Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

LZA TK protokols Nr. 8/1146 (16.10.2018.)

Sēde notiek 2018. gada 16. oktobrī plkst. 14.00 LZA Senāta zālē

Sēdē piedalās 8 dalībnieki
Sēdi vada Māris Baltiņš
Protokolē Astrīda Vucāne

 

Darba kārtībā:

  1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
  2. Augu aizsardzības terminu apspriešana.
  3. Spēkratu terminu 5. saraksta apspriešana.
  4. Dažādi.

Par neierašanos uz sēdi rakstveidā ziņojusi I. Pūtele.

 

1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.

Sēdes sākumā LZA TK priekšsēdētājs M. Baltiņš atgādina, ka iepriekšējā sēdē apspriesti feminisma termini. Šīs sēdes protokols jau ir saskaņots ar Ausmu Cimdiņu. No TK locekļiem par protokolu iebildumi nav saņemti.

TK locekļi apstiprina iepriekšējās sēdes protokolu un pāriet pie nākamā darba kārtības punkta.

 

2. Augu aizsardzības terminu apspriešana.

M. Baltiņš: šajā darba kārtības punktā mums būtībā ir apspriežams viens termins. Valsts augu aizsardzības dienests ir uzdevis jautājumu par augu pavairošanu. Vai augu pavairošanā ir pavairojamais materiāls vai pavairošanas materiāls? Kāds ir jūsu viedoklis?

J. G. Pommers: manā uztverē der abi.

M. Baltiņš: šajā gadījumā mums jāvienojas par vienu, lai katros Ministru kabineta noteikumos nav savs variants. Citādi nevarēs saprast, vai tā ir gribēta nianse vai nevīžība.

E. Cauna: termins pavairojamais materiāls izkrīt ārā no sistēmas, jo pamatā ir pavairošana kā process. AkadTerm datubāzē ir termini pavairošana ar spraudeņiem, pavairošanas materiāls u. c. Tādi termini ir no dažādiem materiāliem. Pēc sistēmiskās pieejas visur var lietot pavairošana.

M. Baltiņš: man arī ir šis sistēmiskais viedoklis. E. Cauna atkārtoja manus apsvērumus. Iespējams, variants pavairojamais materiāls parādījies, jo kādam bija aizspriedumi pret izskaņu -šana. Variantā pavairošanas materiāls var grozīt vārdu kārtību, tad sanāk materiāls pavairošanai, bet pavairojamais materiāls ir fiksēta kombinācija. Ierosinu rekomendēt, ka primārais termins ir pavairošanas materiāls, pēc tam izriet veģetatīvās pavairošanas materiāls.

TK vienojas ieteikt termina variantu pavairošanas materiāls.

 

3. Spēkratu terminu 5. saraksta apspriešana.

daudzkontūru sēdeklis

a. multicontour seat

v. Multikontursitz m

kr. мультиконтурное сиденье

M. Baltiņš: vārdu daudz šādās kombinācijās mēs jau lietojam, tāpēc man šis piedāvājums liekas labs un korekti veidots. Doma ir par sēdekli, kas ir stipri pielāgojams.

J. G. Pommers: pielāgojams, pat mainot tā kontūru.

TK apstiprina terminu daudzkontūru sēdeklis.

 

sāniskais drošības spilvens

a. side airbag

v. Sidebag m

kr. боковая подушка безопасности

M. Baltiņš: jau iepriekšējais sarakstos pieturējāmies pie vārda sānisks.

TK apstiprina terminu sāniskais drošības spilvens.

 

iegurņa drošības spilvens

a. pelvis airbag

v. Pelvisbag m

kr. подушка безопасности таза

K. Počs: tas ir lokālais spilvens, drošības spilvens iegurņa zonā.

J. G. Pommers: sāniskais drošības spilvens ir augstāk, iegurņa – zemāk.

TK apstiprina terminu iegurņa drošības spilvens.

 

piepūšamā drošības josta

a. belt airbag

v. Beltbag m

kr. подушка безопасности ремня

K. Počs: drošības jostas vispār nepiepūš ar gaisu, bet citu gāzi. Tas nostrādā līdzīgi kā ar pirotehnisko paņēmienu un piepildās. Kad ir trieciens, pārplēš šuvi, un tā piepūšas. Tā ir parasta josta, kas var piepūsties. Normāla biezuma josta, kas pārvēršas trieciena rezultātā.

M. Baltiņš: kombinācija starp drošības spilvenu un jostu.

E. Cauna: drošības josta, kas piepūšas, bet nevar izveidot labu izskaņu latviešu valodā.

J. G. Pommers: pati nepiepūšas, to piepūš.

TK apstiprina terminu piepūšamā drošības josta.

 

reversīvs drošības jostas spriegotājs

a. reversible belt tensioner

v. reversibler Gurtstraffer m

kr. реверсивный натяжитель ремня безопасности

K. Počs: ir elektromotors, kas šo spriegošanu veic.

M. Baltiņš: jebkurai drošības jostai ir spriegotājs?

K. Počs: nē, parastai jostai nav spriegotāja. Reversīvs nozīmē, ka pēc tam to atvelk, braucējs nepaliek iespīlēts sēdeklī negadījuma gadījumā.

J. G. Pommers: var teikt, ka tas strādā uz abām pusēm.

M. Baltiņš: reversīvs vai reversibls.

Z. Broka: latviešu valodā terminos bieži izmanto vārdu reversīvs.

TK apstiprina terminu reversīvs drošības jostas spriegotājs.

 

avārijas izkāpšanas palīgfunkcija

a. crash-responsive exit aid

v. crashaktive Ausstiegshilfe f

kr. аварийная помощь выхода

J. G. Pommers: tā darbojas, kad avārijas gadījumā ir īpašs ceļš izkāpšanai, piemēram, caur logu.

M. Baltiņš: vai pamatā šī funkcija ir vadītāja vietai?

K. Počs: jā.

M. Baltiņš: palīgfunkcija ir labs vārds.

J. G. Pommers: citi lieto vārdu asistents, bet mēs jau iepriekšējās reizēs tikām no tā vaļā.

TK apstiprina terminu avārijas izkāpšanas palīgfunkcija.

 

avārijas aktivizēts apgaismojums

a. crash-responsive emergency lighting

v. crashaktive Notbeleuchtung f

kr. аварийное освещение

M. Baltiņš: man gribētos veidot salikteni avārijaktivizēts apgaismojums.

J. G. Pommers: ja tas ir īsāks, tad netraucē.

TK vienojas apstiprināt terminu avārijaktivizēts apgaismojums.

 

dizaina apgaismojums vai dekoratīvais apgaismojums

a. ambient lighting

v. Ambientebeleuchtung f

kr. подсветка салона

J. G. Pommers: mums ir divi varianti, jo nevarējām apakškomisijā vienoties par vienu. Vajadzīgs, protams, ir tikai viens.

M. Baltiņš: vai šis apgaismojums ir tikai izskatam?

K. Počs: tas ir iekštelpas apgaismojums. Salonā ierīko apgaismojumu ar krāsainām gaismas diodēm, kas rada noskaņu. Kravas automobilim – griestos, savukārt vieglajos automobiļos ierīko josliņas, piemēram, gar priekšējo paneli. Var pat mainīt krāsu, var ierīkot arī durvīs. Tas rada patīkamu noskaņu.

J. G. Pommers: sākumā tas mums figurēja kā noskaņas apgaismojums.

M. Baltiņš: vai veidojot terminu, neesam pazaudējuši komponentu ambient, kas nozīmē, ka tas ir iekšpusē?

J. G. Pommers: to var atrisināt, kvadrātiekavās ieliekot vārdu salons dekoratīvais [salona] apgaismojums.

M. Baltiņš: tas derētu. Kurš variants no abiem ieteiktajiem labāk raksturotu šā termina būtību un uzsvērtu, ka tam ir drīzāk estētiska, nevis funkcionāla nozīme?

E. Cauna: dekoratīvais apgaismojums.

TK vienojas apstiprināt terminu dekoratīvais [salona] apgaismojums.

 

biksenona [galvenais] lukturis

a. bi-xenon headlamp

v. Bi-Xenon-Scheinwerfer m

kr. биксеноновая фара

M. Baltiņš: kas domāts ar -bi?

K. Počs: to, ka tas ir divfunkciju.

E. Cauna: varbūt vārdu galvenais kvadrātiekavās nevajag vispār?

K. Počs: ir viena ksenona spuldze, bet ar vienu gaismas avotu var dabūt divus režīmus. Tā ir tīrā mehānika.

A. Amoliņš: bi izskatās, ka tas attiecas uz ksenonu.

K. Počs: visās valodās ir iegājies šādi.

E. Cauna: Aldis Lauzis vairākkārt ir runājis par to, ka angļu valodā defise attiecas uz visu vārdu savienojumu.

M. Baltiņš: no šāda skatupunkta vācu termins ir visskaidrākais.

A. Amoliņš: tad jau visprecīzāk būtu ksenona bilukturis.

K. Počs: varbūt varam ielikt defisi?

E. Cauna: tāds paņēmiens latviešu valodā netiek lietots. Binārais lukturis nederēs? Jo biksenons nav īsti pareizs.

J. G. Pommeres: varam -bi aizstāt ar binārs.

K. Počs: ksenona binārais[galvenais] lukturis.

M. Baltiņš: labāk šādu secību – binārais ksenona [galvenais] lukturis. Pārējie TK locekļi tam piekrīt un pagaidām apstiprina terminu binārais ksenona [galvenais] lukturis.

 

nakts redzamības palīgsistēma

a. night view assist

v. Nachtsicht-Assistent m

kr. ассистент ночного видения

E. Cauna: labāk būtu vienā vārdā – naktsredzamība, lai gan daudz lieto arī divos vārdos. Šis tomēr ir tas gadījums, kad būtu jālieto saliktenis.

TK vienojas apstiprināt terminu naktsredzamības palīgsistēma.

 

atpakaļskata kamera

a. reversing camera

v. Rückfahrkamera f

kr. камера заднего вида

M. Baltiņš: tas jau ir iegājies. Ar kameru domāta acs, uztvērējs?

K. Počs: jā.

TK apstiprina terminu atpakaļskata kamera.

 

elkoņbalsta apsilde

a. armrest heater

v. Armlehnenheizung f

kr. обогрев подлокотника

E. Cauna: te īsti nesakrīt, jo apsilde ir process.

M. Baltiņš: būtībā tas ir sildītājs.

K. Počs: vāciski saprot gan vienu, gan otru.

J. G. Pommers: tad angliski vajadzētu heating. Definīcijā ir sistēma.

E. Cauna: apsilde ir process, nevis sistēma.

M. Baltiņš: central heating ir centrālā apkure, nav obligāti piekabināt vārdu sistēma.

K. Počs: mums gandrīz vai vairāk vajadzētu sildītāju.

M. Baltiņš: bet kā lieto, runājot par citiem? Ja par krēslu teiks sildītājs, bet šeit apsilde, tad nebūs labi.

TK pagaidām vienojas apstiprināt terminu elkoņbalsta apsilde.

 

vadības pults

a. operating unit

v. Bedieneinheit f

kr. панель управления

M. Baltiņš: vai tas ir kaut kas autonoms?

K. Počs: gan, gan.

M. Baltiņš: šeit saprotam gan autonomo, gan fiksēto. Jebkura no tām, kas ļauj vadīt funkcijas un regulēt? Vai esam atmetuši terminu vadības panelis?

J. G. Pommers: tiek lietots, bet tas mums jaucas kopā ar tiem paneļiem, kur daudz kas uzkarināts virsū. Šo labāk saukt par pulti.

Z. Broka: terminu panelis lieto diezgan plaši.

J. G. Pommers: elektriķiem tas netraucē, viņiem nav dubultošanās ar paneļiem kā mums.

E. Cauna: enerģētikas terminoloģijā ir vadības pultscontrol board un control desk. Nav jau īsti pretrunas. Laikam tur nesanāks sistēmiska pieeja.

TK vienojas pagaidām apstiprināt terminu vadības pults.

 

dinamiskā pārslēgšanas programma

a. dynamic shift program

v. Dynamisches Schaltprogramm n (DSP)

kr. программа динамического переключения

J. G. Pommers: te mums bija strīdi, vai tā ir dinamiskā pārslēgšanas programma vai dinamiskās pārslēgšanas programma. Palikām pie šī varianta.

E. Cauna: man liekas, ka izskaņas ir pareizi salāgotas.

TK apstiprina terminu dinamiskā pārslēgšanas programma.

 

elektroniskā stabilitātes vadība, ESC

a. electronic stability control (ESC)

v. Elektronische Stabilitätskontrolle f

kr. электронная система стабилизации движения

M. Baltiņš: tā ir integrāla sistēma, kas apvieno citas?

E. Cauna: Aldis Lauzis noteikti pārjautātu par noteikto galotni. Labāk būtu elektroniska stabilitātes vadība.

M. Baltiņš: piemēram, Rasma Grīsle terminoloģijā uzsvēra: ja jēgpilni var lietot gan vienu, gan otru, tad pamatforma ir ar nenoteikto galotni. Jāatzīst, ka robeža ne vienmēr ir skaidra.

J. G. Pommers: vai saīsinājumu ESC likt klāt?

M. Baltiņš: tām sistēmām, kur ir liels pielietojums un pienesums, nav vērts lauzties ar šiem saīsinājumiem, lai tos izskaustu. Tas ir sistēmisks jautājums – kuros gadījumos lietojams, kuros – ne.

J. G. Pommers: parasti balstās, vai tas ir plaši lietots, bet arī tas, protams, ir nosacīti.

E. Cauna: piemēram, saīsinājumi ABS un ASR ir plaši lietoti latviski. Katra termina gadījumā jāizvērtē individuāli.

M. Baltiņš: labāk to fiksēt.

TK apstiprina terminu elektroniska stabilitātes vadība (ESC).

 

distances [automātiska] regulēšana

a. distance control

v. Abstandsregelung f

kr. управление расстояния

K. Počs: ja šo iestata, tad pašam vairs nav jāraizējas par drošu distanci.

M. Baltiņš: vai vārds automātiska nav jāliek kā pirmais komponents?

J. G. Pommers: mums bija arī variants distances vadīšana.

K. Počs: man tas asociējas ar izmaiņām distancē.’

Z. Broka: definīcijā ir teikts, ka tā ir sistēma.

E. Cauna: kāpēc nav kontrole vai kontrolēšana? Ir vietas, kur tas ir pareizi. Tas nozīmē, ka pārbaudu, kā ir, un vienlaikus man ir līdzekļi panākt, lai ir tā, kā vajag.

J. G. Pommers: tas būtu burtiski no angļu valodas.

M. Baltiņš: vārdu kontrole lieto arī tādos salikteņos un vārdkopterminos kā blood pressure control, un tas nozīmēs abas puses. Gan mērām, gan ar zālēm nodrošinām, lai ir pielāgota attiecīga zāļu deva.

J. G. Pommers: latviešu valodā kontrole nozīmē tikai sekošanu līdzi, vai atbilst.

E. Cauna: ne gluži, piemēram, imigrācijas kontrole vai kvalitātes kontrole ir arī aktīva iejaukšanās.

K. Počs: man sāk iepatikties varianti vadība vai vadīšana.

E. Cauna: regulēšana arī aptver abas puses, piemēram, satiksmes regulēšana. Varbūt var atstāt regulēšana, jo distanci vadīt nevar.

J. G. Pommers: vispār varam svītrot ārā vārdu automātiska.

E. Cauna: pēc krievu termina parauga varam izvēlēties variantu distances pārvaldība. Pārējie TK locekļi tam piekrīt un pagaidām apstiprina terminu distances pārvaldība.

 

līmeņa regulēšana

a. level control

v. Niveauregelung f

kr. регулировка уровня

Z. Broka: elektrotehnikā daudz lieto vārdu kontrole, ar to domājot regulēšanu.

K. Počs: šeit vairāk ir tieši regulēšana.

TK pagaidām apstiprina terminu līmeņa regulēšana.

 

sānsvārstību regulēšana

a. roll control

v. Wankregelung f

kr. система стабилизации поперечных кренов кузова

M. Baltiņš: šeit labāk būtu sānsvārtību pārvaldība.

K. Počs: mums vēl bija varianti sānsvārtību stabilizācija vai slāpēšana.

J. G. Pommers: un arī sānsvārstību samazināšana.

E. Cauna: stabilizācija ir pēc krievu termina parauga. Mani gan mulsina, ka terminā ir regulēšana, bet definīcijā ir runa par sistēmu.

K. Počs: jāpamaina definīcija.

E. Cauna: stabilizācija nenorāda, ka gribam novērst sānsvārstības.

K. Počs: tad slāpēšana.

TK vienojas apstiprināt terminu sānsvārstību slāpēšana.

 

ātrumjutīgā stūres iekārta

a. speed-sensitive steering

v. Parameterlenkung f

kr. параметрическое рулевое устройство

M. Baltiņš: šeit laikam vajadzētu vārdu ātrumjutīga ar nenoteikto galotni.

J. G. Pommers: stūres iekārtas ir dažādas, šī ir ātrumjutīgā.

M. Baltiņš: bet tas ir tikai viens no raksturojumiem.

E. Cauna: ja te ir arī nozīmes pārnesums, tad labāk noteiktā galotne.

I. Kārkliņa: kad sāka diferencēt noteiktās un nenoteiktās galotnes? Ja nenoteiktā galotne, tad tas ir apzīmētājs. Ja termins, tad tam ir noteiktā galotne.

M. Baltiņš: jau minētajai Rasmai Grīslei bija raksts, kur tieši pa to runāts – par noteikto galotņu sērgu.

J. G. Pommers: mūsu jomā vieglais automobilis nebūt nav viegls.

M. Baltiņš: iepriekšējā piemērā, kur runājām par stabilitātes vadību, tā ir elektroniska, jo tas ir veids, kādā īstenojas.

E. Cauna: vienmēr sanāk tāda laipošana.

TK vienojas astiprināt terminu ātrumjutīgā stūres iekārta.

 

jumta bagāžas režīms

a. roof luggage mode

v. Dachgepäckmodus m

kr. режим стабилизации с грузом на крыше

M. Baltiņš: šis režīms acīmredzot paredzēts, lai neradītu nestabilitāti, ja bagāžnieks ir pilns un smags.

J. G. Pommers: tas arī maina vadības procesu. Maina pogu iedarbību, ja ar pogām vada.

TK apstiprina terminu jumta bagāžas režīms.

 

atgāzu recirkulācijas regulators

a. exhaust gas recirculation positioner

v. Abgasrückführsteller m

kr. регулятор рециркуляции выхлопного газа

E. Cauna: man jocīgs šķiet angļu termins. Kāpēc positioner? Ko tas pozicionē? Pārējais ir pieņemams.

TK apstiprina terminu atgāzu recirkulācijas regulators.

 

M. Baltiņš: pārējos spēkratu terminus no šī saraksta pabeigsim skatīt nākamajā sēdē. Šajā sēdē mums nav nekādu citu būtisku skatāmu jautājumu, tāpēc ierosinu sēdi beigt un nākamreiz sanākt 13. novembrī.

 

Sēde beidzas plkst. 15.20.
Sēdes vadītājs M. Baltiņš
Protokoliste A. Vucāne

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē