Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

LZA TK protokols Nr. 5/1153 (02.07.2019.)

Sēde notiek 2019. gada 2. jūlijā plkst. 14.00 LZA Senāta zālē

Sēdē piedalās 12 dalībnieki
Sēdi vada Māris Baltiņš
Protokolē Astrīda Vucāne

Darba kārtībā:

  1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
  2. Spēkratu terminu 9. saraksta izskatīšana.
  3. Spēkratu terminu 10. saraksta apspriešana.
  4. Dažādi.

Par neierašanos uz sēdi rakstveidā ziņojuši U. Cerbulis, K. Timmermanis, A. Amoliņš.

 

1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.

M. Baltiņš: iepriekšējā sēdē 14. maijā apspriedām autotehnikas terminus no 9. saraksta kopumā. Vai ir kādi iebildumi saistībā ar šīs sēdes protokolu?

J. G. Pommers: iebildumu nav.

TK locekļi apstiprina iepriekšējās sēdes protokolu.

 

2. Spēkratu terminu 9. saraksta izskatīšana.

J.G. Pommmers: tā kā uz šo sēdi nevarēja ierasties K. Počs, aicinu šoreiz no šī saraksta skatīt tikai neizskatītos terminus, neskatot atliktos.

Pārējie TK locekļi šim ierosinājumam piekrīt.

 

pārbaudes signāls

a. test signal

v. Kontrollsignal n

kr. контрольный сигнал, тестовый сигнал

TK vienprātīgi apstiprina terminu pārbaudes signāls.

 

kontroltapa

a. check pin

v. Kontrollstift m

kr. контрольный штифт

TK vienprātīgi apstiprina terminu kontroltapa.

 

[sēdekļa] kontūras pielāgošana

a. contour adjustment

v. Konturanpassung f

kr. приспособление контура [сидения], регулирование контура

L. Kauķe: labāk būtu sēdekļa formas pielāgošana.

J. G. Pommers. te ir runa tikai par kontūru, tāpēc nevajag neko mainīt.

A. Lauzis: vārds kontūra ir pārprotams.

A. Ciematnieks: kontūra ir apveids, līnija, kas attēlo formu.

D. Šostaka: tad varam šeit likt terminu apveida pielāgošana.

Pārējie TK locekļi šim ierosinājumam piekrīt un apstiprina terminu apveida pielāgošana.

 

pagalvja atbloķēšana

a. head restraint release

v. Kopfstützenentriegelung f

kr. разблокировка подголовника

TK vienprātīgi apstiprina terminu pagalvja atbloķēšana.

 

pagalvja priekšiestatīšana

a. head restraint presetting

v. Kopfstützenvoreinstellung f

kr. предварительная настройка подголовника

A. Lauzis: priekšiestate būtu labāk. Izskaņa -šana mani mulsina, jo tad liekas, ka cilvēks to dara.

M. Baltiņš: man atkal liekas, ka priekšiestate izklausās pēc rīka. Vai šajā gadījumā motivēti būtu atteikties no -šanas?

TK locekļi vienojas tomēr atstāt sākotnēji piedāvāto variantu un apstiprina terminu pagalvja priekšiestatīšana.

 

koriģējošā programmēšana

a. correction programming

v. Korrekturprogrammierung f

kr. программирование исправления, программирование коррекции

M. Baltiņš: cik saprotu, tas ir apkopes jautājums.

D. Šostaka: tā ir koriģējoša programmēšana, tas nenozīmē, ka tā ir nepareiza.

I. Brīvers: vienkārši koriģēšana vai drīzāk programmējošā koriģēšana.

J. Baldunčiks: šajā gadījumā cilvēks pieslēdzas pie sistēmas un izdara koriģēšanu.

R. Karnīte: programmētā koriģēšana.

A. Lauzis: nekāda programmēšana tur nenotiek.

J. G. Pommers: koriģē programmu, nevis parametrus.

D. Šostaka: tad tā ir pārprogrammēšana.

J. G. Pommers: tad jau drīzāk jāmaina definīcija.

A. Ciematnieks: runa ir par saskarni, kurā programmēšanu veic dators, bet cilvēks iniciē.

R. Karnīte: šajā jautājumā jākonsultējas ar J. Borzovu.

TK pagaidām atliek šā termina izskatīšanu.

 

koriģēšanas vērtība

a. correction value

v. Korrekturwert m

kr. величина поправки, величина коррекции

R. Karnīte: man nepatīk vārds vērtība, drīzāk solis.

A. Lauzis: pie procesa vārds vērtība neiet klāt.

A. Ciematnieks: korekcijas vērtība.

I. Brīvers: korekcijas lielums.

A. Lauzis: lielumam ir vērtība.

TK vienojas apstiprināt terminu korekcijas vērtība.

 

pārspiediena vārsts

a. pressure relief valve

v. Überdruckventil n

kr. клапан избыточного давления                                             

TK vienprātīgi apstiprina terminu pārspiediena vārsts.

 

3. Spēkratu terminu 10. saraksta apspriešana

slēgsistēma

a. locking system

v. Schließsystem n

kr. система замыкания, система замков

M. Baltiņš: ar šo sistēmu transportlīdzekli gan atslēdz, gan aizslēdz.

A. Lauzis: tā darbojas līdzīgi kā slēdzis.

TK vienprātīgi apstiprina terminu slēgsistēma.

 

piespiedu brīvgaitas režīms

a. overrun mode

v. Schubbetrieb m

kr. режим принудительного холостого хода

J. G. Pommers: mums apakškomisijā bija arī variants bremzēšana ar motoru, tomēr galvenā funkcija šeit ir brīvgaitas režīms.

A. Ciematnieks: tā gan īsti nav brīvgaita.

R. Karnīte: brīvgaita ir mulsinoši.

A. Lauzis: drīzāk uzspiestais, nevis piespiedu.

J. G. Pommers: šis termins ir ienācis kopā ar elektroautomobiļiem. Brīvgaita ir pārprotama, piekrītu, bet neko labāku neizdomājām.

L. Kauķe: inerces režīms.

J. G. Pommers: neder, jo tas ir paskaidrojumā, bet skaidro ko citu.

A. Lauzis: brīvgaita var būt, arī braucot no kalna.

R. Karnīte: brīva gaita – viss ir atslēgts, un automobilis ripo.

M. Baltiņš: vai tik tas nav pārskrējiena režīms, ja skatās pēc angliskā.

A. Lauzis: ja mēs to definētu kā piespiedu brīvgaitu, tad tas derētu.

TK pagaidām atliek šā termina izskatīšanu.

 

piespiedu brīvgaitā apvadītais gaiss

a. overrun mode bypass air

v. Schubumluft f

kr. рециркуляционный воздух принудительного холостого хода

TK pagaidām atliek šā termina izskatīšanu.

 

SCN kodēšana

a. SCN coding

v. SCN-Codierung f

kr. кодирование SCN

TK vienprātīgi apstiprina terminu SCN kodēšana.

 

sekundārais gaiss

a. secondary air

v. Sekundärluft f

kr. вторичный воздух

TK vienprātīgi apstiprina terminu sekundārais gaiss.

 

pašregulācija, pašadaptācija

a. self-adjustment

v. Selbstanpassung f

kr. самонастройка, самоадаптация

R. Karnīte: labāk būtu pielāgošanās.

A. Lauzis: tad pašpielāgošanās.

M. Baltiņš: adaptācija ir fundamentāls fizioloģisks fenomens. Šis vārds ir parādījies vēl pirms angļu valodas ietekmes.

J. Baldunčiks: ir, piemēram, termins aizguvumu adaptācija, valodniecībā ir daudz tādu terminu.

A. Ciematnieks: ziemā automobili iedarbina, pašregulācija nosaka, ka apgriezieni būs lielāki temperatūras ietekmē.

M. Baltiņš: tad tā ir pašregulācija.

R. Karnīte: pašregulācija ar mērķi pielāgoties.

A. Lauzis: nosacīti, jo tam ir iestatīta programma. Regulācija ir plašāka par adaptēšanos. Vai šeit ir domāta plašāka vai šaurāka nozīme?

M. Baltiņš: vai vēsturisko Darvina terminu pielāgošanās attiecināsim uz automobiļiem?

A. Ciematnieks: servisā lieto terminu adaptēšana.

A. Lauzis: kibernētikā sākumā arī bija adaptīvs.

M. Baltiņš: pašregulācija ir precīzāks.

TK vienojas apstiprināt terminu pašregulācija.

 

skaņas signālierīce

a. horn

v. Signalhorn n

kr. сигнальное устройство, сигнальная труба

L. Kauķe: vai tam tiešām iepriekš nav bijis apzīmējums?

J. G. Pommers: mums iepriekš bija fanfara.

A. Vucāne: iepriekš lietots arī termins signāltaure.

J. G. Pommers: tā ne vienmēr ir taure.

L. Kauķe: tās jau ir tikai asociācijas.

R. Kauķe: ja ir taure, tad skaidrs, ka no tās nāk ārā skaņa.

TK vienojas apstiprināt terminu signāltaure.

 

spoguļa aptumšošana

a. mirror dimming

v. Spiegelabblendung f

kr. затемнение зеркала

A. Ciematnieks: šo terminu vajag konsekventi saskaņot ar otrā saraksta terminiem. Mums iepriekš dimming bija tumsināšana.

R. Karnīte: bet te ir aprīkojums.

M. Baltiņš: tumsināšana būtu ļoti labs variants.

A. Lauzis: tad jālabo skaidrojums.

A. Ciematnieks: te ir domāta funkcija, nevis aprīkojums.

A. Lauzis: nevis tumšināšana, bet tumsināšana? No vārda tumsa, nevis vārda tumšs?

J. Baldunčiks: mākslā arī laikam ir tumšināšana.

D. Šostaka: krāsu tumšināšana ir celtniecības termins.

I. Brīvers: bet, ja termins tumsināšana ir apstiprināts jau iepriekš, tad kāpēc to mainīt? Tumsināšana skan labi.

TK pagaidām atliek šā termina apstiprināšanu.

 

spoguļatmiņa

a. mirror memory

v. Spiegelspeicher m

kr. зеркальная память

J. G. Pommers: te gan nav gandrīz nekāda sakara ar spoguli, vienīgi tur ir izpildīta spoguļa funkcija.

M. Baltiņš: tad jau nav nekas aplams.

TK apstiprina terminu spoguļatmiņa.

 

runas izvade

a. voice output

v. Sprachausgabe f

kr. речевой вывод

TK vienprātīgi apstiprina terminu runas izvade.

 

balsvadības sistēma

a. voice control system

v. Sprach-Bedien-System n

kr. система голосового управления

TK apstiprina terminu balsvadības sistēma.

 

runas ievade

a. voice input

v. Spracheingabe f

kr. речевой ввод

TK vienprātīgi apstiprina terminu runas izvade.

 

pilsētas gaisma

a. town light

v. Stadtlicht m

kr. городской свет

J. G. Pommers: tā ir gaisma, kas ir pieļauta pilsētā.

I. Brīvers: pilsētgaisma.

Pārējie TK locekļi piekrīt un apstiprina terminu pilsētgaisma.

 

M. Baltiņš norāda, ka šīs sēdes pamatjautājumi ir izskatīti un ierosina uz nākamo sēdi sanākt 17. septembrī.
J. G. Pommers ierosina apsvērt, vai turpmākās sēdes nevarētu sākties vēlāk, proti, plkst. 14.30 vai 15.00.
A. Vucāne apņemas aptaujāt TK locekļus un noskaidrot, kurš laiks būtu pieņemamāks.

Sēde beidzas plkst. 15.40.
Sēdes vadītājs M. Baltiņš
Protokoliste A. Vucāne

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē