Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

LZA TK protokols Nr. 9/1147 (13.11.2018.)

Sēde notiek 2018. gada 13. novembrī plkst. 14.00 LZA Senāta zālē
Sēdē piedalās 8 dalībnieki
Sēdi vada Māris Baltiņš
Protokolē Astrīda Vucāne

Darba kārtībā:

  1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
  2. Zinātniskās pētniecības terminu izskatīšana.
  3. Neizskatītie spēkratu termini no 5. saraksta.
  4. Spēkratu termini no 6. saraksta.
  5. Dažādi.

Par neierašanos uz sēdi rakstveidā ziņojis A. Amoliņš.

 

1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.

Sēdes sākumā LZA TK priekšsēdētājs M. Baltiņš atgādina, ka iepriekšējā sēdē skatīti spēkratu termini. Par šīs sēdes protokolu iebildumi nav saņemti.

TK locekļi apstiprina iepriekšējās sēdes protokolu un pāriet pie nākamā darba kārtības punkta.

 

2. Zinātniskās pētniecības terminu izskatīšana.

M. Baltiņš: šodien uz TK sēdi ieradusies Tatjana Odiņeca no RTU Studiju departamenta. Aprakstot, kā atpazīt godīgu un negodīgu rīcību zinātniskajā pētniecībā, ir radīta virkne terminu, kas figurē angļu valodā, bet kam nav labu ekvivalentu latviešu valodā. Šādu nelielu terminu kolekciju TK ir iesniegusi T. Odiņeca.

 

patch-writer

M. Baltiņš: ar šo terminu apzīmē cilvēku, kurš savu darbu veido, sastatot to no dažādiem citātiem un gabaliņiem bez sava īsta ieguldījuma. Ierosinu likt klasisko vārdu kompilators.

K. Timmermanis tam piekrīt, arī pārējie TK locekļi neiebilst un nolemj apstiprināt terminu kompilators.

 

anti-whistleblower

M. Baltiņš: ja whistleblower ir trauksmes cēlājs, tad sanāk, ka anti-whistleblower ir trauksmes necēlājs, neinformators, lai gan tas, protams, skan nelādzīgi.

K. Timmermanis: informācijas slēpējs.

M. Baltiņš: pārkāpuma slēpējs. Vai tas ir domāts jebkurš vai tikai kāds no mācībspēkiem?

T. Odiņeca: gan mācību procesa dalībnieks, gan students, kaut vai akadēmiķis.

A. Ciematnieks: kā tieši ir definēts angliskais termins? Jo man tas rada asociācijas ar pretdarbību.

M. Baltiņš: tā ir persona, kas neziņo, nevis tā, kas nomāc. Bezdarbība zinot, ka ir pārkāpums.

TK vienojas pagaidām apstiprināt terminu pārkāpuma slēpējs.

 

contributorship

M. Baltiņš: ja contributor ir līdzautors, tad pēc analoģijas šeit būtu līdzautora ieguldījums.

K. Timmermanis: tas skan labi.

I. Kārkliņa: līdzautorība.

K. Timmermanis: tad tā ir fiksācija tajā rakstā.

J. G. Pommers: tas nav no ieguldījuma atkarīgs. Vēl tad, kad padomju laikā bija valsts prēmijas, rūpnīcā “Starts” valsts prēmiju izsniedza septiņiem astoņiem cilvēkiem, no kuriem tikai viens patiešām kaut ko izstrādāja, bet visi pārējie bija līdzautori. Līdzautorība bija, bet ieguldījuma nebija.

K. Timmermanis: analogu gadījumu var minēt ar grāmatu.

M. Baltiņš: ja ir divi termini – authorship un contributorship, tad ir labi tos nošķirt.

TK vienojas pagaidām apstiprināt terminu līdzautora ieguldījums.

 

“meat extender”

M. Baltiņš: ar šo terminu domāti tādi, kas uzpūš raksta miesu, proti, rada publikāciju faktiski no iepriekšējās publikācijas. Faktiski tiek pārpublicēts esošais darbs ar dažiem jauniem datiem.

T. Odiņeca: tas nozīmē, ka viss bija publicēts, bet šis cilvēks to mazliet pārveidoja, pievienoja nedaudz jaunu datu, bet ne tik daudz, lai publicētu jaunu pētījumu. Visa “sula” ir paņemta no iepriekšējās publikācijas.

J. G. Pommers: pseidolīdzautorība.

M. Baltiņš: bet tas notiek ar savu darbu. Ir bijis viens labs raksts, bet pēc tam nekas nav darīts, tikai pieliek kaut ko klāt, lai gan 90 % ir no vecā raksta.

J. G. Pommers: kā to bieži dara.

K. Timmermanis: mums te vajadzētu precīzu definīciju, arī ekvivalentus citās valodās.

T. Odiņeca: paskaidrošu, no kurienes nāk šie termini. Bija liels Eiropas projekts, kura rezultātā kopā izveidoja Akadēmiskā godīguma vārdnīcu angļu valodā. Projektā piedalījās 12 universitātes, un tagad katra universitāte mēģina šos terminus atveidot savā valodā.

J. G. Pommers: tātad valoda praktiska ir viena.

K. Timmermanis: tad jāveido jauns termins. Piemēram, iepriekšējā materiālā bazēts raksts.

A. Ciematnieks: ja ziņu portālos ir raksts, tad norāda, ka papildināts ar to un to – papildināta publikācija.

T. Odiņeca: bet tas ir cilvēks, kurš to dara.

J. G. Pommers: tad publikācijas papildinātājs.

A. Ciematnieks: tas atkal nenorāda, ka tas ir viņa raksts.

A. Lauzis: varam likt gaļas pieaudzētājs kā angliski. Vai miesas pieaudzētājs. Atšķirībā no angļu terminoloģijas mēs vairāmies no tēlainiem izteicieniem, varbūt pat par daudz.

A. Ciematnieks: atgremotājs.

M. Baltiņš: varam likt arī teksta pieaudzētājs.

K. Timmermanis: teksta pieaudzētājs, liekot vārdu teksta kvadrātiekavās – [teksta] pieaudzētājs.

A. Lauzis: datu pieaudzētājs.

K. Timmermanis: pieaudzēt var arī dažādas daļas.

M. Baltiņš: ierosinu tomēr atstāt variantu teksta pieaudzētājs.

A. Lauzis: pēc definīcijas tas ir process – pieaudzēšana.

TK locekļi vienojas pagaidām apstiprināt terminu [teksta] pieaudzēšana.

 

morality

A. Lauzis: tas ir ētiskums, jo latviski ar vārdu morāle cauri netiksim.

TK apstiprina terminu ētiskums.

 

resourceful citer

M. Baltiņš: ar to apzīmē cilvēku, kas pārlieku citē dažādus resursus, lai gan viņa ieguldījums ir neliels. Kompilatora paveids – pārliekcitētājs.

K. Timmermanis: vienkārši citētājs.

A. Lauzis: vai ir labi lietot vārdu citētājs? Te ir arī norādes, atsauces.

M. Baltiņš: ja vienkārši citētājs, tad tā ir normāla darba sastāvdaļa.

T. Odiņeca: definīcija ir par darbu, ne personu.

M. Baltiņš: tad pārliekcitēšana.

A. Lauzis: pārlieku nozīmē, ka citē par daudz.

M. Baltiņš: bet te jau tā arī iznāk.

Pārējie TK locekļi tam piekrīt un apstiprina terminu pārliekcitēšana.

 

scholar

M. Baltiņš: šis termins no vienas puses ir ļoti viegls, no otras – grūts.

T. Odiņeca: tā ir jebkura persona, kura ir iesaistīta akadēmiskajos procesos, vienalga, vai tas ir pētnieks vai students.

M. Baltiņš: tātad šī kategorija attiecas uz visiem.

K. Timmermanis: daudz kategoriju iesaistīts vienā terminā.

A. Lauzis: Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijā bija runa par testiem, tur mēs izmantojām vārdu zinātnība.

K. Timmermanis: vai šī personu grupa, kas saistīta ar augstāko izglītība, ietver arī palīgpersonālu?

M. Baltiņš: ja palīgpersonāls ir iesaistīts pētniecībā, tad noteikti. Ja te nebūtu studenti un studējošie, tad varētu lietot terminu akadēmiskais personāls kā Augstskolu likumā.

K. Timmermanis: akadpersona.

M. Baltiņš: studējošie un akadēmiskais personāls, tad šī grupa būtu pilnībā aptverta.

K. Timmermanis: akadēmpersona.

A. Lauzis: tad labāk akadēmiskā persona.

TK šim ierosinājumam piekrīt un apstiprina terminu akadēmiskā persona.

 

scholarship

M. Baltiņš: klasiski to izprot kā stipendiju.

A. Lauzis: mēs toreiz Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijā pieņēmām terminu zinātnība.

M. Baltiņš: ko darām ar scholarship šajā nozīmē?

T. Odiņeca: šim vārdam nebija definīcijas, bet tas bija kontekstā, vārdu savienojumā scholarship setting.

A. Lauzis: tad akadēmisks.

Pārējie TK locekļi neiebilst un apstiprina atbilsmi akadēmisks.

 

ethical review

M. Baltiņš: ētisks izvērtējums.

A. Lauzis: labāk ētiskā ekspertīze.

M. Baltiņš: vai vienmēr tā ir ekspertīze?

A. Lauzis: ekspertīzē novērtē, vai tas atbilst ētiskajiem kritērijiem.

M. Baltiņš: vai šādi neieejam vārda ekspertīze angliskotā izpratnē. Review ir novērtējums.

A. Lauzis: gluži pretēji. Angļi vārdu expertise lieto kā zināšanas, mēs ar vārdu ekspertīze vairāk saprotam novērtēšanu.

M. Baltiņš: tad ētiskās ekspertīzes slēdziens, jo tas sanāk kā rezultāts.

T  Odiņeca: definīcijā tas ir formāls process.

A. Lauzis: tad ētiskā ekspertīze, lai gan mums jau ir ētikas padome, ētikas komisija.

J. G. Pommers: ekspertējums.

T. Odiņeca: vēlreiz uzsveru, ka runa ir par procesu, nevis rezultātu.

M. Baltiņš: tad varbūt uzreiz jāpaskatās arī nākamais termins institutional review board. Ja šajā terminā ņemam ekspertīzi, tad nākamais termins būs ekspertu padome? Man nepatīk vārds eksperts, jo parasti tas ir ārēji pilnvarots. Ja runājam par tiesu medicīnu, tad tajā brīdī, kad tiesu medicīnas ārsts pieiet pie mirušā, viņš ir speciālists. Par ekspertu viņš kļūst tad, kad prokurors tam dod pilnvarojumu. Tāpēc es negribētu šeit lietot vārdu eksperts.

A. Ciematnieks: neredzu definīcijas dziļumu, tā ir vienkārši pārskatīšana.

A. Lauzis: pārskatīšana būtu atkārtota izvērtēšana.

M. Baltiņš: ētiska novērtēšana.

A. Lauzis: tad labāk ētiskā izvērtēšana.

Pārējie TK locekļi tam piekrīt un pagaidām apstiprina terminu ētiskā izvērtēšana.

 

institutional review board

M. Baltiņš: pēc analoģijas ar iepriekšējo terminu šī sanāk institucionālās [ētiskās] izvērtēšanas padome.

TK apstiprina terminu institucionālās [ētiskās] izvērtēšanas padome.

 

cribbing

M. Baltiņš: šis ir ļoti daudznozīmīgs vārds, viena no tā nozīmēm ir veikt plaģiātu. Tas ir rezultāts vai process?

T. Odiņeca: tā ir sveša darba prezentēšana kā savējā.

K. Timmermanis: plaģiāta prezentēšana.

J. G. Pommers: vienā vārdā vai divos?

A. Lauzis: šajā gadījumā noteikti divos.

TK apstiprina terminu plaģiāta prezentēšana.

 

covert publication

M. Baltiņš: būtībā tas ir pašplaģiāts. Tas nozīmē, ka es labi zinu: konkrētais darbs sastāv no manu iepriekšējo darbu citātiem, bet beigās sanāk tīri labs raksts. Vai nu slēpts pārpublicējums vai pašplaģiāts.

K. Timmermanis: pašplaģiāts.

A. Lauzis: pēc definīcijas sanāk pašplaģiēšana, jo te ir process.

TK vienojas apstiprināt terminu pašplaģiēšana.

 

ghost writer

M. Baltiņš: šur tur jau ir iegājies rēgu rakstnieks.

A. Lauzis: krievi saka негр. Ar rēgu ir nelaime, ka viņš ir redzams, šeit ir neredzams.

M. Baltiņš: dažos citos līdzīgos terminos, piemēram, ghost row, ghost record ir lietots vārds fantoms. Šeit varētu būt fantomrakstītājs.

K. Timmermanis: fantomam ir cita nozīme.

I. Kārkliņa: slēptais rakstnieks.

K. Timmermanis: terminā būtu jāiekļauj ētiskais moments. reālveicējs.

M. Baltiņš: tad tas ir ļoti pozitīvi.

J. G. Pommers: slēptais autors.

K. Timmermanis: reālrakstītājs.

A. Lauzis: vai faktiskais rakstītājs.

K. Timmermanis: vēl varētu būt īstrakstītājs.

A. Ciematnieks: tas ghost writer darbs ir gatavais darbs vai darbs, kuru vēl papildina?

T. Odiņeca: ghost writer var arī palīdzēt rakstītājam, bet vienkārši netiek pieminēts.

K. Timmermanis: varbūt nevajag rakstītājs, bet – reālais autors, īstenais autors. Reālrakstītājs ir vienkārši tāds, kas pārraksta darbu.

A. Ciematnieks: neminētais rakstītājs.

A. Lauzis: neminēts autors.

TK vienojas apstiprināt terminu neminēts autors.

 

3. Neizskatītie spēkratu termini no 5. saraksta.

atgāzu temperatūras sensors

a. exhaust gas temperature sensor

v. Abgastemperatursensor m

kr. датчик температуры выхлопного газа

TK vienprātīgi apstiprina piedāvāto terminu atgāzu temperatūras sensors.

 

pretaizvilkšanas sensors

a. tow-away protection sensor

v. Abschleppschutz-Sensor m

kr. датчик защиты от буксировки

TK vienprātīgi apstiprina piedāvāto terminu pretaizvilkšanas sensors.

 

distances sensors

a. distance sensor

v. Abstandssensor m

kr. датчик расстояния

A. Lauzis: tas ir atstatuma sensors. Vārds distance ir pārņemts no angļu valodas.

M. Baltiņš: jau padomju laikā uzraksts: “Ievērot distanci”.

A. Lauzis: bet vai tas bija labi?

M. Baltiņš: nezinu, bet tā lieto, lieto arī vārdu savienojumu distances neievērošana.

K. Timmermanis: šeit ir pilnīgs paralēlisms. Ir atstatums, attālums, distance. Gājis dažādās valodas nozarēs un krustojies. Elektroenerģētikā ir releja aizsardzība. Aizsardzībai ir dažādi veidi – arī distances aizsardzība. Kad mēs par to strīdējāmies pirms gadiem 20, Valentīna Skujiņa ieteica lietot terminu distantaizsardzība.

J. G. Pommers: automobiļiem izšķir gan atstatumu garenvirzienā, gan sānu virzienā. Atstatumu sānu virzienā nekad nesauc par distanci, tur ir atstatums, bet garenvirzienā ir distance, kas ir iegājusies satiksmes noteikumos.

M. Baltiņš: šeit ir sašaurināta nozīme, kur distances sensors nosaka atstatumu braukšanas virzienā.

K. Timmermanis: ja skatāmies plašāk, sportists veic distanci.

M. Baltiņš: ar vārdu distance norāda, ka tas ir attālums starp diviem braucošiem objektiem, viens var piebraukt tuvāk. Tas nav jebkurš atstatums.

K. Timmermanis: šis piemērs gan tieši prasās pēc atstatuma.

A. Lauzis: distance ir tas, ko veic.

A. Ciematnieks: aicinu ņemt vērā, ka mums ir Ceļu satiksmes noteikumi. Ar tiem iepazīstas visi jaunie autovadītāji. Ja nemainām terminu šajos noteikumos, tad nav jēgas mainīt kaut ko šeit.

M. Baltiņš: vārds atstatums nav nepareizs, bet atceros pirms daudziem gadiem man uzdāvināja Ceļu satiksmes noteikumus, un tur arī toreiz bija termins distance. Jāpatur tas, kas ir. Jā, distancei ir divas nozīmes – statiskā un dinamiskā, bet tā nu tas ir.

A. Lauzis: labi, es piekrītu šiem argumentiem.

TK vienojas apstiprināt terminu distances sensors.

 

distances brīdinājums.

a. distance warning

v. Abstandswarnung f

kr. предупреждение об опасной дистанции

TK vienprātīgi apstiprina terminu distances brīdinājums.

 

gaisa apstrādes ierīce

a. air processing unit

v. Air-Processing Unit

kr. блок обработки воздуха

TK apstiprina terminu gaisa apstrādes ierīce.

 

automobilis, automašīna

a. automobile, vehicle

v. Automobil n, Auto n, Kraftwagen m

kr. автомобиль, автомашина

J. G. Pommers: kad mēs apstiprinājām pirmos terminus 1965. gadā, termins automašīna tika noraidīts, ka neesot īsti labs, vajagot automobilis. Mēs tā arī to visur ticīgi lietojām. Bet, ja paklausāties televīzijā vai radio, tad var konstatēt, ka terminu automobilis lieto retāk nekā automašīna. Tāpēc jautājums: vai to ignorējam, ja tauta tā lieto? Vai atzīstam to par labu? Mans priekšlikums ir atzīt abus divus.

M. Baltiņš: bet vai tas ir termins? Mums ir mašīna ar nozīmi vieglā mašīna, tie ir normāli sarunvalodas vārdi, tie eksistē, un tiem ir jāeksistē. Jēdzienam ir daudz sinonīmu, bet vai tas ir terminoloģisks apzīmējums? Otrs, vai šis angļu vehicle un automobile ir sinonīmi?

J. G. Pommers: jūsu pirmo argumentu dzirdēju jau pirms 60 gadiem. Jautājums ir saistīts arī ar rakstu valodu, jo žurnālos var atrast vārdu automašīna.

M. Baltiņš: bet arī rakstu valodā neviens nav spiests lietot tikai terminoloģiskos apzīmējumus.

A. Lauzis: toreiz, kad izlēma, ka būs automobilis, vārds automašīna bija dublikāts, kas nozīmēja visu – smago, vieglo automobili. Tagad stāvoklis ir mainījies. Vārdus automašīna un mašīna lieto ne vairs smagās mašīnas nozīmē. Ja braucu ar mašīnu, tad tas ir privātais vieglais automobilis. Pat ne taksometrs. Autobuss tagad arī vairs nav automašīna. Terminu automobilis, kas tika pieņemts kā virstermins, vajadzētu saglabāt.

J. G. Pommers: kad dzirdat, ka runa ir par mašīnu, nav runa, vai tā ir smagā vai vieglā mašīna. Lieto kā sinonīmus.

A. Ciematnieks: tehniskās tulkošanas kontekstā mašīna ir kā iekārta, kas neattiecas uz automobiļiem.

K. Timmermanis: piekrītu šim argumentam. Mašīna ir mehānisms, kas veic operācijas. Otra tēze – jāšķiro literārā valoda, kur definēti termini, un sarunvaloda.

J. G. Pommers: atgriežoties atpakaļ pie manas domas – vai automašīna tiešām ir tik pretlikumīgs termins?

M. Baltiņš: tas nav termins. Tas ir normāls, literārs sarunvalodas vārds, ne prasts, ne vulgārs. Literārajā sarunvalodā ir virkne vārdu, kurus par terminiem neuzskatām. Žurnālistiem nevar liegt runāt par automašīnām. Turklāt ar angļu vehicle apzīmē jebkuru mehanizētu transportlīdzekli, ne tikai automobili.

A. Lauzis: 90. gados dzelzceļa terminoloģijā mēs ieviesām terminu riteklis.

M. Baltiņš: es ierosinu šo terminu atlikt pārdomām.

K. Timmermanis: lai paliek arī automašīna. Vai mēs gribam palikt pie viena termina?

M. Baltiņš: nav pamata izskaust terminu automobilis. Bet vai ir lietderīgi atstāt abus un pateikt, ka tie abi ir līdzvērtīgi?

A. Lauzis: es atbalstu atstāt automobili kā virsterminu.

TK pagaidām atliek šā termina izskatīšanu.

 

M. Baltiņš: ierosinu atlikt nākamā spēkratu terminu saraksta izskatīšanu uz nākamo sēdi, kas varētu notikt 11. decembrī. Tad mēs apskatītu spēkratu terminu 6. sarakstu un šo atliktu terminu no 5. saraksta.

 

Sēde beidzas plkst. 15.45.
Sēdes vadītājs M. Baltiņš
Protokoliste A. Vucāne

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē