Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.02.2018.)

Sēde notiek 2018. gada 9. janvārī plkst. 14.00 LZA Senāta zālē
Sēdē piedalās 10 dalībnieki
Sēdi vada Māris Baltiņš
Protokolē Astrīda Vucāne

 

Darba kārtībā:

  1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
  2. Primātu kārtas sugu nosaukumu apspriešana.
  3. Dažādi.

Par neierašanos rakstveidā paziņojuši A. Lauzis, D. Šostaka, I. Virbule, I. Kazāka un L. Kauķe.

Sēdes sākumā TK priekšsēdētājs M. Baltiņš norāda, ka šodien vairākas kolēģes paziņoja, ka uz sēdi netiks, tomēr galvenā viešņa un saraksta pieteicēja Aili Marnica no Latvijas Dabas muzeja ir ieradusies, tāpēc varam pāriet pie sēdes darba kārtībā paredzētajiem punktiem.

 

1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

M. Baltiņš: vienīgie komentāri saistībā ar iepriekšējās sēdes protokolu ir no L. Kauķes, bet tas vairāk ir pārpratums, jo protokolā konkrētie termini atspoguļoti pareizi. Ja būs nepieciešams, šos terminus vēlreiz pārrunāsim ar L. Kauķi. Ja citu komentāru nav, varam šo protokolu apstiprināt.

TK locekļi apstiprina iepriekšējās sēdes protokolu.

 

2. Primātu kārtas sugu nosaukumu apspriešana

M. Baltiņš: primātu kārtas sugu nosaukumu sarakstu mums ir iesniegusi A. Marnica, kas ir kompetentākais cilvēks par primātu sugām. Šos sugu nosaukumus sākām skatīt jau 2008. gadā, bet ik pa brīdim parādās jaunas sugas, kam atkal nepieciešami precīzi nosaukumi. Mums ir iesniegts saraksts ar 11 jaunām sugām un to nosaukumiem. No Latvijas Dabas muzeja Zooloģijas nodaļas vadītāja Dr. biol. Dmitrija Boiko saņemts apstiprinājums iesniegtajam sarakstam. A. Marnicas iesniegtajā materiālā ir gan paskaidrojums, gan terminu saraksts, ievērojot iepriekšējo formātu. Skaidri minēta kārta, dzimta, apakšdzimta, ģints un citi taksoni – ir norādīta visa sistemātika. Lielu problēmu ar šiem nosaukumiem nav, tikai dažos gadījumos vajadzēs kaut ko mainīt.

 

Ganchorna peļlemurs

lat. Microcebus ganzhorni

a. Ganzhorn's mouse lemur

kr. мышиный лемур Ганцхорна

M. Baltiņš: otrais vārds atvasināts no uzvārda Ganchorns. Attiecībā uz skaidrojumu, gan nepieciešama minimāla korekcija – vārds noteikti ir Jērgs, nevis Jorgs.

TK vienprātīgi apstiprina ieteikto terminu Ganchorna peļlemurs.

 

ienākošais peļlemurs jeb peļlemurs-manitatra

lat. Microcebumanitatra

a. Manitatra mouse lemur

kr. мышиный лемур-манитатра

A. Marnica: ja pieturēsimies pie latīniskā nosaukuma, kā tas ir arī angļu valodā, tad jāsaglabā vārds manitatra, kas nāk no vietējo malagasu valodas, tāpēc nav maināms. Ja tulkosim, tad tas būs ienākošais peļlemurs.

M. Baltiņš: grūti saprast, no kurienes tas ienāk.

A. Marnica: mans piedāvājums ir atstāt peļlemurs-manitatra.

M. Baltiņš: kas ar defisi?

I. Pūtele: vai vārdu manitatra nevar likt priekšā? Tad būtu manitatra peļlemurs.

A. Amoliņš: izklausās pēc ģenitīva,

M. Baltiņš: peļlemurs manitatra bez defises.

TK piekrīt šim ieteikumam un apstiprina terminu peļlemurs manitatra.

 

Burahas peļlemurs

lat. Microcebus boraha

a. Boraha mouse lemur

kr. бoрахский мышиный лемур

M. Baltiņš: te man nav skaidrs, vai ir Buraha vai Boraha, jo latīniski un angliski ir «o», bet krieviski – ar «u».

A. Marnica: labāk ar «o».

TK apstiprina terminu Burahas peļlemurs (pēc konsultēšanās par konkrētā vietvārda atveidi).

 

Kumbiras pundurgalago jeb Angolas pundurgalago

lat. Galagoides kumbirensis

a. Angolan dwarf galago

kr. ангольский карликовый галаго

M. Baltiņš: tas ir konkrēts reģions Kumbira.

A. Marnica: latīniski arī konkretizēts nosaukums.

M. Baltiņš: labāk pieturēties pie latīniskā.

A. Marnica: tad jāņem ārā sinonīms Angolas pundurgalago, un attiecīgi arī paskaidrojuma tekstā var izņemt teikumu par sinonīmu.

TK piekrīt un apstiprina terminu Kumbiras pundurgalago.

 

Rīlanda saki

lat. Pithecia rylandsi

a. Rylands’ bold-faced saki

kr. саки Риландcа

A. Amoliņš: konkrētā zinātnieka uzvārds angļu valodā ir Rylands, kas latviski sanāk «Rīlandss».

TK šim iebildumam piekrīt un apstiprina terminu Rīlandsa saki.

 

Mitermeiera Tapojas saki

lat. Pithecia mittermeieri

a. Mittermeier’s Tapajos Saki

kr. тапажосский саки Миттермейера

A. Marnica: šeit tomēr būtu jālabo upes nosaukums, jo pēc izrunas portugāļu valodā šī upe ir Tapažosa. Latīniskais nosaukums ir pēc uzvārda. Ja ir iespēja parādīt ģeogrāfiju vai īpašību ārējā izskatā, tas vienmēr ir apsveicami, jo precizē. Kaut gan latīniskais nosaukums ir pēc uzvārda, man tomēr šajā gadījumā labāk patīk dubultais nosaukums kā angļu valodā. Krievu valodā nosaukums vēl nav oficiāli izveidots.

A. Amoliņš: kas ar uzvārdu, vai labāk nebūtu Meijers?

M. Baltiņš: latviski raksta visus veidus.

I. Pūtele: uzvārda jautājums tomēr vēl būtu jāprecizē.

TK apstiprina terminu Mitermeiera Tapažosas saki (pēc konsultēšanās par vācu personvārdu atveidi).

 

Izabelas saki

lat. Pithecia isabela

a. Isabel’s Saki

kr. саки Изабеллы

A. Vucāne: skaidrojumā ir Izabella ar diviem «ll», bet nosaukumā – ar vienu.

M. Baltiņš: ja latīniski ir ar vienu, tad lai paliek ar vienu.

TK apstiprina terminu Izabelas saki.

 

Kazūzas saki

lat. Pithecia cazuzai

a. Cazuza’s saki

kr. саки Казузы

TK vienprātīgi apstiprina terminu Kazūzas saki.

 

Pisināti kailsejas saki

lat. Pithecia pissinattii

a. Pissinatti’s bald-faced saki

kr. гололицый саки Писсинатти

A. Marnica: te ir šaubas, kā pareizi būtu rakstīt latviešu valodā.

A. Amoliņš: ja itāliski ir divi «tt», tad vajag īso «a».

J. G. Pommers: latviski izklausās dīvaini. Vai nepietiek ar kailsejas saki? Varbūt kādu vārdu var aizstāt ar citu?

A. Marnica: varam izņemt vārdu kailsejas, bet tas ir termins, kas tiek lietots oficiāli.

A. Amoliņš: vai paskaidrojumā minētā persona ar vārdu Alicide nav vīrietis un drīzāk Alsīds?

M. Baltiņš: to var pārbaudīt.

A. Vucāne: spriežot pēc fotogrāfijām internetā, tas tiešām ir vīrietis.

M. Baltiņš: tad paskaidrojumā jāprecizē vārds.

TK apstiprina terminu Pisinati kailsejas saki.

 

Gaoligana baltuzacu gibons jeb Gaoligona baltuzacu hūloks

lat. Bunopithecus tianxing

a. Gaoligong hoolock gibbon, skywalker hoolock gibbon

kr. гаолигонский белобровый хулок, хулок-скайуокер

A. Marnica: šeit doti sinonīmi, bet man gribas rakstīt tikai hūloku, jo tas ir ģints nosaukums, giboni ir dzimta.

TK piekrīt un apstiprina tikai terminu Gaoligona baltuzacu hūloks.

 

Tapanuli orangutans

lat. Pongo tapanuliensis

a.      Tapanuli Orangutan

kr. тапанульский орангутан

A. Marnica: Tapanuli atkal ir ģeogrāfiskais nosaukums.

M. Baltiņš: tātad orangutaniem ir vairākas sugas.

A. Marnica: bija divas orangutanu sugas, tagad ir trešā. Pie tam šī suga izrādās senāka.

TK apstiprina terminu Tapanuli orangutans.

 

M. Baltiņš: ir vēl viens papildu termins, kas nav izsludināts darba kārtībā, tomēr es vēlētos, lai mēs to šodien apstiprinām.

A. Marnica: pirms kāda laika sūtīju papildinājumu paleoantropoloģijas terminiem. Pirms dažiem gadiem atklāta jauna suga: Homo naledi. Pēc šīs sugas atklāšanas latviešu presē parādījās nosaukums Zvaigžņu cilvēks. Izskaidrojums tam ir alas nosaukumā: alu sistēmā Rising Star (Austošā zvaigzne) ir maza kamera Dinaledi Chamber, kurā atrasti šīs sugas pārstāvju kauli. Nosaukumu kamerai 2013. gadā deva zinātnieki, kad sāka pētniecības darbus šajā kamerā. Kādā vietējā valodā naledinozīmē ‘zvaigzne’. Tāpēc arī parādījās Zvaigžņu cilvēks. Es apspriedos ar LU ĢZZF profesoru E. Lukševiču, un viņš man piekrita, ka šāds termins nav pieņemams. Ģeogrāfiskos nosaukumus vajag atstāt nelokāmus. Tāpēc es aicinu apstiprināt terminu Naledi cilvēks. Varu papildināt aprakstu ar jaunākiem datiem un jums atsūtīt.

M. Baltiņš: naledi noteikti labāk atspoguļo būtību nekā zvaigžņu cilvēks.

TK apstiprina terminu Naledi cilvēks.

 

M. Baltiņš: pēc precizēšanas visu šo materiālu varēsim publiskot kā papildinājumu iepriekšējam lēmumam.

 

3. Dažādi

3.1. Termina libracy advocacy atbilsme latviešu valodā.

M. Baltiņš: parādījies jauns termins bibliotēkas jomā – library advocacy. Tie ir cilvēki vai interešu grupas, kas nodrošina bibliotēku un to cilvēku pārstāvību, interešu aizstāvēšanu, piemēram, resursu izdalīšanā u. c. Šajā jautājumā ir daudz viedokļu, jo termins advocacy šobrīd ir ļoti izplatīts. Ekstrēms, bet ne gluži pieņems ir A. Lauža ieteikums to saukt par bibliotēku advocēšanu jeb bibliotēku advokāciju.

K. Timmermanis: kārtējo reizi esam ar to pašu problēmu. Sevi cienošas tulkojošās vārdnīcas vienam vārdam dod dažādus lietojumus. Angļiem tas ir īpaši raksturīgi – vārdu daudznozīmība atkarībā no jomas. Acīmredzot arī šeit ir tāds pats gadījums. Ja runā specifiski par bibliotēku sfēru, tad tas varētu būt pārstāvis.

M. Baltiņš: tad drīzāk tā būtu pārstāvniecība vai pārstāvēšana, vai aizstāvība.

R. Karnīte: vārdā noteikti jāiekļauj process.

A. Amoliņš: advocacy reizēm ir nelūgti aizstāvji, tie var būt no malas.

R. Karnīte: ja sabiedrība izsakās par kaut ko, tos, kas runā par vienu vai otru pusi, sauc par uzskatu aizstāvjiem. Tie ir tie, kas aizstāv bibliotēkas. Tas nenozīmē, ka nāk ar dūrēm virsū, bet aizstāv morāli. Advocacy vairāk ir tēlains izteikums.

M. Baltiņš: tas ir līdzīgi kā dzīvnieku aizstāvis.

A. Amoliņš: domāju, ka der aizstāvība. Arī aizstāvību tulkojot atpakaļ, nevarētu rasties nekādas pretrunas.

M. Baltiņš: tad varam rakstīt bibliotēku aizstāvība, pa vidu kvadrātiekavās ieliekot vārdu [interešu]. Ja konteksti ir pārprotami, tad var iekļaut vārdu intereses.

J. G. Pommers un R. Karnīte atbalsta šo risinājumu. Arī pārējie TK locekļi neiebilst un TK pagaidām apstiprina terminu bibliotēku [interešu] aizstāvība.

 

3.2. Termina topping atbilsme latviešu valodā.

M. Baltiņš: Latviešu valodas aģentūra ir pārsūtījusi SIA «Maxima Latvija» jautājumu par jogurta piedevu, ko ražotājs nosaucis par topingu. Paskaidrojumā rakstīts, ka jogurta pagatavošanā ražotāji izmanto piedevu, kuras sastāvā ir augļi, ūdens, cukurs, glikozes sīrups, sausais pilnpiens, kakao, ciete, biezinātāji, aromatizētāji. Latviešu valodas aģentūra to nosaukusi par pārklājumu.

R. Karnīte: tas ir papildinājums. Varbūt tas ir domāts jogurts, kam nāk klāt kaut kas papildus.

K. Timmermanis: teikšu kā vienmēr – vajag definīciju un tuvākās svešvalodas.

R. Karnīte: piedeva būtu vispiemērotākais. K. Timmermanis tam piekrīt.

A. Amoliņš: pazīme ir pa virsu.

K. Timmermanis: tad virskārta.

J. G. Pommers: var darināt kaut ko jaunu – uzkārta.

TK tomēr vienojas pagaidām ieteikt vārdu virskārta.

 

R. Karnīte: man vēl ir kas sakāms. Pirmkārt, LZA no ALLEA ir saņēmusi Eiropas rīcības kodeksa par pētniecības integritāti tulkojumu. Mēs šo tulkojumu izsūtījām locekļiem, un bija pretenzijas. Vispirms jau par vārdu integrity – vai tas tiešām ir integritāte? Tālavs Jundzis ierosināja to izskatīt TK.

M. Baltiņš: ciktāl varam to labot?

R. Karnīte: pēc satura labot nevaram, bet tā kā LZA ir pilnvērtīgs ALLEA biedrs, varam prasīt, lai angļu teksts atbilst latviešu valodai. Varam sūtīt ziņu, ka ir daudz pretenziju un gribam rediģēt.

K. Timmermanis: man ir priekšlikums. Šādā gadījumā nebūtu efektīvi visai apjomīgo materiālu izsūtīt visiem TK locekļiem. Iesaku lūgt vienam no kompetentākajiem speciālistiem izrakstīt 15 vietas, tad izskatīt un pēc tam visiem apspriest.

M. Baltiņš: mēs varam skatīt terminus.

R. Karnīte: jāizņem termini no turienes ārā, lai varam lemt.

TK vienojas izskatīt Eiropas rīcības kodeksa par pētniecības integritāti tulkojumu.

 

R. Karnīte: otrs jautājums – kas ar datubāzi?

M. Baltiņš: datubāze top, to intensīvi veido Tilde. Šobrīd notiek programmēšanas darbs.

K. Timmermanis: vai nosaukums AkadTerm saglabāsies?

M. Baltiņš: diez vai, jo šī datubāze ir ar neskaidru juridisko pamatu un arī ar neskaidru servera nodrošinājumu.

 

R. Karnīte: trešais jautājums. Ir atvērts likums par jaunuzņēmumiem. Ekonomikas ministrija grib iestrādāt normu par uzņēmējdarbības eņģeļiem.

M. Baltiņš: mēs savulaik jau par to lēmumu pieņēmām un aizgājām anglomāniskā pavadā. Tomēr arī citās valodās tas nebija risināts labāk, tur bija pieņemti providenciālie devēji, kas nav nekas veiksmīgāks.

A. Vucāne: pamatojoties uz informāciju AkadTerm, TK jau 2008. gadā ir pieņēmusi terminu komerceņģeļi.

TK secina, ka šis jautājums jau ir izlemts, 2008. gada 27. maijā pieņemot lēmumu par terminu komerceņģeļi.

 

M. Baltiņš norāda, ka sēdes pamatjautājumi ir izskatīti. Nākamā sēde 6. februārī, kad tiks skatīts jau 3. saraksts ar spēkratu terminiem.

 

Sēde beidzas plkst. 15.25.
Sēdes vadītājs M. Baltiņš
Protokoliste A. Vucāne

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē