Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018.)

Sēde notiek 2018. gada 6. februārī plkst. 14.00 LZA Senāta zālē
Sēdē piedalās 13 dalībnieki
Sēdi vada Māris Baltiņš
Protokolē Astrīda Vucāne

 

Darba kārtībā:

  1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
  2. Spēkratu terminu 3. saraksta apspriešana.
  3. Trīsdimensionālās (3D) drukas terminu apspriešana.
  4. Dažādi.

Par neierašanos rakstveidā paziņojusi R. Karnīte.

 

1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

M. Baltiņš informē, ka iepriekšējās sēdes pamatjautājums bija primātu sugu apspriešana. Vienīgie iebildumi attiecībā uz iepriekšējā sēdē lemto saņemti no L. Kauķes un saistīti ar pareizu vietvārda atveidi. L. Kauķe vērsusi uzmanību uz to, ka Lielajā pasaules atlantā šīs vietas nosaukums ir rakstīts kā «Buraha», nevis «Boraha». Par to nepieciešams informēt saraksta iesniedzēju A. Marnicu.

TK locekļi apstiprina iepriekšējās sēdes protokolu.

 

2. Spēkratu terminu 3. saraksta apspriešana

uzlādes uzturēšanas iekārta

a. trickle charger 

v. Ladeerhaltungsgerät n 

kr. устройство поддержания заряда

M. Baltiņš: šajā gadījumā vienīgais jautājums ir par to, vai tā tiešām ir iekārta, jo iekārta ir ar komponentiem. Vai tā nav ierīce?

K. Timmermanis un U. Cerbulis tam piekrīt.

L. Kauķe: iekārta bieži sastāv no vairākām ierīcēm, šī noteikti ir ierīce, bet vēl gribētos redzēt īsāku termina variantu.

K. Timmermanis: lādiņa uzturētājierīce.

M. Baltiņš: vai ierīce uztur lādiņu vai tomēr te ir uzlāde?

TK vienojas, ka šajā gadījumā domāta uzlāde, un apstiprina terminu uzlādes uzturētājierīce.

 

pūtes gaisa priekšsildītājs

a. charge air preheating system

v. Ladeluft-Vorwärmanlage f

kr. предварительный подогреватель наддувочного воздуха

M. Baltiņš: vai tas ir pūtes gaiss?

J. G. Pommers: mums ir gan pūte, gan pūtes gaiss.

L. Kauķe: man ir iebildumi pret priekšsildītāju. Sildītājs izklausās pēc vienas ierīces.

K. Počs: šīs ir tās ierīces sastāvdaļas.

M. Baltiņš: krievu analogs ir labāks nekā angļu, vārds sistēma pat angliski ir lieks.

I. Pūtele: man ir jautājums par definīcijā lietoto vārda formu. Kas ir komponents un kas ir komponente?

L. Kauķe: turklāt ar ko komponents ir labāks par sastāvdaļu?

E. Cauna: ja abstrakti un matemātiski, tad runā par komponenti, ja tas ir kaut kas taustāms un fizisks, tad par komponentu. Te labāk atstājam kā komponentu, IT nozarē ir aizgājušas komponentes.

K. Timmermanis: iesaku tomēr kolēģiem pāriet uz vārdu sastāvdaļa, ja vien iespējams. L. Kauķe pievienojas šim ieteikumam.

TK vienojas apstiprināt terminu pūtes gaisa priekšsildītājs.

 

daudzkanālu audio formāts

a. multichannel audio format

v. Mehrkanal-Audioformat n

kr. многоканальный аудио формат

J. Baldunčiks: šeit noteikti vārdi audio un formāts jāliek saliktenī. Pārējie TK locekļi tam piekrīt un apstiprina terminu daudzkanālu audioformāts.

 

daudzjoslu uzraudzība vai vairāku joslu regulēšana

a. multi-lane control

v. Mehrspurregelung f

kr. многополосное регулирование

J. G. Pommers: šeit ir doti divi varianti, jo mums apakškomisijā domas dalījās.

K. Timmermanis: līdz trīs ir vairāk, ja virs trīs, tad jau ir daudz. Turklāt divjoslu un trīsjoslu var pateikt atsevišķi.

L. Kauķe: uzraudzība nav pareizi, tā ir vadība vai regulēšana.

TK vienojas apstiprināt terminu daudzjoslu regulēšana.

lambda regulēšana

 

a. lambda control

v. Lambdaregelung f

kr. лямбда регулирование

K. Timmermanis: šeit būtu labi veidot salikteni.

M. Baltiņš: tas būtu pret tradīciju. Pārējie TK locekļi tam piekrīt un apstiprina sākotnēji ieteikto terminu lambda regulēšana.

 

tuvās zonas radars

a. short range radar

v. Nahbereichsradar m

kr. радар ближнего действия

K. Timmermanis: ierosinu tuvvzonas radarsPārējie TK locekļi tam piekrīt un apstiprina terminu tuvzonas radars.

 

navigācija

a. navigation

v. Navigation f

kr. навигация

TK vienprātīgi apstiprina terminu navigācija.

 

transportmija

a. park and ride

v. Parken und Reisen f

kr. перехватывающая парковка

M. Baltiņš: šis ir smags jautājums, par kuru daudz diskutēts.

K. Timmermanis: šeit piedāvātais noteikti ir labs risinājums.

A. Amoliņš: bet būs vajadzīgs salikts termins, piemēram, transportmijas stāvvieta.

E. Cauna: iepriekšējais komisijas lēmums bija par stāvparku. Ja mums ir cits lēmums, tad tas jāpasaka.

M. Baltiņš: bet toreiz mēs mazāk domājam par plūsmas plānošanu, bet vairāk par vietu.

E. Cauna: taisnība, toreiz diskusijas bija par vietu, ne par principu. Atstājam šo, bet, ja būs vajadzīgs, vēlāk varēsim domāt par vietu.

TK vienojas satiksmes plānošanas principa nozīmē apstiprināt terminu transportmija.

 

normēšana

a. normalization

v. Normierung f

kr. нормирование

TK vienprātīgi apstiprina terminu normēšana.

 

stūres leņķātrums

a. steering angle speed

v. Lenkwinkelgeschwindigkeit f

kr. угловая скорость руля

E. Cauna: fizikā ir leņķiskais ātrums.

K. Počs: racionālāks ir īsākais variants.

K. Timmermanis: tradicionāli runāja par leņķisko ātrumu.

M. Baltiņš: saliktenis skan labi.

K. Timmermanis: tad lai paliek īsākais.

L. Kauķe: var likt sinonīmus.

A. Amoliņš: šeit nevajag sinonīmus.

M. Baltiņš: sinonīms ir tad, ja jēdzienu izsakām ar dažādiem vārdiem, bet, ja mainās tikai gramatiskās formas, tad diez vai tas ir sinonīms. Tas ir termina variants.

TK apstiprina terminu stūres leņķātrums.

 

lampa

a. lamp

v. Leuchte f

kr. лампа, светильник

K. Timmermanis: šeit man ir ko teikt kopumā, ne tikai par lampu. Runāju par to jau kādu trešo reizi. Atbilstoši starptautiskajam standartam mums jau sen ir apkopoti bāzes termini, kurus kolēģi ignorē. Latviešu valodā ir petrolejas lampa un radiolampa, vairāk lampu nav. Tā, kas karājas virs griestiem un kur iekšā ir spuldze, iepriekš bija apgaismes armatūra, bet nu jau 30 gadus tas ir gaismeklis. Man ir lūgums spēkratu terminologiem sakārtot visas gaismas lietas atbilstoši mūsu terminoloģijai, es jums elektroniski aizsūtīšu četras vārdnīcas.

J. G. Pommers: pirmkārt, starptautiskie standarti nenosaka, kā jāveido latviešu terminoloģija. Otrkārt, mūsu apakškomisija vairās jaukties citu apakškomisiju darbā. Mēs šet runājam tikai par spēkratiem. Mums ir spuldze, kas izstaro gaismu, un lampa, kur ir ieskrūvēta spuldze. Nav gluži tā, ka lampas ir iznīkušas.

E. Cauna: kad lieto vārdu lukturi?

J. G. Pommers: pēc lampu konstrukcijas izšķir lukturus, lukturīšus, plafonus un spuldzītes. Lukturi ir priekšā, lukturīši ir sānos. Gaismeklis jau arī nav slikts, bet vai mēs to ieviesīsim lukturu vietā?

K. Počs: iespējams, mēs tomēr nevarēsim pieņemt citas apakškomisijas terminus viens pret vienu.

TK pagaidām atliek ar gaismām un apgaismojumu saistīto terminu apspriešanu.

 

atslēgšana avārijas gadījumā vai avārijas atslēgšana 

a. emergency opening function

v. Notentriegeln n,Notöffnen n

kr. функция открытия чрезвычайной ситуации

K. Timmermanis: labāk vienā vārdā avārijatslēgšanaPārējie TK locekļi tam piekrīt un apstiprina terminu avārijatslēgšana.

 

ārkārtas trauksme vai panikas trauksme

a. panic alarm

v. Panikalarm m

kr. паническая тревога

K. Timmermanis: te arī var likt vienā vārdā paniktrauksme.

J. Baldunčiks: šādos gadījumos jāizvairās no vārda panika.

L. Kauķe: vai trauksme pati par sevi nav ārkārtas gadījums?

E. Cauna: ir tomēr arī mācību trauksmedūmu trauksme.

TK vienojas apstiprināt terminu ārkārtas trauksme.

 

LIN [datu] kopne vai LIN tīkls

a. LIN bus

v. LIN-Bus m

kr. шина LIN

K. Timmermanis: vārds tīkls jāmet ārā, jo visās valodās ir kopne.

M. Baltiņš: vai dati paliek kvadrātiekavās?

E. Cauna: dati ir lieki.

TK vienojas apstiprināt terminu LIN kopne.

 

LIN konverters vai LIN pārveidotājs

a. LIN converter

v. LIN-Konverter m

kr. конвертер LIN, преобразователь LIN

K. Timmermanis un J. Baldunčiks atbalsta variantu LIN pārveidotājs. Pārējie TK locekļi tam piekrīt un apstiprina terminu LIN pārveidotājs.

 

MOST kopne vai MOST tīkls

a. MOST bus

v. MOST-Bus m

kr. шина MOST

TK vienprātīgi apstiprina terminu MOST kopne.

 

papildu patērētājs vai papildpatērētājs

a. auxiliary consumer

v. Nebenverbraucher m

kr. дополнительный потребитель

TK vienprātīgi atbalsta variantu papildpatērētājs.

 

pēciesmidzināšana

a. post injection

v. Nacheinspritzung f

kr. последующий впрыск, поствпрыск

TK vienprātīgi apstiprina terminu pēciesmidzināšana.

 

pēcizslēgšanas laiks

a. run-on time

v. Nachlaufzeit f

kr. время последействия

TK vienprātīgi apstiprina terminu pēcizslēgšanas laiks.

 

nodzišanas laiks

a. switch-off delay time

v. Nachleuchtzeit f

kr. время послесвечения, продолжительность послесвечения

TK vienprātīgi apstiprina terminu nodzišanas laiks.

 

daudzfunkciju svira

a. multifunction lever

v. Multifunktionshebel m

kr. многофункциональный рычаг

TK vienprātīgi apstiprina terminu daudzfunkciju svira.

 

multipleksors

a. multiplexer

v. Multiplexer m

kr. мультиплексор

M. Baltiņš: šis ir dīvains.

K. Timmermanis: tad jāpadomā, kā var pateikt citādi.

J. G. Pommers: tas ir starptautiski iegājies visās valodās.

E. Cauna: tas jau sen ir pieņemts, to vajag atstāt.

TK apstiprina terminu multipleksors.

 

parametrēšana

a. parameterization

v. Parametrierung f

kr.параметризация, ввод параметров

E. Cauna: mācību literatūrā ir sastopama parametrizēšana vai parametrizācija.

K. Timmermanis: pēc uzbūves parametrēšana ir ļoti labs vārds.

E. Cauna: te vairāk runa ir par valodas izjūtu. Vārdu parametrizēšana plaši lieto programmēšanā.

J. Baldunčiks: ja darbības vārds ir parametrēt, tad parametrēšana ir normāls risinājums.

J. G. Pommers: es būtu par īso formu.

M. Baltiņš: te vairāk runa ir par tradīciju.

TK tomēr vienojas apstiprināt terminu parametrizācija.

 

stāvēšanas bloķētājs vai stāvbloķētājs

a. park pawl, parking pawl

v. Parksperref

kr. стояночная блокировка

M. Baltiņš un K. Timmermanis atbalsta variantu stāvbloķētājsPārējie TK locekļi tam piekrīt un apstiprina terminu stāvbloķētājs.

 

3. Trīsdimensionālās (3D) drukas terminu apspriešana.

 

M. Baltiņš norāda, ka laika trūkuma dēļ šo terminu apspriešana šoreiz tiek atlikta.

 

4. Dažādi

 

4.1. Termina body image atbilsme latviešu valodā.

M. Baltiņš: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas maģistra darba ietvaros tiek veikts pētījums par ēšanas traucējumiem un ķermeņa uztveri. Angļu valodā ir termins body image, ar ko domāts ķermeņa tēls. Šeit ir ierosinājums to saukt par ķermeņa uztveri.

J. Baldunčiks: reizēm saka veidot tēlu.

L. Kauķe: tēls ir kā skats no malas.

E. Cauna: ja skatās meklētājā, tad nākamais vārds, kas tiek piedāvāts pēc body image, ir issues.

U. Cerbulis: tas ir paštēls, pēc Wikipedia skaidrojuma kā pašnovērtējums.

K. Timmermanis: tēls, ko pats radi.

J. Baldunčiks: priekšstats par ķermeni.

M. Baltiņš: katrā ziņā uztvere tā noteikti nav.

K. Timmermanis: persontēls.

L. Kauķe: miesiskais tēls vai miesiskais pašnovērtējums.

M. Baltiņš: ķermeņa paštēls.

K. Timmermanis: ķermeņtēls.

L. Kauķe: ķermeniskais paštēls.

M. Baltiņš: izklausās samocīti.

E. Cauna: personas paštēls vai personas fiziskais paštēls.

M. Baltiņš: vienkārši fiziskais paštēls.

E. Cauna: un tad tas atstāj vietu arī garīgajam paštēlam.

TK vienojas pagaidām apstiprināt terminu fiziskais paštēls.

 

L. Kauķe: vēlos darba kārtībā iekļaut vēl vienu punktu. Vai pareizi būtu pulksteņrādītāja vai pulksteņrādītāju virzienā? Manuprāt, nepieciešams daudzskaitlis, jo pulkstenim taču ir vairāki rādītāji.

E. Cauna: AkadTerm iekļautajos terminos ir vienskaitlis – pulksteņrādītāja virzienā. Ja varam lietot vienskaitli, tad arī lietojam.

Vairākums TK locekļu šajā saliktenī par atbilstošāku atzīst vienskaitļa lietojumu, proti, pulksteņrādītāja virzienā.

 

M. Baltiņš norāda, ka sēdes pamatjautājumi ir izskatīti un ierosina sēdi beigt.

Uz nākamo sēdi TK vienojas sanākt 6. martā.

 

Sēde beidzas plkst. 15.25.
Sēdes vadītājs M. Baltiņš
Protokoliste A. Vucāne

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē