Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

LZA TK protokols Nr. 9/1157 (17.12.2019.)

Sēde notiek 2019. gada 17. decembrī plkst. 14.30 LZA Senāta zālē

Sēdē piedalās 11 dalībnieki
Sēdi vada Māris Baltiņš
Protokolē Astrīda Vucāne

Darba kārtībā:

  1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
  2. Termina pienākumrīkojums apspriešana.
  3. Spēkratu terminu 11. saraksta izskatīšana.
  4. Spēkratu terminu 12. saraksta apspriešana.
  5. Dažādi.

Par neierašanos uz sēdi rakstveidā ziņojuši E. Vimba, A. Lauzis un R. Karnīte.

 

1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.

Sēdes sākumā LZA TK priekšsēdētājs M. Baltiņš norāda, ka iepriekšējā TK sēdē tika apspriesti termini mainstream un novads, kā ari skatīts Spēkratu terminoloģiskas apakškomisijas iesniegto terminu sarakstu. Vai par protokolu ir saņemti kādi iebildumi?

K. Timmermanis: mūsu komisijas sēžu protokoli vienmēr ir ļoti labi un lasāmi.

TK locekļi apstiprina iepriekšējās sēdes protokolu un pāriet pie nākamā darba kārtības punkta.

 

2. Termina pienākumrīkojums apspriešana.

M. Baltiņš: šis termins ir speciāli radīts tam, lai to iestrādātu Preču zīmju likumā. Jau 2011. gadā ir bijis Valentīnas Skujiņas parakstīts atzinums, kas ir nonācis Saeimā un Tieslietu ministrijā, bet tas nav fiksēts nevienā protokolā. Šajā atzinumā apstiprināts, ka šis saliktenis var kalpot nepieciešamajai funkcijai. Tagad, mainoties ES tiesiskajam ietvaram, šis Preču zīmju likums iet otrreiz, un nepieciešamas atkal iedzīvināt šo vārdu. Konsultējos ar cilvēkiem, kas pārstāvēja Saeimas Izglītības komisiju. Viņi negrib apšaubīt V. Skujiņas viedokli, tomēr vēlas atkārtoti saņemt mūsu apstiprinājumu. Pienākumrīkojums ir tiesas uzlikts pienākums pārkāpējam veikt noteiktas darbības vai atturēties no noteiktu darbību veikšanas preču zīmes īpašnieka tiesību pārkāpuma pārtraukšanai vai iespējama pārkāpuma novēršanai. Šobrīd tam nav konkrētu svešvalodu atbilsmju.

A. Amoliņš: par šiem jautājumiem tikai aizstāvēta viena disertācija. Zane Pētersone raksta, ka tas atbilst angļu terminam injunction. Šī angļu atbilsme ir minēta akadēmiskajā diskursā, tagad gan tā netiek pieminēta. Nezinu, vai attiecīgajā direktīvā tāds termins lietots. Civilprocesa likumā ir minēts pagaidu aizsardzības līdzeklis, arī uz to atsaucas Z. Pētersone.

I. Brīvers: direktīvā tāda termina nav.

M. Baltiņš: visur tiek akcentēts, ka šis termins 2011. gadā ir saskaņots ar TK.

K. Timmermanis: manuprāt, šis termins ir pieņemams. Ja tādu vajag, man nav iebildumu.

TK atstāj spēkā 2011. gada 24. janvārī sagatavoto V. Skujiņas atzinumu Nr. 34/4-TK-2/3052 par salikteņtermina pienākumrīkojums atbilstību latviešu valodas normām un atzīst to par pamatotu.

 

3. Spēkratu terminu 11. saraksta izskatīšana.

 

avārijas [brīdinājuma] gaisma

a. hazard warning lights

v. Warnblinklicht n

kr. аварийный световой сигнал

M. Baltiņš: sāksim ar terminu, kas mums palicis neapstiprināts vēl no iepriekšējās sēdes.

K. Timmermanis: labāk būtu brīdinātājgaisma.

J. G. Pommers: tas būtu labs.

A. Amoliņš: man ir šaubas par brīdināšanu. Vārds avārijas ir svarīgāks nekā -brīdinātāj.

J. G. Pommers: principā svarīgi ir abi divi.

M. Baltiņš: tad priekšā liekam vārdu avārijas, ko vēl var ielikt kvadrātiekavās.

TK apstiprina terminu [avārijas] brīdinātājgaisma.

 

[brīdinājuma] zummers

a. warning buzzer

v. Warnsummer m

kr. зуммер, предупредительный зуммер

K. Timmermanis: brīdinātājzummers. Ir termini pīkstulis un zummers, praksē vairāk lieto zummeru.

M. Baltiņš: te mēs runājam par brīdināšanu. Brīdinātājpīkstulis izklausītos dīvaini. Pīkstulis drīzāk ir nevis mehānisks signāls, bet gan dzīvas būtnes radīts troksnis.

TK apstiprina terminu brīdinātājzummers.

 

ārpilsētas gaisma

a. country light mode

v. Landstraßenlicht n

kr. свет просёлочной дороги, освещение для загородных трасс

M. Baltiņš: vai neesam šādu terminu skatījuši iepriekš?

A. Vucāne: jūlijā pieņēmām līdzīgu terminu pilsētgaisma.

K. Timmermanis: pareizāk šeit būtu diferenicālapgaisme ceļa diferenciālapgaisme.

J. G. Pommers: mums tās gaismas jau ir apstiprinātas. Tā nav jebkura apgaisme, tā ir īpaši piemērota ārpilsētas apstākļiem. Ceļu satiksmes noteikumos ir iegājies termins pilsētas gaisma.

K. Timmermanis: mums nevajag pēc tā vadīties, viņiem jāvadās pēc mums, bet mums jāvadās pēc starptautiskā standarta.

I. Brīvers: visiem saprotams būtu termins ceļa labās malas apgaisme.

K. Timmermanis: tas ir pārāk aprakstoši.

M. Baltiņš: no vienas puses, varu šiem argumentiem piekrist, bet jāņem vērā, ka mums ir mikrosistēma – mums jau ir apstiprināts termins pilsētgaisma, un šie abi termini darbojas pārī. Ja vienu saglabājam kā pilsētgaisma, bet otru kā ceļa labās malas apgaisme, tad pāris izjūk. Šeit ir pretnostatījums pilsētas un ārpilsētas. Pilsētas ir tur, kur ir ielu apgaismojums. Ārpilsētas – tur, kur uzskatām, ka, braucot pa ceļu, gaismas ir vienīgais ceļa rādītājs. Tāpēc arī ir šāds šķīrums.

K. Timmermanis: tāpēc ir jāpasaka specifiski, kā tā uzbūvēta. Termina skaidrojums ir ļoti labs.

M. Baltiņš: tad mums ir jāatgriežas arī pie iepriekšējā termina izskatīšanas – pilsētas gaisma. Tad abi termini jāskata kopā vēlreiz.

E. Cauna: šo terminu pāri var skatīt no diviem dažādiem viedokļiem. Viena pieeja ir semantiskais modelis, tad var teikt sānu apgaismojums. Bet var arī pieņemt domāšanas veidu, ka ir tipiskais apgaismojums pilsētai un tad ārpus pilsētas. Terminu pāri ir iespējams darināt pēc dažādiem modeļiem. Pilsētgaisma ir ērti lietojams termins. Otrs tad sanāk loģiski atvasināts un radniecisks.

K. Timmermanis: var jau likt arī laukgaisma un pilsētgaisma. Tad tie ir gaismas veidi.

Ievērojot iepriekš pieņemto terminu pilsētgaisma, TK vienojas apstiprināt terminu laukgaisma.

 

vadītāja stieples cilpa

a. conductor loop

v. Leiterschleife f

kr. петля проводника, петля провода

K. Timmermanis: skaidrojumā runāts par inteliģento gaismu, bet tur jābūt viedapgaismei. Man nepatīk piedāvātais termins vadītāja stieples cilpa, es ieteiktu variantu signālcilpa, bet nezinu, vai tas ir labāks.

M. Baltiņš: ja šajā kontekstā runā par vadītāju, tad rodas asociācijas ar transportlīdzekļa vadītāju.

K. Timmermanis: vada signālcilpa.

E. Cauna: mūsu termins sanāk ļoti vispārīgs –visiem trauksmes gadījumiem.

K. Timmermanis: vācieši ir novienkāršojuši terminu uz vada cilpa.

D. Šostaka: vadcilpa.

E. Cauna: ja tas ir noslēgts kontūrs, vai vajag vārdu cilpa?

K. Timmermanis: kontūrs būtu pareizi elektrotehnikā, bet arī terminu vadu cilpa lieto plaši.

A. Amolinš; bet šeit ir būtiska tā pārraušana. Neviens no piedāvātajiem variantiem neizsaka termina būtība.

E. C: vadītājkontūrs vienā vārdā. Vai arī signālkontūrs vai varbūt pat signācilpa.

J. G. Pommers: ierosinu šoreiz šo terminu atlikt.

TK vienojas pagaidām atlikt šā termina izskatīšanu.

 

stikla saplīšanas cilpa, stikla saplīšanas stieple

a. glass breakage loop

v. Glasbruchschleife f

kr. обрывная петля стекла

E. Cauna: stikla saplīšanas kontūrs.

K. Timmermanis: stikla saplīšanas cilpa ir jēdzieniski tuvāks.

E. Cauna: jāatzīst, ka elektrotehnikā termins cilpa tiešām tiek plaši lietots.

TK pagaidām atliek šā termina izskatīšanu.

 

atkārtotas ieslēgšanas bloķēšana

a. repeat lock

v. Spielschutz m

kr. блокировка повторения

K. Timmermanis: man pret šo terminu nav iebildumu.

M. Baltiņš: labāk tomēr būtu atkārtojuma bloķēšana, jo te nemaz nav svarīga ieslēgšana.

TK vienojas apstiprināt terminu atkārtojuma bloķēšana.

 

jostas satinējs

a. seat belt retractor

v. Gurtaufroller m

kr. механизм наматывавния ремня

K. Timmermanis: vāciešiem ir uztinējs.

M. Baltiņš: krievi un vācieši uzsver satīšanu, retractor ir vairāk kā ievilkšana.

J. G. Pommers: tur vienmēr ir abas puses.

K. Timmermanis: jostas ievilcējmehānisms.

E. Cauna: vienkārši ievilcējs.

M. Baltiņš: tur ir padevējmehānisms un atvilcējmehānisms.

E. Cauna: mēs savā nozarē vairāmies no mehānismiem un ierīcēm, tas kļūst par lieko elementu. Mēs varam pavērtēt, vai rodas neskaidrība. Jostas savilcējs vai pievilcējs nerada problēmas. Svarīgākais ir tas, ka josta pievelkas.

K.  Timmermanis: jostas uztinējs.

E. Cauna: jostas atvilcējs vai savilcējs.

I. Brīvers: ievilcējs vai atvilcējs.

J. G. Pommers: satinējs.

D. Šoštaka: jostas tinējs.

K. Timmers: vai labāk tomēr jostas satinējs.

TK vienojas pieņemt terminu jostas satinējs.

 

[drošības] jostas padevējs

a. seat belt extender

v. Gurtbringer m

kr. механизм подачи ремня безопасности

TK apstiprina piedāvāto terminu jostas padevējs.

 

žirosensors

a. gyro sensor

v. Gyro-Sensor m

kr. датчик гироскопа

TK apstiprina terminu žirosensors.

 

halogēnā spuldze, halogēnspuldze

a. halogen bulb

v. Halogen-Glühlampe f

kr. галогенная лампа

K. Timmermanis: halogēnā kvēlspuldze.

J. G. Pommers: kādas vēl var būt halogēnās spuldzes?

K. Timmermanis: mums ir bāzes termins kvēlspuldze.

E. Cauna: vai tad ne spuldze?

TK apstiprina terminu halogēnspuldze.

 

pieturvietas bremze

a. frequent-stop brake

v. Haltestellenbremse f

kr. остановочный тормоз, тормоз частой остановки

K. Timmermanis: biežaptures bremze.

M. Baltiņš: arī piedāvātais variants nav slikts.

E. Cauna: uz to var skatīties dažādi, skaidrojumā ir runāts par pieturām. Tādā ziņā sākotnējais variants ir labāks.

M. Baltiņš: definīcijā ir būtiski, ka tiek uzturēts spiediens visu laiku bez pedāļa turēšanas.

K. Timmermanis: šeit brauc pa pilsētu, kad jāstājas ik pa laikam pieturā. Tad arī ir biežapture. Es uzskatu, ka noteicošais ir tas, ka tās pieturvietas ir biežas.

I. Brīvers: man gan liekas, ka šeit ir būtiskas pieturvietas, ja skatāmies definīciju.

E. Cauna: termins biežaptures bremze ir pārprotams.

TK vienojas pagaidām apstiprināt terminu pieturvietas bremze.

 

4. Spēkratu terminu 12. saraksta apspriešana.

Laika trūkuma dēļ LZA TK atliek šo darba kārtības punktu uz nākamo reizi.

 

5. Dažādi.

M. Baltiņš norāda, ka šīs sēdes pamatjautājumi ir izskatīti un ierosina uz nākamo sēdi sanākt nākamā gada 14. janvārī.

Sēde beidzas plkst. 15.55.

Sēdes vadītājs M. Baltiņš
Protokoliste A. Vucāne

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē