Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Terminam apropriācija jauna nozīme

Valentīna Skujiņa «Terminoloģijas Jaunumi» 19.11.2002.

LZA TK savā sēdē 19.11.2002. ir apstiprinājusi Juridiskās terminoloģijas apakškomisijā akceptēto internacionālisma apropriācija jēdzieniskā satura maiņu  latviešu valodā. Līdz šim latviešu valodā internacionālisms apropriācija svešvārdu vārdnīcās skaidrots kā ‘piesavināšanās, iegūšana savā īpašumā’. Savukārt angļu valodā attiecīgajam vārdam appropriation ir gan nozīme ‘iegūšana savā īpašumā’ (turklāt bez īpaša pilnvarojuma, tāpēc angļu–latviešu vārdnīcās šajā nozīmē lietots tulkojums «piesavināšanās; zagšana»), gan ‘naudas (finanšu) veltīšana (atvēlēšana) noteiktam mērķim’. Šajā otrajā nozīmē latviešu valodā tulkojumā parasti tika lietots termins asignēšana (līdzekļu asignēšana).

Tulkojot ES normatīvos aktus, gan juridiskajā, gan finanšu terminoloģijā angļu terminam appropriation arī otrajā nozīmē par ekvivalentu atzīts apropriācija, bet termins asignēšana paturēts kā angļu termina assignment ekvivalents (vienā no tā nozīmēm).

LZA TK sēdē atzīts, ka, runājot par atvēlētajiem (apropriētajiem) līdzekļiem, ir izmantojama forma apropriējumi (iepriekš lietotā «asignējumi» vietā). Par kļūdu šajā nozīmē atzīta daudzskaitļa forma «apropriācijas».

Raksturotā internacionālisma apropriācija nozīmes maiņa, t. i., tuvināšana attiecīgā internacionālisma nozīmei angļu valodā, savukārt nozīmē, ka turpmāk ieviešami attiecīgi labojumi angļu–latviešu un  latviešu–angļu vārdnīcās un automatizētajās datu bāzēs, proti — jaunā atbilstība ir šāda:

 

appropriation –

1. (līdzekļu) apropriācija

2. iegūšana savā īpašumā

 

misappropriation — [nelikumīga] piesavināšanās

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē