats: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iesniegums.

LZA Terminoloģijas komisija (TK) ir apstiprinājusi latviešu valodas terminus un speciālās frāzes Eiropas Savienības vienotā parauga pasēm, cenšoties pēc iespējas nemainīt līdzšinējo tradīciju. Sastatījumā ar angļu valodu ierakstīšanai pasēs apstiprinātas šādas latviskās atbilsmes:

surname – uzvārds

forename, first name – vārds

nationality* – pilsonība

identity No. – personas kods

date of birth – dzimšanas datums

place of birth – dzimšanas vieta

sex – dzimums

height – augums

signature of holder – paraksts

date of issue – izdošanas datums

date of expiry – derīga līdz

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa
LZA TK zinātniskā sekretāre I. Pūtele

 

*Oksfordas vārdnīcā termins nationality skaidrots kā ‘statuss, kas raksturo piederību valstij kā ļaužu kopumam ar kopēju izcelsmi, vēsturi, valodu u. c.’ Kā liecina tulkojošās vārdnīcas, angļu vārdam nationality latviešu valodā atbilst gan tautība, gan pavalstniecība. Savukārt vārdam pilsonība angļu valodā atbilst citizenship, ko latviski tulko arī ar pavalstniecība. Ievērojot ES kā valstiska veidojuma savdabību un vajadzību pasē norādīt uz pilsonisko saistību ar šo valstisko veidojumu, kā arī ņemot vērā, ka pilsonība ir ‘piederība pie kādas valsts pilsoņiem, uz kuriem attiecas valsts likumos noteiktie pienākumi un tiesības’ (sk. Latviešu valodas vārdnīcu),

ierakstīšanai pasēs par atbilstošiem atzīti nationality un pilsonība.

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē