Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

LZA TK protokols Nr. 6/1154 (24.09.2019.)

Sēde notiek 2019. gada 24. septembrī plkst. 14.30 LZA 305. auditorijā

Sēdē piedalās 18 dalībnieki
Sēdi vada Māris Baltiņš
Protokolē Astrīda Vucāne

Darba kārtībā:

  1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
  2. Atliktie spēkratu termini no 9. saraksta.
  3. Spēkratu terminu 10. saraksta apspriešana.
  4. Spēkratu terminu 11. saraksta izskatīšana
  5. Dažādi.

Par neierašanos uz sēdi rakstveidā ziņojis R. Kūlis.

Sēdes sākumā LZA TK priekšsēdētājs M. Baltiņš atgādina, ka 3. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks pirmās Terminoloģijas komisijas atceres konference. Visiem TK locekļiem tuvākajās dienās tiks izsūtīts konferences programmas gala variants. Savukārt nākamā TK sēde plānota 15. oktobrī.

 

1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.

M. Baltiņš: iepriekšējā sēdē 2. jūlijā skatījāmies daļu no Spēkratu terminoloģijas apakškomisijas 9. saraksta un arī 10. sarakstu. Vai ir kādi iebildumi saistībā ar šo protokolu?

TK locekļi apliecina, ka par šo protokolu nav nekādu iebildumu un apstiprina iepriekšējās sēdes protokolu.

 

2. Atliktie spēkratu termini no 9. saraksta.

 

kalibrēšanas statuss

a. calibration status

v. Kalibrierstatus m

kr. статус калибровки  

K. Počs: mums vēl ir bijuši varianti kalibrētības statuss, savienotības statuss.

A. Amoliņš: vēl bija variants ar vārdu režīms kalibrēšanas režīms.

M. Baltiņš: vai kalibrētības statuss ir rezultāts?

K. Počs: jā, tas ir rezultāts.

TK vienojas apstiprināt terminu kalibrētības statuss.

 

kikdaunrežīms

a. kickdown behavior

v. Kickdown m

kr. режим кик-даун

R. Karnīte: maksimālas ierosas režīms.

K. Počs: tas nav īsti labs variants.

TK nolemj pagaidām atlikt šā termina izskatīšanu.

 

bērnu drošs slēdzis, bērndroša ierīce

a. child-proof lock

v. Kindersicherung f

kr. устройство безопасности детей

A. Amoliņš: K.Timmermaņa ierosinājums bija bērndroša ierīce. Vēl ir jautājums: ierīce vai slēdzis?

K. Počs: atstājam ierīce.

TK apstiprina terminu bērnudroša ierīce.

 

kontaktligzda, tapligzda

a. contact socket

v. Kontaktbuchse f

kr. контактная гильза, контактное гнездо

TK apstiprina terminu kontaktligzda.

 

kontakttapa

a. contact pin

v. Kontaktstift m

kr. контактный штифт

TK apstiprina terminu kontakttapa.

 

koriģējošā programmēšana

a. correction programming

v. Korrekturprogrammierung f

kr. программирование исправления, программирование коррекции

M. Baltiņš: tātad tā ir programma, kas veic korekciju.

I. Brīvers: koriģējošā programmēšana vai programmējošā koriģēšana.

E. Cauna: krievu termins ir daudz labāks. Mūsu nozarē ir programmiska vai programmatoriska koriģēšana. Doma tāda, ka programma veic koriģēšanu. Programmatūrā ir iestrādāts, kā korekcijas notiek atkarībā no situācijas. Tā ir programmā balstīta jeb programmatoriska koriģēšana.

K. Počs: programma ir ielikta vadības blokā, un eksperimentos tiek konstatēts, ka jādara kas cits, lai to uzlabotu. Programmas datus koriģē tiešsaistē, pieslēdzot pie automobiļa. Attiecīgi programma tad tiek izmainīta.

M. Baltiņš: es sākumā sapratu, ka ir iestatījumi un tad programma ļauj reaģēt. Bet šeit tiek koriģēts ekspluatācijas laikā.

K. Počs: tiklīdz automobilis nonāk saistē ar diagnostikas datoru, tas ir līdzīgi kā update atjauninājums.

E. Cauna: korekciju programmēšana.

J. G. Pommers: bet neprogrammē jau korekcijas.

M. Baltiņš: korektīvā programma.

I. Brīvers: faktiski tā ir pārprogrammēšana.

A. Lauzis: visiem minētajiem variantiem kaut kas pietrūkst. Ja ir programmēšana, tas pasaka par daudz.

J. Baldunčiks: gandrīz vai pieprogrammēšana.

E. Cauna: faktiski tā ir iestatījumu maiņa, uz to arī var attiecināt programmēšanu. Mans variants būtu korekciju programmēšana.

K. Počs: dzirdu daudz labu variantu.

TK vienojas pagaidām apstiprināt terminu korekciju programmēšana.

 

3. Spēkratu terminu 10. saraksta apspriešana.

 

piespiedu brīvgaitas režīms

a. overrun mode

v. Schubbetrieb m

kr. режим принудительного холостого хода

M. Baltiņš: tas mums ir atliktais termins.

TK apstiprina terminu piespiedu brīvgaitas režīms.

 

piespiedu brīvgaitā apvadītais gaiss

a. overrun mode bypass air

v. Schubumluft f

kr. рециркуляционный воздух принудительного холостого хода

J. Baldunčiks: kā cauruļvados sauc tādu gaisu?

M. Baltiņš: tas ir gaiss, kas ir apvadīts ap kaut ko.

R. Karnīte: krievu valodā ir recirkulācijas gaiss.

K. Počs: šis ir savādāks pēc būtības.

M. Baltiņš: tad tas ir pareizs pēc būtības – apvadītais gaiss?

J. G. Pommers: pēc būtības pareizs.

TK piekrīt apstiprināt sākotnēji piedāvāto terminu piespiedu brīvgaitā apvadītais gaiss.

 

spoguļa aptumšošana

a. mirror dimming

v. Spiegelabblendung f

kr. затемнение зеркала

M. Baltiņš: ja mums iepriekš dimming bija tumsināšana, tad pēc tā arī jāvadās tālāk. Aptumšot ir kaut ko aizklāt.

R. Karnīte: spoguļtumsinātājs.

A. Amoliņš: tad jau jākoriģē definīcija.

A. Lauzis: tā ir tumšināšana. Nevis tumsu rada, bet tumšu dara.

M. Baltiņš: tad jākoriģē agrākais saraksts.

R. Karnīte: kāpēc nevar būt tumšinātājs, jo runa jau ir par iekārtu?

E. Vimba: ēnošana? Tā arī ir gaismas izslēgšana.

M. Baltiņš: šeit ir vēlme, lai ārējs stars neapžilbina.

R. Karnīte: pēc būtības tā ir ēnošana.

A. Lauzis: tumsināšana un gaismināšana, tumšināšana un gaišināšana.

J. Baldunčiks: tumšināšana, ja gribam padarīt tumšāku.

TK vienojas apstiprināt terminu spoguļa tumšināšana un koriģēt iepriekšējo terminu sarakstu.

 

autonomā ventilācija

a. stationary ventilation

v. Standbelüftung f

kr. автономная вентиляция, автономное проветривание

I. Brīvers: kāpēc angliski ir stationary?

E. Cauna: autonoms nozīmē arī neatkarīgs. Stationary primārā nozīme ir stacionārs, šeit varbūt būtisks ir stāvēšanas stāvoklis.

M. Baltiņš: vai stāvventilācija būtu labāka? Autonoms ir domāts kā neatkarīgs no motora darbības.

R. Karnīte: varbūt stationary nozīmē, ka tas ir iestrādāts tehniskajā būvē?

J. Baldunčiks: nav jau mums obligāti jāskatās pēc angliskā.

A. Amoliņš: ja grib ar –stāv, tad var būt stāvapsilde vai stāvventilācija.

K. Počs: mums jau ir iegājies autonoms, negribas to mainīt.

M. Baltiņš: ja tā ir bijis, tad nevajag mainīt.

TK apstiprina terminu autonomā ventilācija.

 

autonomā apsilde

a. stationary heating                        

v. Standheizung f

kr. автономный обогрев

Pēc iepriekšējā piemēra parauga TK apstiprina terminu autonomā apsilde.

 

svešiedarbināšana

a. starting assistance

v. Starthilfe f

kr. запуск двигателя от внешнего источника

I. Brīvers: labāk palīgiedarbināšana pēc angļu un vācu parauga.

M. Baltiņš: mēs terminus ar assistant bieži liekam kā palīgierīces, tāpēc šeit tas nav obligāti. Svešs nozīmē, ka to var iedarbināt ar ārēja impulsa palīdzību, apejot citas ierīces, piemēram, apkopes laikā.

E. Cauna: A. Lauzim bija labs piemērs ar terminu svešappute.

TK vienojas apstiprināt terminu svešiedarbināšana.

 

izpildierīce

a. actuator

v. Stellglied n, Aktor, m

kr.  исполнительное звено, исполнительный элемент, регулирующий элемент

A. Amoliņš: definīcijā ir minēts aktuators.

M. Baltiņš: to jau var izņemt.

E. Cauna: vienīgi, ka tas ir diezgan vispārīgs termins.

M. Baltiņš: es atbalstītu apakškomisijas priekšlikumu. Ja nozares speciālistiem tas ir pieņemams, tad der. Skaidrojumu var koriģēt.

TK nolemj apstiprināt terminu izpildierīce.

 

pretlocīšanās bremze

a. independent trailer brake

v. Streckbremse f

kr. противонакатный тормоз

J. G. Pommers: ja, bremzējot autovilcienu, šo bremzi nelieto, tad autovilciens salokās.

R. Karnīte: definīcijā ir minēta iztaisnošanas bremze.

E. Cauna: galvenais efekts acīmredzot ir ietverts šajā terminā.

A. Lauzis: tad jānorāda, ka tā ir papildfunkcija. Bezlocīšanās bremze būtu skaidrāk.

R. Karnīte: tad jau nelocīšanās bremze.

J. G. Pommers: bremzes pamatfunkcija ir apturēt, bet šeit ir papildfunkcija, kas novērš locīšanos.

TK vienojas apstiprināt sākotnēji ierosināto terminu pretlocīšanās bremze.

 

strāvas mērspaile

a. current clamp

v. Strommesszange f, Zangenstrommesser m

kr. токоизмерительные клещи

Z. Broka: principā der, tikai nezinu, vai atbilst skaidrojumam. Bet šāds termins enerģētikā ir.

A. Lauzis: tā ir strāvas mērīšanas spaile.

J. G. Pommers: mums vēl bija variants strāvas mērknaibles.

Z. Broka: enerģētikā ir strāvmainis, kas darbojas pēc līdzīga principa.

K. Počs: izklausās pēc maiņstrāvas mērīšanas, līdzstrāvai ir mazliet citādāk. Vispār nezinu, kāpēc mums te spaile iekļuvusi, galīgi neder.

J. G. Pommers: varam atstāt strāvas mērknaibles.

M. Baltiņš: vai knaibles nesaprotam ar vārdu kniebt?

J. Baldučiks: labāk spīles.

K. Počs: tad atkal sapratīs, ka iespīlē. Mums taču ir arī plakanknaibles.

Z. Broka: enerģētikā ir mērknaibles.

E. Cauna: induktīvais strāvmēris, ja pēc jēgas.

K. Počs: ierosinu pagaidām atlikt, mēs vēl padomāsim.

TK izlemj pagaidām atlikt šā termina izskatīšanu.

 

elektrības patērētājs, [strāvas] patērētās, elektroenerģijas patērētājs

a. electrical consumer, electricity consumer

v. Stromverbraucher m

kr. потребитель тока, потребитель электроэнергии

Z. Broka: elektropatērētājs.

A. Lauzis: .K. Timmermanis mūs savulaik pārliecināja, ka tādu terminu droši varam lietot.

M. Baltiņš: vārdu patērētājs mēs, bez šaubām, varam saprast divās dažādās nozīmēs. Vai tas jāmaina?

Z. Broka: ierīces ir patērētāji, mēs kā cilvēki esam lietotāji.

E. Cauna: lai paliek elektroenerģijas patērētājs. Vai vajag īsināt uz elektropatērētāju?

TK nolemj apstiprināt terminu elektroenerģijas patērētājs.

 

sistēmas diagnostika

a. system diagnosis

v. Systemdiagnose f

kr. диагностика системы; системная диагностика

E. Cauna: saliktenis vedinātu uz citu nozīmi.

A. Lauzis: sistēmiska diagnostika.

E Cauna: tad sanāk, ka diagnosticē sistēmu.

A. Lauzis: diagnoscē.

TK vienojas apstiprināt terminu sistēmas diagnostika.

 

dienas gaitas gaisma

a. daytime running light

v. Tagfahrlicht n

kr. дневные ходовые огни

E. Cauna: te varētu izmantot salikteni.

D. Šostaka: Ceļu satiksmes noteikumos ir dienas gaita divos vārdos.

TK apstiprina sākotnēji piedāvāto terminu dienas gaitas gaisma.

 

taustiņš

a. button, key

v. Taste f

kr. клавиша, клавиш

TK pagaidām vienojas atlikt šā termina apspriešanu.

 

saldētājautomobilis

a. freezer vehicle

v. Tiefkühlfahrzeug n

kr. низкотемпературный авторефрижератор

TK vienprātīgi apstiprina terminu saldētājautomobilis.

 

vilces regulēšana

a. traction control

v. Traktionsregelung f,  Antriebsschlupfregelung f

kr. регулирование тягового усилия

TK vienprātīgi apstiprina terminu vilces regulēšana.

 

caurspīdīguma pārslēgšana, caurspīdes pārslēgšana

a. transparency switchover

v. Transparenzschaltung f

kr. переключение прозрачности

TK vienprātīgi apstiprina terminu caurspīdīguma pārslēgšana.

 

retranslators, transponders

a. transponder

v. Transponder m

kr. ретранслятор

J. Baldunčiks: aviācijā jau labu laiku lieto terminu transponders.

A. Lauzis: ES dokumentācijā arī tāds ir.

E. Cauna: IATE ir transponders.

M. Baltiņš: pareizāk gan būtu transponderis. Ja abi faktiski funkcionē, tad ieteiktu atstāt abus terminus.

I. Brīvers: šajā kontekstā tas ir transponderis.

E. Cauna: pirms iestāšanās ES mums bija tikai retranslators, tagad ir arī transponderis.

TK nolemj apstiprināt abus terminus – retranslators un transponderis.

 

transportieris

a. transporter

v. Transporter m

kr. автомобиль малой грузоподъёмности

J. G. Pommers: automobiļu tipu izvēlē ir parādījies transportieris, mums iepriekš tāda nav bijis.

M. Baltiņš: jāapskatās, kādi ir automobiļu tipi, un jāizdomā, kur viņu ievietot.

J. G. Pommers: mums ir vajadzīgs arī transportieris.

K. Počs: tas ir kravas un pasažieru mikroautobuss, mums vēl ir variants transporteris.

J. Baldunčiks: bruņu transportieris ir jau sen.

E. Cauna: tad nevaram taisīt haosu ar jauno variantu.

TK vienojas apstiprināt terminu transportieris.

 

transporta režīms, transportrežīms, transportēšanas režīms

a. transport mode

v. Transportmodus m

kr. транспортный режим

M. Baltiņš: transportēšanas režīms šķiet visatbilstošākais, jo apraksta procesu.

Pārējie TK locekļi tam piekrīt un apstiprina terminu transportēšanas režīms.

 

5. Dažādi.

M. Baltiņš: šoreiz ierosinu uzreiz pāriet pie darba kārtības 5. punkta, izlaižot 11. spēkratu terminu sarakstu. Pirmais jautājums ir par termina jet lag atbilsmi latviešu valodā.

A. Amoliņš: latviešu valodā ir doti tikai skaidrojumi, arī daudzās citās valodās ir līdzīgi.

M. Baldunčiks: viens variants ir lidojuma laiknobīde.

E. Cauna: to var pārprast, pieņemot, ka ir pārcelts lidojuma laiks.

I. Brīvers: pārlidojuma nogurums, jo tad var uzsvērt nogurumu.

M. Baltiņš: pamatesence ir laiknobīde. Man patīk vārds nobīde, jo ar to pašu apzīmē fāžu nobīdi un elektronu nobīdi dziļākos procesos, kur ir tieši šī nobīde.

J. Baldunčiks: laikjoslu sindroms.

D. Šostaka: diennakts ritma nobīde.

I. Brīvers: pārlidojuma laiknobīdes nogurums.

E. Cauna: noguruma vietā labāk ietekme – laika joslu ietekme.

M. Baltiņš: bet tā nepasaka, ka ir šī nobīde. Skaidrs, ka laika joslas eksistē, tas ir objektīvs fenomens.

A. Lauzis: laiknobīde arī neuzsver apmērus.

E. Cauna: laiks jau nenobīdās, mainās laika josla. Laika joslai jābūt pamatā.

A. Amoliņš: ja no ierosinātajiem, tad es izvēlētos diennakts ritma izjaukšana.

M. Baltiņš: ja sākat strādāt naktsmaiņu, tad arī būs izjaukts diennakts ritms, nekur nebraucot.

A. Amoliņš: spāņiem ir descompensación.

M. Baltiņš: medicīnā ir sirds dekompensācija, kas ir ar nopietnām sekām. Drīzāk dezadaptācija laika joslu dezadaptācija vai pārlidojuma dezapdatācija.

J. Baldunčiks: pārlidojums var būt arī uz Viļņu. Bez laika joslām mēs nevaram šeit nevaram iztikt.

M. Baltiņš: faktiski tā ir laikjoslas maiņa.

A. Lauzis: noteikti jālieto vienskaitlī – laika joslas maiņa, jo, kad mainās ātrums, mēs arī nesakām, ka mainās ātrumi.

TK pagaidām atliek šā termina izskatīšanu.

 

M. Baltiņš: vēl bija jautājums par termina overtourism atbilsmi latviešu valodā. Iecienītākajos pasaules tūrisma objektos ir pārāk daudz tūristu, kas rada pārāk lielu slodzi, ko vieta vairs nevar panest.

A. Amoliņš: tūrisma pārslodze.

TK pagaidām atliek šā termina izskatīšanu.

 

M. Baltiņš norāda, ka šīs sēdes pamatjautājumi ir izskatīti un ierosina uz nākamo sēdi sanākt 15. oktobrī.

Sēde beidzas plkst. 16.27.
Sēdes vadītājs M. Baltiņš
Protokoliste A. Vucāne

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē