Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

LZA TK protokols Nr. 1/1149 (22.01.2019.)

Sēde notiek 2019. gada 22. janvārī plkst. 14.00 LZA Senāta zālē

Sēdē piedalās 11 dalībnieki
Sēdi vada Māris Baltiņš
Protokolē Astrīda Vucāne

Darba kārtībā:

  1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
  2. Spēkratu terminu 7. saraksta apspriešana.
  3. Dažādi.

Par neierašanos uz sēdi rakstveidā ziņojis E. Vimba.

Sēdes sākumā LZA TK priekšsēdētājs M. Baltiņš norāda, ka šī ir pirmā sēde šajā kalendārajā gadā un novēl visiem veiksmīgu un ražīgu Jauno gadu.

 

1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.

M. Baltiņš: iepriekšējā sēdē apspriedām atsevišķus spēkratu terminus no 5. saraksta un 6. sarakstu kopumā. Vai par šo sēdes protokolu ir saņemti kādi iebildumi vai precizējumi?

A. Vucāne: J.G. Pommers atsūtīja atsevišķus precizējumus, kas jau tika iestrādāti pārējiem TK locekļiem izsūtītā protokola versijā.

TK locekļi apstiprina iepriekšējās sēdes protokolu un pāriet pie nākamā darba kārtības punkta.

 

2. Spēkratu terminu 7. saraksta apspriešana.

akumulatoru baterijas pārvaldība

a. battery management

v. Batteriemanagement n

kr. менеджмент батареи

K. Timmermanis: esmu jau iesūtījis savu priekšlikumu akumulatoru baterijas apkalpe.

M. Baltiņš: A. Lauzis e-pastā ir norādījis, lai paliek pārvaldība. Kāpēc apkalpe būtu atbilstošāka?

K. Timmermanis: apkalpe ir plašāks termins, apkope – šaurāks. Vārdam pārvaldība latviešu valodā ir cita nozīme, tā būtu saistīta ar cilvēka darbību, bet uz tehniskajām lietām šo terminu nelieto.

A. Amoliņš: pēc definīcijas sanāk, ka šis process ir plašāks par apkalpi.

Z. Broka: tā vairāk ir elektroniska vadības sistēma.

K. Timmermanis: tad vēl varētu būt vadība.

L. Kauķe: vai šajā gadījumā kontrole nevarētu būt kā sinonīms?

A. Ciematnieks: te ir domāta pārraudzība, nevis regulēšana.

TK vienojas pagaidām apstiprināt terminu akumulatoru baterijas vadība.

 

akumulatoru bateriju atvienošanas relejs

a. battery cutoff relay

v. Batterietrennrelais n

kr. реле выключения аккумуляторной батареи

K. Timmermanis: akumulatoru baterijas atslēdzējrelejs.

M. Baltiņš: daudzskaitlis bateriju ir motivēts.

L. Kauķe: ieteiktu neizmantot vārdu atslēgšana, jo tā asociējas ar atvēršanu, aktivizēšanu no bloķēta stāvokļa. Tas nenozīmē atvienošanu.

A. Amoliņš: kā ir elektrotehnikā?

K. Timmermanis: visu atslēdz, mums ir atslēdzējierīce. Atvienošana nozīmē, kad ar skrūvgriezi pieeju un atvienoju.

M. Baltiņš: ja ir slēdzis, tad tas atslēdz.

A. Ciematnieks: ir arī slēgums.

TK apstiprina terminu akumulatoru bateriju atslēdzējrelejs.

 

vadības irbulis

a. control pen

v. Bedienstift m

kr. штифт управления

TK vienprātīgi apstiprina terminu vadības irbulis.

 

komandu reģistrs

a. instruction counter

v. Befehlszähler m

kr. счетчик команд

TK apstiprina terminu komandu reģistrs.

 

ekrānvads

a. tracer wire

v. Beilauflitze f

kr. дренажная жила

M. Baltiņš: ekranēts vads vai ekrānvads?

K. Timmermanis: šis nav īpaši precīzs. Elektrotehnikā terminu ekranēšana lietojam, kad kaut kas ir aptverts, bet neļauj iziet laukā. Šeit tā nav, šeit drīzāk ir papildvads.

A. Ciematnieks: papildvads ir ļoti vispārīgs termins.

A. Amoliņš: izsekotājvads.

K. Timmermanis: šis vads nepilda ekrānfunkciju, tāpēc var rasties pārpratumi.

M. Baltiņš: kaut kādā ziņā gan, šķiet, tas pilda ekranējuma funkciju.

A. Ciematnieks: tie nav elektrības vadi, bet datorvadi.

TK vienojas pagaidām apstiprināt terminu ekrānvads, tomēr tam vēl nepieciešama turpmāka precizēšana.

 

plīstošais disks, aizsargmembrāna

a. rupture disk

v. Berstscheibe f

kr. диск разрыва

K. Timmermanis: šajā sarakstā piedāvāts nevajadzīgi daudz sinonīmu, šeit pietiek tikai ar vienu terminu – aizsargmembrāna.

J. G. Pommers: mēs piedāvājam abus variantus, kad paši nevaram par vienu izšķirties. Piekrītu ierosinājumam par aizsargmembrānu.

R. Karnīte: plīstošais disks arī ir ļoti labs priekšlikums.

M. Baltiņš: man labāk patīk aizsargmembrāna.

Lielākā daļa TK locekļu atbalsta variantu aizsargmembrāna, ko arī apstiprina.

 

nomierinātājtrauks

a. swirl pot

v. Beruhigungstopf m

kr. успокоительный бак

K. Timmermanis: jocīgi jau skan, bet labāku nevar izdomāt.

J. G. Pommers: mums bija arī variants degvielas izlīdzinātājtvertne.

K. Timmermanis: tas arī varētu būt.

L. Kauķe: vai tas palīdz izlīdzināt degvielas līmeni?

J. G. Pommers: jā.

R. Karnīte: tad tā ir stabilizācija, varētu būt stabilizētājs.

J. G. Pommers: mums vislabāk patika variants nomierinātājtrauks.

TK vienojas atbalstīt Spēkratu TAK priekšlikumu un apstiprina terminu nomierinātājtrauks.

 

darbības informācija

a. operating information

v. Betriebsinformation f

kr. рабочая информация

TK apstiprina terminu darbības informācija.

 

darba temperatūra

a. operating temperature

v. Betriebstemperatur f

kr. рабочая температура

K. Timmermanis: darbam pašam gan nav temperatūras.

TK secina, ka šāds termins jau ir iegājies, tāpēc apstiprina ierosināto variantu darba temperatūra.

 

Blu-ray atskaņotājs

a. Blu-ray player

v. Blu-ray-Player m

kr. плейер Blu-Ray

K. Timmermanis: esmu piedāvājis variantu zilstaru atskaņotājs.

L. Kauķe: bet tas ir komercnosaukums.

TK neizdodas vienoties, vai Blu-ray uzskatāms par reģistrētu prečzīmi vai latviskojams, tāpēc šā termina izskatīšana pagaidām tiek atlikta.

 

paātrināšanās efekts

a. boost effect

v. Boost-Effekt m

kr. эффект ускорения

K. Timmermanis: ierosinu salikteni paātrinātājefekts.

TK vienojas apstiprināt terminu paātrinātājefekts.

 

bremžu kluču nodiluma vienādošana

a. brake lining wear equalization

v. Bremsbelagverschleiß-Harmonisierung f

kr. уравнивание износа тормозных накладок

K. Timmermanis: smagi, bet precīzi, lai gan gandrīz vai definīcija izvērsta. Tas ir garš, aprakstošs termins.

M. Baltiņš: ja tas ko dotu, var jēgpilni salikt kopā nodilumvienādošana.

K. Timmermansi: jā, tas būtu labi.

L. Kauķe: pēc nozīmes tos nav labi likt kopā, jo vienādo nodilumu, nevis ar nodiluma palīdzību vienādo. Vienīgi var mest nost bremžu klučus.

A. Ciematnieks: bet tie ir visās valodās.

TK vienojas apstiprināt terminu bremžu kluču nodiluma vienādošana.

 

bremžu retinājuma sensors

a. brake vacuum sensor

v. Bremsunterdrucksensor m

kr. вакуумный датчик тормозов

K. Timmermanis: ierosinu terminu vakuumsensors, jo pamats ir sensors, kas reaģē uz vakuumu.

TK apstiprina piedāvāto variantu bremžu vakuumsensors.

 

bremzēšanas spēka sensors, bremzēšanas spēka pārveidotājs

a. brake value sensor

v. Bremswertgeber m

kr. датчик тормозного усилия

K. Timmermanis: bremzētājspēka sensors.

TK piekrīt K. Timmermaņa piedāvātajam variantam un apstiprina terminu bremzētājspēka sensors.

 

gatavības un brīdinājuma indikators

a. readiness and warning display

v. Bereitschafts- und Warnanzeige f

kr. показ готовности и предупреждения

TK apstiprina sākotnēji piedāvāto terminu gatavības un brīdinājuma indikators.

 

dzirksteles ilgums

a. spark duration

v. Brenndauer f

kr. продолжительность искры

TK apstiprina sākotnēji piedāvāto terminu dzirksteles ilgums.

 

degvielas šūna

a. fuel cell

v. Brennstoffzelle f

kr. топливный элемент

K. Timmermanis: labāk būtu saliktenis degvielšūna, tomēr AkadTerm ir apstiprināts termins kurināmā elements.

L. Kauķe: varētu palikt degvielas elements.

K. Timmermanis: vēl labāk degvielelements.

L. Kauķe: vēl īsāk varētu būt degelements.

K. Timmermanis: nē, jo tad tas būtu saistīts ar degšanu.

TK piekrīt apstiprināt terminu degvielelements.

 

degvielas šūnu automobilis

a. fuel cell vehicle

v. Brennstoffzellen-Fahrzeug n

kr. автомобиль на топливных элементах

Pēc analoģijas ar iepriekšējo piemēru TK apstiprina terminu degvielelementu automobilis.

 

degvielas šūnu pakete

a. fuel cell stack

v. Brennstoffzellen-Stack m

kr. блок топливных элементов

K. Timmermanis: šajā gadījumā es ierosinātu degvielelementu baterija.

TK šim ierosinājuma piekrīt un apstiprina terminu degvielelementu baterija.

 

degvielas šūnu sistēma

a. fuel cell system

v. Brennstoffzellen-System n

kr. система топливных элементов

Pēc analoģijas ar iepriekšējiem piemēriem TK apstiprina terminu degvielelementu sistēma.

 

grupveides radiosakaru sistēma

a. trunked radio system

v. Bündelfunk m

kr. мобильная пакетная радиосвязь

K. Timmermanis: tā ir grupveida radiosakaru sistēma.

R. Karnīte: tāda, kas veido grupu.

L. Karnīte: tad jau grupas radiosakaru sistēma.

K. Timmermanis: šis ir sistēmas veids.

M. Baltiņš: grupveide ir labāks variants.

K. Timmermanis: ir veids un veida. Vai runa ir par sistēmu vai veidu? Veidošana vai sistēma ir pamatā?

R. Karnīte: tā ir dinamiska sistēma, kur izveidojas grupa.

M. Baltiņš: sistēma ar grupveides raksturu.

A. Amoliņš: pati sistēma ir grupveida.

TK vienojas pagaidām atlikt šā termina izskatīšanu.

 

kopne

a. bus, BUS

v. Bus m

kr. шина

TK apstiprina terminu kopne.

 

kopņu sistēma

a. bus system, BUS system

v. Bus-System n

kr. система шин

Pēc analoģijas ar iepriekšējo piemēru TK apstiprina terminu kopņu sistēma.

 

kopnes aktivitātes uzturētājs

a. keepawake control unit

v. Buswachhalter m

kr. поддерживатель бодрствование шины

Pēc analoģijas ar iepriekšējo piemēru TK apstiprina terminu kopnes aktivitātes uzturētājs.

 

kopnes aktivizēšana

a. bus wake-up event

v. Buswecker m

kr. пробудитель шины

M. Baltiņš: A. Lauzis ir ierosinājis aktivēšana.

L. Kauķe: aktivēšana ir medicīnā un ķīmijā.

TK vienojas apstiprināt terminu kopnes aktivizēšana.

 

Laika trūkuma dēļ TK beidz šā saraksta terminu izskatīšanu un pārējos terminus atliek uz nākamo sēdi.

 

3. Dažādi.

M. Baltiņš norāda, ka šīs sēdes pamatjautājumi ir izskatīti un ierosina uz nākamo sēdi sanākt 19. februārī.

 

Sēde beidzas plkst. 15.35.
Sēdes vadītājs M. Baltiņš
Protokoliste A. Vucāne

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē