Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

LZA TK protokols Nr. 7/1155 (15.10.2019.)

Sēde notiek 2019. gada 15. oktobrī plkst. 14.30 LZA Senāta zālē

Sēdē piedalās 16 dalībnieki
Sēdi vada Māris Baltiņš
Protokolē Astrīda Vucāne

Darba kārtībā:

  1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
  2. Atliktie spēkratu termini no 9. un 10. saraksta.
  3. Spēkratu terminu 11. saraksta izskatīšana.
  4. Dažādi.

Par neierašanos uz sēdi rakstveidā ziņojuši I. Pūtele, U. Cerbulis, I. Virbule un I. Kazāka.

 

1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.

Sēdes sākumā LZA TK priekšsēdētājs M. Baltiņš norāda, ka par iepriekšējās sēdes protokolu saņemti daži aizrādījumi no A. Lauža, kas tiks iestrādāti protokolā. Principiālu iebildumu par šo protokolu nav.

TK locekļi apstiprina iepriekšējās sēdes protokolu.

 

2. Atliktie spēkratu termini no 9. un 10. saraksta.

 

kikdaunrežīms

a. kickdown behavior

v. Kickdown m

kr. режим кик-даун

M. Baltiņš: ja mums šajā gadījumā nav principālu iebildumu un jaunu priekšlikumu, tad iesaku iet uz priekšu.

J. G. Pommers: mums nekā jauna nav, paliekam pie kikdaunrežīma.

K. Timmermanis: maksimālrežīms nevarētu?

J. G. Pommers: šāda operācija mums līdz šim nav bijusi.

K. Počs: te ir akcentēts tieši pēkšņais trieciens pa akseleratora pedāli.

K. Timmermanis: tad triecienrežīms.

J. G. Pommers: bija mums arī tāds variants, bet tas neguva atsaucību.

E. Cauna: straujpārneses režīms.

L. Kauķe: straujās pārnesummaiņas režīms.

M. Baltiņš: ja aprakstām šo režīmu, tad tas varētu derēt. Mums vēl bija variants maksimālās ieroses režīms, ko R. Karnīte ierosināja iepriekšējā reizē. Tur gan ir svarīgs straujums, nevis maksimums.

J. G. Pommers: ir daudz terminu, kur atstājam saīsinājumus no citām valodām. Varbūt arī šis varētu būt viens no tādiem gadījumiem.

A. Ciematnieks: spējpārslēdzes režīms. K. Timmermanis, E. Cauna un R. Karnīte tam piekrīt.

K. Počs: spējpaātrināšanas režīms.

E. Cauna: kick un down ir saistīti ar darbību, ka strauji samazina pārnesumu.

M. Baltiņš: mēs šajā gadījumā varētu piedāvāt divus paralēlvariantus.

L. Kauķe: kick-up nemēdz būt?

K. Počs: tāda šobrīd nav.

E. Cauna: latviskais termins nozīmētu abus.

L Kauķe: pārnesumpārlēce.

K. Timmermanis: uzrāves režīms.

R. Karnīte: uzrāvienrežīms.

TK apstiprina divus termina variantus: kikdaunrežīms un uzrāvienrežīms.

 

koriģējošā programmēšana

a. correction programming

v. Korrekturprogrammierung f

kr. программирование исправления, программирование коррекции

TK galīgi apstiprina terminu korekciju programmēšana.

 

strāvas mērspaile

a. current clamp

v. Strommesszange f, Zangenstrommesser m

kr. токоизмерительныеклещи

Z. Broka: enerģētikā ir mērknaibles.

K. Počs: mums tomēr gribētos vārdu „strāva” kvadrātiekavās.

TK apstiprina terminu [strāvas] mērknaibles.

 

pretlocīšanās bremze

a. independent trailer brake

v. Streckbremse f

kr. противонакатныйтормоз

I. Brīvers: atgādinu, ka pēc iepriekšējās sēdes ierosināju terminu iztaisnošanas bremze, kas arī atbilst īsajam un precīzajam vācu terminam Streckbremse (strecken – izstiept, iztaisnot).

TK tomēr nolemj atstāt iepriekšējā sēdē apstiprināto terminu pretlocīšanās bremze.

 

taustiņš

a. button, key

v. Taste f

kr. клавиша, клавиш

L. Kauķe: key ir taustiņš, bet button ir poga.

R. Karnīte: taustiņš ir labs risinājums.

M. Baltiņš: kā virsklases jēdziens visi ir taustiņi.

Spēkratu TAK atsauc šā termina apspriešanu.

 

3. Spēkratu terminu 11. saraksta apspriešana.

termosarūkošā caurule

a. heat-shrinkable tube, heat-shrink tubing

v. Schrumpfschlauch m

kr. термоусадочная трубка, термоусаживаемая трубка

K. Timmermanis: termonosēdes caurule.

J. G. Pommers: nosēde būtu kā rezultāts.

Z. Broka: praksē lieto gan variantu termosarūkošā, gan variantu termonosēdināšanas.

E. Cauna: sarūk nozīmē, ka samazinās.

M. Baltiņš: termosavilkšanās.

K. Timmermanis: nosēde ir iegājusies, un termins termonosēde tiek lietota diezgan plaši.

A. Lauzis: kā caurule var nosēsties? Vai tā grimst? Vai tiešām pašus speciālistus tas nemulsinās?

M. Baltiņš: ja termins ir iegājies un to lieto, varbūt nevajag apšaubīt?

L. Kauķe: karstsavilces caurule.

E. Cauna: termonosēdināma caurule.

A. Amoliņš: bija kādreiz tādi termonosēdmateriāli.

A. Lauzis: tie ir materiāli, nevis izstrādājumi.

R. Karnīte: te izskanēja arī variants termosavilce.

L. Kauķe: ar ko tā labāka par karstsavilci?

I. Brīvers: tad jau labāk siltsavilce.

A. Amoliņš: vēl jau nav noskaidrots, kā sauc to materiālu.

M. Baltiņš: ja šādu terminu lieto sistēmā, tad nevar darboties pret sistēmu.

TK vienojas pagaidām atlikt šā termina izskatīšanu.

 

kontaktors

a. contactor

v. Schütz n

kr. Контактор

K. Timmermanis: tas ir sens bāzes termins.

TK vienprātīgi apstiprina terminu kontaktors.

 

slāņainais režīms

a. stratified charge operation

v. Schichtbetrieb m

kr. послойное смесеобразование

K. Timmermanis: slāņrežīms.

TK apstiprina terminu slāņrežīms.

 

soļu [elektro]motors

a. step[-by-step] motor, stepping (stepper) motor

v. Schrittmotor m

kr. шаговый [электро]двигатель

Z. Broka: elektrotehnikā ir soļdzinējs.

K. Počs: mums vienmēr ir labāk paticis termins motors.

J. G. Pommers: motors ir viens no dzinēja veidiem.

K. Timmermanis: tas vienkārši ir paralēls termins.

M. Baltiņš: -elektro vajadzīgs kvadrātiekavās?

J. G. Pommers: bieži vien ir.

M. Batiņš: vai faktiskā lietojumā var būt cits motors?

K. Počs: principā var.

K. Timmermanis: labāk būtu [elektriskais] soļmotors.

TK vienojas apstiprināt terminu [elektriskais] soļmotors.

 

transportaizsardzība

a. ‌transport protection

v. Transportschutz m

kr. защита при транспортировании, транспортная защита

M. Baltiņš: vai tas ir mehānisms vai kaut kas ieprogrammēts?

K. Počs: ieprogrammēts.

K. Timmermanis: vai vārds transports šajā gadījumā ir tas labākais variants? Labāk ar kustību saistīts.

K. Počs: jā, jo šajā gadījumā pārvadā vadības bloku.

TK apstiprina piedāvāto terminu transportaizsardzība.

 

apgāšanās sensors

a. rollover sensor

v. Überschlagsensor m

kr. датчик опрокидывания [автомобиля]

M. Baltiņš: tātad tas ir sensors, kas atpazīst apgāšanos.

K. Počs: tas ir svarīgs kabrioletiem, lai pasargātu iekšā sēdētājus.

A. Amoliņš: šeit būtu jāmaina definīcija, jo tas attiecas uz gāšanos, apgāšanās jau ir par vēlu.

TK apstiprina terminu gāšanās sensors.

 

apakšējais vadības panelis

a. lower control panel

v. Unteres Bedienfeld n

kr. нижняя панель управления

TK apstiprina piedāvāto terminu apakšējais vadības panelis.

 

iztvaicētājs

a. evaporator

v. Verdampfer m

kr. испаритель

A. Ciematnieks: tradīcija ir termins iztvaikotājs, lai gan pareizāk būtu iztvaicētājs.

A. Lauzis: tvaicētājs būtu vislabāk, jo neiztvaicē visu.

TK apstiprina terminu iztvaicētājs.

 

sasaiste tīklā, tīklsaiste

a. networking

v. Vernetzung f

kr. объединение в сеть, организация сети

K. Timmermanis: pirmais variants noteikti jāsvītro.

I. Brīvers: citās jomās networking tiek tulkots kā tīklošana.

E. Cauna: IT nozarē ir tīklojums, ja ir process, tad tā ir tīklošana.

TK apstiprina terminu tīklojums.

 

kavēšanās relejs, vilcināšanas relejs

a. delay relay

v. Verzögerungsrelais n

kr. реле замедленного действия

K. Timmermanis: labāk būtu kavējumrelejs.

A. Lauzis: kavējums ir kaut kas nevēlams, varbūt labāk aizkave vai aizture.

K. Počs: reizēm tas ir nevēlams, reizēm – vēlams.

A. Cauna: kavētājrelejs.

M. Baltiņš: jā, jo tas panāk kavējumu.

K. Timmermanis: par releja aizsardzību mums ir grāmata, kas ir pieejama elektroniski. Tur arī ir jāpaskatās.

K. Počs: tur ir kavētas nostrādes režīms.

E. Cauna: labāk kavētas darbības režīms.

K. Timmermanis: kādu terminu tur lieto, tāds arī jālieto.

E. Cauna: gribētos tomēr īsāk.

TK vienojas apstiprināt terminu kavētājrelejs.

 

vibromotors, vibrāciju motors

a. vibration motor

v. Vibrationsmotor m

kr. двигатель вибрации

K. Timmermanis: lai paliek tikai vibromotors.

TK apstiprina terminu vibromotors.

 

AGM akumulatoru baterija

a. fleece battery, AGM battery

v. Vlies-Batterie f

kr. флисовая батарея, aккумулятор технологии AGM

TK apstiprina terminu AGM akumulatoru baterija.

 

4. Dažādi.

I. Brīvers: mēs vēlamies aktivizēt Ekonomikas TAK darbu. Plānojam atsevišķiem jautājumiem pieaicināt ekspertus, bet pamatā apakškomisijā būs četri cilvēki – es – Ivars Brīvers, Raita Karnīte, Kristaps Lešinskis un Inga Tenisa. Ierosinu apstiprināt šādu Ekonomikas TAK sastāvu.

M. Baltiņš: paldies jums, ka šī apakškomisija ir izkustējusies no sastinguma stāvokļa.

TK apstiprina jauno Ekonomikas TAK sastāvu.

 

M. Baltiņš norāda, ka šīs sēdes pamatjautājumi ir izskatīti un ierosina uz nākamo sēdi sanākt 26. novembrī plkst. 14.30.

Sēde beidzas plkst. 16.00.

Sēdes vadītājs M. Baltiņš
Protokoliste A. Vucāne

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē