Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Lēmums Nr. 76. Par angļu valodas terminu "pre-seed funds", "seed funds" un "business angels" atveidi latviešu valodā

23.12.2009.

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 76
Pieņemts 27.05.2008.; prot. Nr. 6/1087. Publicēts «LV» 14.10.2009.
Lēmuma pamats: Valsts valodas likuma 22. p. pirmā daļa

 

LZA Terminoloģijas komisija (TK), pēc Valsts kancelejas Tiesību aktu redakcijas lūguma izvērtējot angļu valodas terminu pre-seed funds, seed funds un business angels izpratni un atveidi latviešu valodā ar (attiecīgi) «pirmssēklas granti», «sēklas fondi» un «biznesa eņģeļi», atzīst, ka:

1)   Valsts kancelejas 11.03.2008. vēstulē Nr. 313–1/01 dotie terminu izpratnes skaidrojumi pamatos atklāj attiecīgo jēdzienu saturu;

2)   terminu izvēlē priekšroka dodama šādām atbilsmēm:

a. pre-seed funds — latv. pirmssēklas nauda,

a. seed funds — latv. sēklasnauda,

a. business angels — latv. komerceņģeļi.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa
LZA TK sekretāre A. Ščucka

 

Pamatojums.

1.    Vārda sēkla izvēle angļu valodas terminu pre-seed funds un seed funds apzīmējošā komponenta atveidei ir pamatota gan kā vārda seed tiešais tulkojums latviešu valodā, gan vārda sēkla jēdzieniskās piemērotības dēļ, jo vārdu sēkla mēdz izvēlēties, runājot par lietām, kas paredzētas tālākai izplatībai, attīstībai u. tml. Tāpat pamatots ir ģenitīveņa pirmssēklas lietojums, lai apzīmētu to, kas paredzēts noteiktam mērķim.

2.    Angļu termina funds tiešais tulkojums latviešu valodā ir fondi. Taču, ja runa ir par naudu, labāk lietot terminu nauda, nevis fondi, tāpat kā tas darīts arī citos gadījumos (sal.: rokasnauda, sodanauda, dienasnauda), tāpēc pamatoti arī termini sēklasnauda un pirmssēklas nauda. Finanšu teorijā fonds ir kapitāls, kas novirzīts noteiktam mērķim, un kapitāls ir tas, kas tiešām ir, nevis tas, ko piešķir.

3.    Angļu vārdam business kā ekvivalenti latviešu valodā oficiālai lietošanai apstiprināti un praksē plaši lietoti termini uzņēmējdarbība, komercdarbība, arī darījumdarbība, darījumi. Vārda angel tiešais tulkojums latviešu valodā ir eņģelis. Angļu valodā vārds angel vienā no nozīmēm ir ‘finansētājs’, savukārt latviešu valodā vārdam eņģelis šādas nozīmes nav un tas vērtējams kā metafora. Kā jēdzieniski saskarīgus terminus latviešu valodā var minēt finansētājs, investors, mecenāts, aizgādnis. Taču katram no šiem vārdiem, kā liecina vārdnīcas, ir savs, atšķirīgs jēdzieniskais saturs: finansētājs — kas ‘nodrošina ar līdzekļiem’, investors — ‘iegulda kapitālu’ ilgākai un plašākai darbībai, aizgādnis — ‘persona ar juridiski noteiktām tiesībām un pienākumiem’. Jēdzieniski tuvāks ir vārds mecenāts, ar ko apzīmē ‘bagātu mākslas, zinātnes un sporta veicinātāju’, taču arī šī vārda izmantošana ir semantiski ierobežota.

Šoreiz runa ir par personu, «kura nāk īstajā brīdī», «kura nedarbojas sistemātiski», «kuras mērķis nav peļņas gūšana», «kura tomēr nav tikai labdaris, jo pretendē uz līdzekļu atgūšanu».

Gan jēdzieniskās specifikas dēļ, gan tādēļ, ka vārda eņģelis izmantošana konstatēta 10 valodās no 16 (sk. Komisijas Regulu (EK) Nr. 271/2008 un tās tulkojumus) un atbalstīta Ekonomikas terminoloģijas apakškomisijā, LZA TK ir pieļāvusi iespēju izņēmuma kārtā atbalstīt metaforisko izteiksmi, izmantojot vārdu eņģelis.

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē