Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Lēmums Nr. 84. Par termina "kompetence" izpratni un lietošanu latviešu valodā

29.12.2009.

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 84
Pieņemts 29.09.2009.; prot. Nr. 5/1095
Lēmuma pamats: MK 28.11.2000. noteikumu Nr. 405 3.5. un 11. p.

 

LZA Terminoloģijas komisija, apspriežot studiju rezultātu aprakstīšanai lietojamos terminus, kurus paredzēts izmantot Augstākās izglītības likumā, atzīst, ka: termins kompetence latviešu valodā lietojams vienskaitļa formā un tā jēdzieniskais saturs atspoguļots «Pedagoģijas terminu skaidrojošajā vārdnīcā» (Rīga, 2000) divās nozīmēs:

«1. Nepieciešamās zināšanas, profesionālā pieredze, izpratne kādā noteiktā jomā, jautājumā un prasme zināšanas un pieredzi izmantot konkrētā darbībā. Personas (darbinieka) kompetenci vērtē apkārtējie cilvēki, sadarbības partneri, sabiedrība.

2. Piekritība, tiesīgums (kādā jautājumā), pilnvaru kopums; sfēra, par ko ir uzdota atbildība, ņemot vērā personas izglītību, spējas, zināšanas un pieredzi attiecīgajā jomā».

Raksturojot izglītības procesā iegūstamos studiju rezultātus, angļu valodas frāze «knowledge, skills and competences» latviski atveidojama ar «zināšanas, iemaņas un prasmes».

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa
LZA TK sekretāre A. Butāne

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē