Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Latviešu terminoloģija virtuālajā daudzvalodu pasaulē

Valentīna Skujiņa "Latvijas Vēstnesis" 30.11.2005.

Latviešu terminoloģija gadsimtu gaitā vienmēr attīstījusies ciešā saskarē ar citām valodām.
Pirmajām terminu vārdnīcām, kas publicētas 19. gs. otrajā pusē, raksturīgs latviešu valodas terminu sastatījums ar terminiem citās valodās. Piemēram, 1881. gadā publicētajā Kr. Valdemāra "Jūrniecības vārdnīcā" termini doti 11 valodās.
1922. gada "Zinātniskās terminoloģijas vārdnīcā" apkopoti un publicēti 19 nozaru termini trijās valodās.
1950.–1980. gadu periodā latviešu valodas termini publicēti galvenokārt sastatījumā ar attiecīgiem krievu valodas terminiem.
19. gadsimta 90. gadi atvēra plašu pieeju saskarei ar rietumu valodām. Par labāko terminu vārdnīcu modeli kļuva skaidrojošās vārdnīcas ar latviešu valodas terminu atbilsmēm vismaz trijās vai pat četrās svešvalodās.
20. gadsimta otrās puses informātikas, datortehnoloģijas un interneta straujā attīstība sekmēja automatizēto terminu datubāžu veidošanu, kas lielā mērā paātrināja informācijas izplatības un piekļuves procesus, arī terminoloģijā.
21. gadsimts ir atnācis ar jaunu piedāvājumu, ko pieņēmusi Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) un LZA Terminoloģijas komisija, iesaistoties starptautiskā terminu datubāzes "EuroTermBank" veidošanas projektā. Līdz ar to latviešu terminoloģijai pavērts ceļš uz jaunu, plašu un tiešu lietojumu sadarbībā ar citvalodu valstīm virtuālajā interneta pasaulē.
21. gadsimta terminoloģijas darbam raksturīga aktīva terminu datubāžu veidošana un izmantošana. Tāpēc starptautiskais projekts "EuroTermBank" ir īpaši nozīmīgs. Viens no tā mērķiem — izstrādāt metodoloģiju terminoloģijas darba saskaņošanai un saderīgu terminu datubāžu veidošanai ES dalībvalstīs. Metodoloģijas izstrādne — svarīgs projekta pirmā gada uzdevums.
Apkopojot visu partnervalstu terminoloģijas darba pieredzi, tika sagatavots metodoloģijas izstrādnes pirmvariants. Izvērtējot katras valsts devumu, patlaban sagatavots galavarianta projekts. Šajā procesā Latvijai bija uzticēta klasifikācijas sistēmu, terminu atlases un jēdzieniskās analīzes principu izvērtēšana, kā arī labākās partnervalstu pieredzes apraksts secinājumiem nacionālajā līmenī.
Līdzdalība starptautiskajā EuroTermBank projektā Latvijai ir vērtīgs ieguvums, jo, apgūstot citvalstu pieredzi, ir iespēja skaidrāk saskatīt trūkumus pašu darbā.
Projektā iesaistītās valodas ir atšķirīgas, bet terminoloģiskie uzdevumi ES ietvaros ir lielā mērā līdzīgi vai pat vienādi. Kopīgā metodoloģija veidota tā, lai datubāzēs respektētu katras valodas īpatnības un norādītu gan vārda morfoloģisko dalījumu, kas svarīgi, piemēram, ungāru valodai, gan uzsvaru, kas svarīgi lietuviešu valodai.

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē