Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

LZA TK protokols Nr. 3/1151 (26.03.2019.)

Sēde notiek 2019. gada 26. martā plkst. 14.00 LZA Senāta zālē

Sēdē piedalās 15 dalībnieki
Sēdi vada Māris Baltiņš
Protokolē Astrīda Vucāne

Darba kārtībā:

  1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
  2. Atlikto spēkratu terminu izskatīšana.
  3. Spēkratu terminu 8. saraksta apspriešana.
  4. Dažādi.

Par neierašanos uz sēdi rakstveidā ziņojuši K. Timmermanis, U. Cerbulis.

Sēdes sākumā LZA TK priekšsēdētājs M. Baltiņš informē, ka ir tapis uzaicinājums uz rudens TK konferenci, kas jau publiskots Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapā. Drīzumā izsūtīsim šo uzaicinājumu un pieteikuma saiti visiem TK locekļiem un pārējiem interesentiem. Ceru, ka šī konference saņems jūsu atbalstu.

 

1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.

M. Baltiņš: iepriekšējā sēdē apspriedām atsevišķus spēkratu terminus no 7. saraksta un 8. sarakstu kopumā. Vai par šo sēdes protokolu ir saņemti kādi iebildumi vai precizējumi?

J. G. Pommers: kā jau parasti, protokolā viss atspoguļots pareizi un precīzi, tāpēc Spēkratu terminoloģijas apakškomisijas locekļiem pret to nekādu iebildumu nav.

TK locekļi apstiprina iepriekšējās sēdes protokolu un pāriet pie nākamā darba kārtības punkta.

 

2. Atlikto spēkratu terminu izskatīšana.

kopnes aktivizēšana

a. bus wake-up event

v. Buswecker m

kr. пробудитель шины

M. Baltiņš: iepriekšējā sēdē vēl bija variants kopnes aktivizētājs.

Lielākā daļa TK locekļu šo variantu atbalsta, tāpēc TK pagaidām apstiprina terminu kopnes aktivizētājs.

 

personāli radiosakari

a. CB radio

v. CB-Funk m

kr. радио CB

M. Baltiņš: vai šie radiosakari veidoti personām vai pieejami personām? Šeit tomēr vēl būtu jākonsultējas ar radiosakaru speciālistiem. Piebildīšu, ka esmu konsultējies par terminu grupveides radiosakaru sistēma, un sakaru speciālisti apstiprināja termina grupveide pareizību.

TK pagaidām atliek šā termina izskatīšanu.

 

3. Spēkratu terminu 8. saraksta apspriešana.

M. Baltiņš: vispirms sāksim ar tiem 8. saraksta terminiem, par kuriem iepriekšējā sēdē nevienojāmies līdz galam.

 

turamtaustiņš

a. pushbutton

v. Drucktaste f

kr. нажимная клавиша, нажимная кнопка

J. G. Pommers: atgādināšu, ka šo taustiņu ne tikai spiež, bet arī tur.

L. Kauķe: angļu pushbutton par to neliecina.

M. Baltiņš: tad būtu jāizšķir, vienā gadījumā ir spiedtaustiņš, otrā – turamtaustiņš.

Z. Broka: elektronikā push button ir pogslēdzis.

A. Amoliņš: bet tas nenozīmē, ka tas jātur.

K. Počs: ja varam savā valodā to izdalīt, tad tā būtu jādara.

J. G. Pommers: uz nākamo reizi sagatavosim divus šķirkļus.

TK atliek šā termina izskatīšanu līdz nākamajai sēdei.

 

vadītāja iekāpšanas un izkāpšanas atvieglošana, vadītāja ievietošanās atvieglošana

a. easy entry and exit feature

v. Ein- und Ausstiegshilfe f

kr. помощь входа и выхода

M. Baltiņš: te mums vēl bija varianti vadītāja ievietošanās atvieglošana un viegliekāpe. Mēs arī palikām pie idejas, ka vārds vadītājs būs kvadrātiekavās.

J. G. Pommers: man vārds viegliekāpe asociējas ar trepēm, kur kāpj vadītājs augstos automobiļos, jo tas ir saistīts ar kāpšanu.

L. Kauķe: viegliesēde.

J. G. Pommers: vieglieviete.

A. Amoliņš: labāk lai paliek saliktais nosaukums.

L. Kauķe: viegliesēšanās.

Lielākā daļa TK locekļu atbalsta L. Kauķes ieteikto variantu un pagaidām apstiprina terminu [vadītāja] viegliesēšanās.

 

spārndurvis, [augšup] atvāžamas durvis

a. gullwing door‌

v. Flügeltür f

kr. дверь открывающаяся вверх

L. Kauķe: paceļamas durvis.

A. Amoliņš: augšup atveramas.

R. Karnīte: es atbalstu variantu spārndurvis.

L. Kauķe: mašīnai taču ir spārni, līdz ar to tas liek domāt par saistību ar spārniem.

A. Ciematnieks: diez vai, jo mums nav spārnu durvju.

K. Počs: man tādas asociācijas nav.

TK vienojas apstiprināt terminu spārndurvis.

 

iedarbināšana ar ārstrāvu, iedarbināšana ar ārēju strāvas avotu

a. jump start 

v. Fremdstart f

kr. запуск двигателя от внешнего источника

M. Baltiņš: K. Timmermanis ir ieteicis variantu svešpalaide. Varbūt labāk ārierosme?

L. Kauķe: drīzāk ārpalaide.

M. Baltiņš: dzinēja svešpalaide, pirmo vārdu liekot kvadrātiekavās.

J. G. Pommers: nevis dzinēja, bet motora.

TK pagaidām apstiprina terminu [motora] svešpalaide.

 

recirkulācijas gaisa vārsts, gaisa pārslēdzējvārsts

a. recirculated air flap

v. Umluftklappe f

kr. заслонка свежего/рециркулированного воздуха

M. Baltiņš: K. Timmermanis ir ierosinājis variantu gaisa pārslēdzējvārsts. Vai vārds recirkulācija šajā gadījumā ir svarīgs?

K. Počs: jā, tas ir svarīgs.

I. Kārkliņa: vajadzētu samainīt dažus vārdus vietām – gaisa recirkulācijas vārsts.

TK piekrīt un vienojas apstiprināt terminu gaisa recirkulācijas vārsts.

 

antifrīza [salizturības] mērītājs, antifrīza salizturības testeris

a. antifreeze tester

v. Frostschutzprüfer m

kr. тестер антифриза

M. Baltiņš: K. Timmermanis ierosinājis variantu salizturības mērītājs.

Pārējie TK locekļi tam piekrīt un apstiprina terminu salizturības mērītājs.

 

piepildīšanas vārsts, uzpildes vārsts

a. filling valve

v. Füllventil n

kr. наполнительный клапан

M. Baltiņš: K. Timmermanis ir devis priekšroku variantam uzpildes vārsts un vēl ierosinājis variantu uzpildvārsts.

J. G. Pommers: uzpildvārsts ir labs variants.

A. Ciematnieks: vēl labāk būtu pat pildvārsts.

TK piekrīt šim ierosinājumam un apstiprina terminu pildvārsts.

 

radiosignāla uztvērējs

a. radio signal receiver

v. Funkempfänger m

kr. приемник радиосигнала

TK vienprātīgi apstiprina terminu radiosignāla uztvērējs.

 

gājēju aizsardzība

a. pedestrian protection

v. Fußgängerschutz m

kr. пешеходная защита

K. Počs: šeit mazliet paskaidrošu, ka normatīvos noteikts, kāds ir attālums no motora pārsega līdz cietajām daļām. Ja attālums ir mazs, avārijas sekas ir lielākas. Lai nodrošinātu noteikto attālumu, motora pārsegs pašaujas uz augšu.

L Kauķe: vai gājēju aizsardzība nesamazina vadītāju un pasažieru drošību?

K. Počs: nē, tā tikai paceļ augšējo daļu.

I. Kārkliņa: tas jau nemaz īsti nav termins.

L. Kauķe: vairāk tiešām tāds kā mārketinga apzīmējums.

K. Počs: ierosinu, lai paliek šāds viens visaptverošs termins, jo pēc tam parādās visādas sistēmas.

TK pagaidām apstiprina terminu gājēju aizsardzība.

 

gājiena modulis

a. gate module

v. Gassenmodul m

kr. модуль хода

M. Baltiņš: K. Timmermanis ir piedāvājis variantu gaitas modulis.

K. Počs: gaita tur neder, mums jau no seniem laikiem ir iegājies gājiens.

TK apstiprina terminu gājiena modulis.

 

kājzonas gaismeklis

a. footwell lamp

v. Fußraumleuchte f

kr. плафон освещения пространства для ног

M. Baltiņš: kuru tieši vietu apgaismo?

K. Počs: salonā pie kājām. Iedegas, kad atver durvis vaļā.

J. G. Pommers: šeit esam ņēmuši vērā K. Timmermaņa ieteikumu par gaismekļiem.

TK apstiprina terminu kājzonas gaismeklis.

 

garāžas durvju (vārtu) atvērējs

a. garage door opener

v. Garagentoröffner m

kr. устройство открывания гаражных ворот

M. Baltiņš: K. Timmermanis ir ieteicis variantu garāžas durvju atvērējierīce. Vai tur vispār vajag vārdu durvis?

A. Ciematnieks: garāžas atvērējierīce izklausās kā lauznis.

M. Baltiņš: man gan liekas, ka tas ir īsi un skaidri.

R. Karnīte: vai tas ir tikai garāžai?

K. Počs: var jau iekārtot arī piebraucamajam ceļam.

TK apstiprina terminu garāžas atvērējs.

 

strauja akseleratora pedāļa izspiešana un atlaišana, akseleratora pedāļa trieciens

a. throttle blip

v. Gasstoß m

kr. резкое воздействие на акселератор

M. Baltiņš: K. Timmermanis ir piedāvājis variantu gāzpedāļa trieciens.

K. Počs: tas nav labi, jo dīzeļmotoram nav nekāda sakara ar gāzi.

J. G. Pommers: tas ir akselerators, no tā nevajadzētu atteikties.

R. Karnīte: ja to lieto diagnostikas nolūkos, tad jau nav nozīmes pedālim. Vai tas nevar būt akseleratora trieciens?

L. Kauķe: trieciens nav labs šajā gadījumā.

R. Karnīte: kāpēc vispār kaut ko triec?

K. Počs: triec, lai dabūtu strauju apgriezienu pieaugumu un tad kritumu.

R. Karnīte: vai tas nav saistīts ar stresu?

J. G. Pommers: stress ir sekas.

L. Kauķe: vajadzētu kaut ko ar vārdu iedarbe. Krievu valodā ir skaidrs termins, tikai aprakstošs.

M. Baltiņš: akseleratora straujspiediens.

J. G. Pommers: triecienam ir sākums un beigas, bet tam otram ir sākums bet nav beigu.

I. Kārkliņa: straujnospiede.

M. Baltiņš: straujierosme vai spējierosme.

TK vienojas pagaidām apstiprināt terminu akseleratora spējierosme.

 

impulsu rotors, impulsrats

a. sensor rotor

v. Geberrad n

kr. ротор датчика

M. Baltiņš: K. Timmermanis ir ieteicis variantu impulsrats, man arī tas patīk.

J. G. Pommers: starp ratu un rotoru ir atšķirība.

K. Počs: rotors tomēr ir kaut kas vairāk.

M. Baltiņš: bet vāciski ir rats.

TK vienojas pagaidām apstiprināt terminu impulsrats.

 

pretapdraudējuma sistēma

a. panic alarm system

v. Gefährdeten-Alarm-System n

kr. система тревоги при угрозе

R. Karnīte: vai nevar teikt trauksmes sistēma?

L. Kauķe: trauksme ir visās tehniskās sistēmās.

A. Ciematnieks: tad nebūs šķīruma no parastās sistēmas.

K. Počs: paskaidrošu, kas tas ir. Šajā gadījumā cilvēks uzskata, ka ir apdraudēts, un nospiež pogu. Ar to aizslēdz durvis un ieslēdz akustisko sistēmu, lai piesaistītu citu uzmanību.

M. Baltiņš: apdraudējuma trauksmes sistēma.

Lielākā daļa TK locekļu piekrīt šim ierosinājumam un pagaidām apstiprina terminu apdraudējuma trauksmes sistēma.

 

kopējais tīkls

a. overall network

v. Gesamtvernetzung f

kr. общая сеть

TK vienprātīgi apstiprina terminu kopējais tīkls.

 

inicializācija

a. initialization

v. Initialisierung f

kr. инициализация

L. Kauķe: tādu gan nevajadzēja, labāk sākšana.

R. Karnīte: iestatīšana.

M. Baltiņš: mums īsti nav citu piemērotu alternatīvu.

J. G. Pommers: turklāt tāds ir visās valodās.

TK apstiprina terminu inicializācija.

 

salona aizsardzība

a. interior protection

v. Innenraumschutz m

kr. внутренняя защита

K. Počs: tas ir sensors automobilī, kas reaģē, piemēram, tad, ja salonā atstāj sunīti.

L. Kauķe: vienkārši kustību sensors.

M. Baltiņš: bet tas ir iekšējais sensors salonā.

A. Amoliņš: kustību sensors ir tikai daļa no šīs sistēmas.

M. Baltiņš: labāk tomēr būtu aizsargsistēma.

TK vienojas apstiprināt terminu salona aizsargsistēma.

 

ātrās iedarbināšanas sistēma

a. Start System (ISS)

v. Schnell-Start-System n

kr. система мгновенного запуска

TK apstiprina terminu ātrās iedarbināšanas sistēma.

 

vārteja

a. gateway

v. Gateway m

kr. Шлюз

TK apstiprina terminu vārteja.

 

degmaisījuma adaptācija

a. mixture adaptation

v. Gemischadaption f

kr. адаптация смеси

TK vienprātīgi apstiprina terminu degmaisījuma adaptācija.

 

ģeneratora saskarne

a. alternator interface

v. Generatorschnittstelle f

kr. интерфейс генератора

TK apstiprina terminu ģeneratora saskarne.

 

4. Dažādi.

M. Baltiņš norāda, ka šīs sēdes pamatjautājumi ir izskatīti un ierosina uz nākamo sēdi sanākt maija sākumā.

 

Sēde beidzas plkst. 15.30.
Sēdes vadītājs M. Baltiņš
Protokoliste A. Vucāne

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē