Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

LZA TK protokols Nr. 4/1152 (14.05.2019.)

Sēde notiek 2019. gada 14. maijā plkst. 14.00 LZA Senāta zālē

Sēdē piedalās 18 dalībnieki
Sēdi vada Māris Baltiņš
Protokolē Astrīda Vucāne

Darba kārtībā:

  1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
  2. Spēkratu terminu 9. saraksta izskatīšana.
  3. Dažādi.

Par neierašanos uz sēdi rakstveidā ziņojis A. Amoliņš.

Sēdes sākumā LZA TK priekšsēdētājs M. Baltiņš informē, ka līdz vasaras atvaļinājumam plānots organizēt vēl vismaz vienu sēdi. Tāpat tiek atgādināts par TK jubilejas konferenci, kurā saņemti jau apmēram 20 pieteikumi. Pieteikumus vēl kādu laiku ir iespējams iesniegt.

Otrs jaunums ir TK sastāva papildinājums – TK pievienojies Daugavpils Botānikas laboratorijas vadītājs Pēteris Evarts-Bunders, ko piesaistījis E. Vimba.

 

1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.

M. Baltiņš: iepriekšējā sēdē 26. martā apspriedām spēkratu terminus no 8. saraksta. Par terminiem nav saņemti būtiski iebildumi, bet no šī saraksta vairāki termini ir palikuši pagaidām līdz galam neapstiprināti. Tos vajadzētu apstiprināt līdz galam vai arī domāt kādu citu variantu. Vēl U. Cerbulis ir atsūtījis komentāru pie termina personāli radiosakari, norādot uz termina neatbilstību definīcijai.

TK locekļi apstiprina iepriekšējās sēdes protokolu ar piebildi, ka daži termini paliek līdz galam neizšķirti, un pāriet pie nākamā darba kārtības punkta.

 

2. Spēkratu terminu 9. saraksta izskatīšana.

gaismas inteliģentā sadalīšana

a. intelligent light distribution

v. intelligente Lichtverteilung f

kr. интеллигентное распределение света

M. Baltiņš: K. Timmermanis ir ierosinājis variantu gaismas viedā sadalīšana.

K. Timmermanis: jau pēc atmodas parādījās tādi termini kā viedā māja, inteliģentā māja u. c. Tagad to visu aizstāj ar vārdu vieds. Visos gadījumos, kur figurē rietumu smart, intelligent, mums būtu jālieto vārds vieds.

J. G. Pommers: vai tas attiecas uz arī konkrēto gadījumu? Jo šeit visās valodās ir intelligent.

K. Timmermanis: vispār man joprojām nav skaidrs, no kurienes ir ņemti termini svešvalodās, ar krievu terminiem tur ir zili brīnumi.

M. Baltiņš: vai varam visu novienādot uz viedo? Tas ir jautājums E. Caunam.

E. Cauna: mums IT jomā ir arī termini ar vārdu intelektiskais. A. Lauzis ir norādījis, ka tur, kur ir sistēmas, būs intelektiskais. Tas ieviešas smagi, bet šāds dalījums būtu vajadzīgs. Ja saraksta autori piekrīt, ka tas ir autonoms, pats spēj reaģēt, tad tas būtu labs risinājums.

M. Baltiņš: ja ir piemērots vārds viedais, tad nebūtu jāskatās citur. Likt vārdu intelektiskais arī būtu smagi. Linards Laicens savulaik ieviesa vārdu viedais, lai izšķirtu vienkārši gudru un patiešām gudru. Vieds ir augstākās gudrības līmenis.

A. Lauzis: dabiskais pret mākslīgo. Ceļiniekam ir termini ar intelektisks, ir arī tādi IT termini. Noteikti vajag saglabāt šķīrumu. Vispār jau smart tagad ir modes vārds. Smart tagad ir super moderns, bet intelligent pretendē uz mākslīgo intelektu.

J. Baldunčiks: smart ir tur, kur ir gudrība vai saprātīga darbība.

E. Cauna: saglabājam dalījumu, bet šeit droši varam likt vieds.

TK apstiprina terminu gaismas viedā sadalīšana.

 

intelektiskais servomodulis, inteliģentais servomodulis

a. intelligent servo module

v. intelligentes Servomodul m

kr. интеллигентный сервомодуль

TK apstiprina terminu viedais servomodulis.

 

pārtraukumains skaņas signāls

a. intermittent warning tone

v. Intervallwarnton m

kr. прерывистый звуковой предупредительный сигнал

A. Lauzis: agrāk lietoja pārtraukts, bet tas ir izbeigts. Pārtraukumains ir labi veidots.

E. Cauna: AkadTerm ir 34 termini ar vārdu pārtraukumains.

K. Timmermanis: tehnikā reizēm lieto intermitējošs, bet šeit es atbalstu latvisku variantu.

TK apstiprina terminu pārtraukumains skaņas signāls.

 

aktuālā vērtība

a. actual value

v. Istwert m

kr. фактическое значение

A. Lauzis: tā ir faktiskā jeb īstenā vērtība.

Pārējie TK locekļi tam piekrīt un apstiprina terminu faktiskā vērtība.

 

parametru matrica

a. characteristics map

v. Kennfeld n

kr. параметрическая поверхность, трёхмерная характеристика

TK vienprātīgi apstiprina terminu parametru matrica.

 

kalibrēšanas statuss

a. calibration status

v. Kalibrierstatus m

kr. статус калибровки  

K. Timmermanis: drīzāk kalibrēšanas režīms.

A. Lauzis: režīms vai stāvoklis. Kalibrētība, ja runa par jā vai nē.

K. Timmermanis: kalibrējums.

M. Baltiņš: vai kalibrētība ieviestu lielāku skaidrību nekā kalibrēšana?

A. Ciematnieks: kalibrētība man rada iespaidu – vai tas ir kalibrējums vai nav.

J. Balcunčiks: kalibrētību var saprast kā pakāpi.

K. Timmermanis: kalibrēšana ir darbība, process, bet te ir runa par rezultātu. Kalibrējums, kalibrētība vai kas tml. Vislabāk būtu kalibrētība.

J. G. Pommers: tad labāk kalibrētības statuss.

E. Cauna: es tomēr atstātu sākotnēji piedāvāto variantu, jo šādu terminu lieto dažādās nozarēs.

M. Baltiņš tam piekrīt, savukārt A. Lauzis un K. Timmermanis šo ierosinājumu neatbalsta.

K. Timmermanis: kalibrējuma vērtība.

U. Cerbulis: vai šo vārdu vispār tik ļoti vajag? Šāda problēma ar sēdekļu kalibrēšanu bija tikai Mercedes 2013. gadā.

M. Baltiņš: šis termins ir vajadzīgs daudzviet, bet varam šobrīd atlikt.

TK pagaidām atliek šā termina izskatīšanu.

 

kanālu korpuss

a. duct housing

v. Kanalgehäuse n

kr. корпус каналов

TK vienprātīgi apstiprina piedāvāto terminu kanālu korpuss.

 

kikdaunrežīms

a. kickdown behavior

v. Kickdown m

kr. режим кик-даун,

J. Baldunčiks: kad savulaik bija termins kikstarteris, tas bija oficiāls?

J. G. Pommers: diez vai.

A. Vucāne: VVC ir termins akselaratora pedāļa iespiešana grīdā.

K. Timmermanis: maksimālas ieroses režīms.

M. Baltiņš: maksimālierosas režīms.

TK apstiprina terminu maksimālierosas režīms.

 

bērnu drošs slēdzis, bērndroša ierīce

a. child-proof lock

v. Kindersicherung f

kr. устройство безопасности детей

K. Timmermanis: bērndrošs slēdzis vai ierīce.

E. Cauna: labāk bērnu droša ierīce.

TK apstiprina terminu bērndroša ierīce.

 

pārnesumkārba ar zobuzmavām

a. constant-mesh transmission

v. Klauengetriebe n

kr. коробка передач с кулачковыми муфтами

TK vienprātīgi apstiprina piedāvāto terminu pārnesumkārba ar zobuzmavām.

 

K līnija

a. K-line

v. K-Leitung f

kr. К провод

TK apstiprina terminu K līnija.

 

koaksiālais kabelis

a. coaxial cable

v. Koaxialkabel n                      

kr. коаксиальный кабель

TK apstiprina terminu koaksiālais kabelis.

 

kontaktlīste

a. contact strip

v. Kontaktleiste f

kr. контактная полоса, контактная планка

TK apstiprina terminu kontaktlīste.

 

klimata vadība

a. climate control

v. Klimatisierung f

kr. климат-контроль

K. Timmermanis: labāk būtu klimatvadība.

TK piekrīt šim ierosinājumam un apstiprina terminu klimatvadība.

 

kontaktplāksne

a. contact plate

v. Kontaktplatte f

kr. контактная пластина, контактная плита

TK apstiprina terminu kontaktplāksne.

 

kontaktspirāle

a. clock spring

v. Kontaktspirale f

kr. контактная спираль

TK vienprātīgi apstiprina terminu kontaktspirāle.

 

kontaktligzda, tapligzda

a. contact socket

v. Kontaktbuchse f

kr. контактная гильза, контактное гнездо

K. Timmermanis: šeit būtu jāatstāj tikai viens variants – kontaktligzda.

A. Ciematnieks: te ir runa par mazajām metāliskajām daļām. Viss lielais ir ligzda, bet mazais caurumiņš?

K. Timmermanis: kontaktrozetē ir divas kontaktligzdas. Kontaktrozete ir kopā visa izolācijas daļa ar kontatligzdām.

TK apstiprina terminu kontaktligzda.

 

kontakttapa

a. contact pin

v. Kontaktstift m

kr. контактный штифт

TK apstiprina terminu kontakttapa.

 

tahogrāfa karte

a. tachograph card

v. Kontrollgerätekarte f

kr. карта тахографа

TK vienprātīgi apstiprina terminu tahogrāfa karte.

 

kontrolspuldze

a. control lamp

v. Kontrollleuchte f

kr. контрольная лампа

TK vienprātīgi apstiprina terminu kontrolspuldze.

 

3. Dažādi.

A. Lauzis: TK locekļiem esmu nosūtījis jautājumu par pirmskolu un pirmsskolu. Vienreiz jau tas bija iekļauts TK sēdes darba kārtībā.

M. Baltiņš ierosina šo jautājumu atlikt uz nākamo sēdi un norāda, ka šīs sēdes pamatjautājumi ir izskatīti. Nākamā TK sēde paredzēta jūnija vidū.

 

Sēde beidzas plkst. 15.25.
Sēdes vadītājs M. Baltiņš
Protokoliste A. Vucāne

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē