Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018.)

Sēde notiek 2018. gada 6. martā plkst. 14.00 LZA Senāta zālē
Sēdē piedalās 12 dalībnieki
Sēdi vada Māris Baltiņš
Protokolē Astrīda Vucāne

 

Darba kārtībā:

  1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
  2. Spēkratu terminu 4. saraksta apspriešana.
  3. Atliktie spēkratu termini no 3. saraksta.
  4. Dažādi.

Par neierašanos rakstveidā paziņojušas I. Virbule un I. Kazāka.

 

Sēdes sākumā M. Baltiņš norāda, ka Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija ir lūgusi palīdzību par to, kā atbilstošāk tulkot отдел un часть. Šobrīd sanāk, ka tekstos отдел reizēm ir jāatveido kā nodaļa, bet reizēm kā daļa.

J. G. Pommers: ja ir divas hierarhijas pakāpes, tad loģiski būtu daļa un nodaļa.

K. Timmermanis: ja mums būtu jāveido nosaukumi no jauna, tad varētu pieņemt attiecīgu lēmumu, bet te ir jāatšifrē, kā tas tika regulēts tolaik, tāpēc jāskatās padomju laika normatīvi un standarts, pēc tā tad arī jāvadās.

M. Baltiņš aicina pāriet pie darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanas.

 

1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

M. Baltiņš: iepriekšējā sēdē apskatījām spēkratu terminu 3. sarakstu, vēl bija dažādi mazāki jautājumi. Vai pret protokolu ir kādi iebildumi?

J. G. Pommers: pret protokolu nekas iebilstams nav.

A. Lauzis: man ir iebildumi pret pirmo apstiprināto terminu uzlādes uzturētājierīce. Tas nav labi. Uzlādi nevar saistīt ar salikteņa pirmo komponentu. Tad tā ir pilnīgi cita nozīme.

K. Timmermanis: mums ir akumulatora baterijas – jaudīgas, spēcīgas, papildu uzlādes iekārtas.

A. Lauzis: tad arī jāsaka papildu uzlādes ierīce.

K. Počs: papildu uzlāde man nepatīk, jo tad tas nozīmē, ka to var darīt ar jebkuru ierīci, lai palādētu vēl. Šeit ir domāta iekārta, kas visu laiku pieslēgta un ar minimāli zemu strāvu kompensē zudumus. Gribas šajā terminā iekļaut uzturēšanu.

A. Lauzis: tad uzturēšanas ierīce.

K. Timmermanis: tā ir papildu uzlāde, ko nosaukt var dažādi. Enerģētikas bāzes literatūrā ir šādi.

J. G. Pommers: nezinu, vai tādu lieto elektroenerģētikā. Diemžēl papildu uzlāde juks kopā ar citu jēdzienu, tāpēc tā nav pieņemama. Ierosinu tomēr nespriest vēlreiz to, ko jau apspriedām. Ja ir iebildumi, tad tos var iesūtīt iepriekš, nevis tagad uz vietas.

K. Počs: es piekristu vienīgi uzlādes uzturēšanas ierīcei.

A. Lauzis: lūdzu protokolā norādīt, ka man ir gramatisks iebildums pret šādu termina formu – uzlādes uzturētājierīce.

TK locekļi apstiprina iepriekšējās sēdes protokolu un pāriet pie nākamā darba kārtības punkta.

 

2. Spēkratu terminu 4. saraksta apspriešana

K. Timmermanis: vēlos sākt ar to, kas attiecas gan uz 3., gan 4. spēkratu terminu sarakstu. Mans vēlējums ir izslēgt no visiem sarakstiem divus vārdus: lampa un lukturis un aizstāt tos ar spuldzi un gaismekli. Tas ir mans sevišķais viedoklis, ko lūdzu fiksēt protokolā.

J. G. Pommers: es tomēr vēlos precizēt, kā tad īsti ir ar tiem principiem. K. Timmermanis man atsūtīja vārdnīcu, bet, vai šī vārdnīca ir apspriesta TK? Jo es neredzēju piezīmi, ka termini ir apstiprināti TK.

K. Timmermanis: termini elektroniskajā vārdnīcā, protams, nav.

J. G. Pommers: ja tādas atzīmes tur nav, tad vēlos norādīt, ka TK savulaik ir apstiprinājusi terminu lampa un tas tiek plaši lietots ne vien latviešu, bet arī krievu, vācu, poļu un reizēm arī franču valodā. Lampa ir sen pazīstams vārds, nesaprotu, kas tur tik ķecerīgs, ka tas jāizmet no latviešu valodas ārā.

A. Lauzis: krievu valodā šķir лампочка un лампа, tāpēc arī viss bija skaidrs, kad tapa Latvijas padomju enciklopēdija. Terminologi vairījās no vārda lampa, tas palika gaismekļos, kur spuldze ir tikai elements – stāvlampa, grīdlampa, un vēl palika radiolampa. Man nav iebildumu pret lampu, vārds gaismeklis varbūt pat ir vispārīgāks.

J. G. Pommers: gaismekļos ietilpst ari prožektori, plafoni, vesela rinda dažādu gaismekļu. Vairumam iekšā ir vēl spuldzītes. Gaismeklis nav slikts, bet attiecas uz visiem tiem rīkiem, kas izstaro gaismu.

K. Timmermanis: mums bāze ir starptautiskais standarts, uz kura pamata ir pieņemti Eiropas standarti, nacionālie standarti, uz kuriem veidojas arī nozares standarti. Ja mēs gribam ieiet starptautiskajā sistēmā, tad jāvadās pēc standarta. Kad nebija standarta, tad bija visādi.

J. G. Pommers: atsaukšanās uz starptautiskajiem standartiem ir nevietā. Viena no nelaimēm terminoloģijā ir tā, ka mēģinām tulkot terminus. Tie nav jātulko, jau akadēmiķis R. Grabis to teica. Jānoskaidro jēga, kas ir terminam pamatā, un tad jādod atbilstošs latviešu vārds, nevis tulkojums. Tulkojuma dēļ jau ir visādas nelaimes. Tā, piemēram, nevietā lieto vārdu tehnoloģija, kur iepriekš bija tehnika. Neder mums tā tulkošana, mums vajag latviskus terminus. No standartiem var aizņemties definīcijas.

K. Timmermanis: pie standarta tulkojuma strādāja 10 gadus, lai atrastu analogus latviešu valoda, tā kā atbilstoši termini tika rūpīgi meklēti.

M. Baltiņš: aicinu tagad iziet cauri jaunajam 4. terminu sarakstam.

 

aizdedzkļūmes atrašana

a. misfire detection

v. Fehlzündungsentdeckung f

kr. обнаружение осечки зажигания

M. Baltiņš: saprotu, ka tas ir diagnostisks process, kad atrod kļūmi.

L. Kauķe: atrašanas vietā labāk būtu noteikšana.

M. Baltiņš: no diagnostikas viedokļa atrašana būtu labāk.

A. Lauzis: tā var būt gan atklāšana, gan atrašana, pilnīgi vienalga šajā gadījumā.

R. Karnīte: atklāšana ir labāka.

A. Ciematnieks: automobiļos ir kļūmju meklēšana, tāpēc šeit meklēšana labi iet kopā ar atrašanu.

M. Baltiņš: ar jēdzienu atklājums saprot kaut ko grandiozu.

A. Lauzis: atklāšana ir konstatēšana. Matemātikā dalītāju atrod. Tā ir aktīva iedarbība, process, rezultāts.

TK vienojas pagaidām apstiprināt terminu aizdedzkļūmes atrašana.

 

atgāzu attīrīšanas sistēma

a. exhaust after-treatment system

v. Abgasnachbehandlungssystem n

kr. система обработки выхлопных газов

A. Lauzis: ja tā ir attīrīšana, nevis apstrāde, tad tas ir atbilstoši.

L. Kauķe: definīcijā teikts, ka tā ir kaitīgo daļiņu samazināšana tātad atbilst.

TK vienojas apstiprināt terminu atgāzu attīrīšanas sistēma.

 

atļautā pilnmasa

a. technically permissible maximum laden mass

v.  zulässige Gesamtmasse f

kr. допустимая полная масса

A. Lauzis: atļautā vai pieļaujamā?

K. Počs: atļautā.

R. Karnīte: tad definīcijā ir kļūda.

TK apstiprina terminu atļautā pilnmasa.

 

aukstās iedarbināšanas ierīce

a. cold start(ing) device, cold starting system

v. Kaltstarteinrichtung f, Kaltstartsystem n

kr. устройство холодного запуска

K. Timmermanis: Valentīna Skujiņa savulaik ieteica no -šanas tikt vaļā.

M. Baltiņš: bet iedarbe būs kaut kas cits.

A. Lauzis: no -ināšanas te nevar izvairīties un arī no -šanas nevajadzētu vairīties.

TK vienojas apstiprināt terminu aukstās iedarbināšanas ierīce.

 

caurplūdums

a. flow rate

v. Durchfluss m, Flussrate f, Strőmungsgeschwindigkeit f

kr. циркуляция, расход (жидкости)

K. Timmermanis: es teiktu caurplūde.

M. Baltiņš: lieto abus.

A. Lauzis: daži savulaik uzstāja uz caurplūdumu.

A. Amoliņš: man tas liktos plūsmas ātrums.

A. Lauzis: tas parāda, cik daudz izplūst noteiktā laika vienībā.

M. Baltiņš: man patīk caurplūdums, jo terminos ar rate latviešu valodā parādās ātrums, intensitāte, kas bieži nav vajadzīgs.

A. Lauzis: caurplūdums ir rādītājs, caurtece un caurplūde nozīmē, ka vienkārši tek cauri.

M. Baltiņš: fizikā ir plūsma, tur par teci šādā kontekstā neviens nerunā.

TK vienojas apstiprināt terminu caurplūdums.

 

cietdaļiņa

a. particulate

v. Partikel f

kr. [твёрдая] частица

TK apstiprina terminu cietdaļiņa.

 

cilindru rinda

a. cylinder bank

v. Zylinderreihe f, Zylinderbank f

kr. ряд цилиндров

TK apstiprina terminu cilindru rinda.

 

Eiropas [standarta] gaisma

a. standard European beam, uniform european beam

v. europäisches Standardlicht n

kr. европейский свет

A. Lauzis: eirogaisma.

K. Počs: bet ko tad darīsim ar Amerikas gaismu?

M. Baltiņš: labāk pēc vācu parauga – Eiropas standartgaisma.

K. Timmermanis: tas bija arī mans priekšlikums.

TK vienojas apstiprināt terminu Eiropas standartgaisma.

 

elektroniskais vadības bloks

a. electronic control unit

v. elektronisches Steuergerät n

kr. электронный блок управления

TK apstiprina terminu elektroniskais vadības bloks.

 

jaudas regulators

a. power controller

v. Leistungsregler m

kr. контроллер мощности, регулятор мощности

TK vienprātīgi apstiprina terminu jaudas regulators.

 

kārtainības skaitlis

a. ply-rating number, PR number

v. Ply-Rating-Zahl m, Lagenkennziffer f

kr. норма слойности

A. Lauzis: kārtainību var pārprast, vai mēra vienu kārtu vai kārtainību.

L. Kauķe: kārtojuma skaitlis.

TK tomēr vienojas apstiprināt ierosināto terminu kārtainības skaitlis.

 

galvenā atskaites zīme

a. primary reference mark

v.  primäre Bezugsmarkierung f

kr. основной знак сноски

M. Baltiņš: primārā vai galvenā?

K. Počs: sekundārās nav, tātad galvenā.

R. Karnīte: kas domāts ar atskaiti?

K. Počs: tas ir kā atskaites punkts.

R. Karnīte vajadzētu citu vārdu.

L. Kauķe: piemēram, šūšanā vispirms ir piegrieztne, tad to uzliek uz auduma un vietās, kur ir dažādas iešuvītes, ir kontrolatzīmes. Tās sauc par kontrolzīmēm vai kontrolpunktiem.

M. Baltiņš: kontrolatzīme būtu labs variants.

TK vienojas apstiprināt terminu galvenā kontrolatzīme.

 

locīkla

a. pivotal joint

v. Gelenk n

kr. основной сустав

M. Baltiņš: locīkla ir arī šarnīrs.

J. G. Pommers: šeit ir runa par manekeniem, kurus izmēģina, kad automobili sit kopa. Manekenam ir locīklas, tāpat kā cilvēkam.

M. Baltiņš: tad tās var saukt par locītavām, jo locīkla ir kaut kas mehānisks.

R. Karnīte: īpaši skatoties definīcijā.

A. Amoliņš: ja skatās pēc definīcijas, tad sanāk, ka šis ir īpašs locītavu veids – perpendikulāri locekļu garenasij.

M. Baltiņš: galvenais jautājums ir, vai varam pāriet uz locītavu vai arī vajag locīklu?

A. Lauzis: vajag locīklu.

Lielākā daļa TK locekļu atbalsta variantu locīkla, tāpēc apstiprina terminu locīkla.

 

maināmas ģeometrijas turbokompresors

a. variable geometry turbine, variable geometry turbocharger

v. Turbolader (m) mit variable Geometrie, Variable-Turbinengeometrie-Lader m

kr. турбокомпрессор изменяемой геометрии

L. Kauķe: ģeometrija taču ir zinātne, šo vārdu te nevajag lietot.

M. Baltiņš: zināms nozīmes pārnesums tomēr te ir. Ģeometriju saprotam arī kā telpisku izkārtojumu.

A. Lauzis: šādās vārdkopās lieto šādas metonīmijas.

TK vienojas apstiprināt terminu maināmas ģeometrijas turbokompresors.

 

motoru kombinācija

a. engine or motor combination

v. Motorkombination f

kr. комбинация двигателей

TK vienprātīgi apstiprina terminu motoru kombinācija.

 

nepārtrauktā reģenerācija

a. continuous regeneration

v. kontinuierliche Regeneration f

kr. непрерывная регенерация

TK vienprātīgi apstiprina terminu nepārtrauktā reģenerācija.

 

lēcas izkliedētāja raksts

a. lens ribbing

v. Linsenrippen n

kr. ребристость линзы

A. Lauzis: labāk būtu saliktenī izkliedētājraksts.

TK apstiprina terminu lēcas izkliedētājraksts.

 

bloklukturis

a. headlamp assembly

v. Scheinwerfereinheit f

kr. фара в сборе

L. Kauķe: kāpēc ne lukturbloks?

M. Baltiņš: šeit es ieguvumu no tā neredzu.

TK apstiprina sākotnēji ierosināto terminu bloklukturis.

 

neizjaucamais halogēnlukturis

a. halogen sealed-beam headlamp unit

v. unzerlegbarer Halogenscheinwerfer m

kr. неразборная галогенная фара

J. G. Pommers: tas ir lukturis ar visu spuldzi.

K. Timmermanis: labāk gaismeklis ar halogēnspuldzēm.

J. G. Pommers: visi lukturi ir gaismekļi. Gaismekļi ir ari prožektori un signāllampiņas. Šis ir viens no gaismekļu veidiem.

L. Kauķe: bet te vēl vajag nenoteikto galotni – neizjaucams halogēnlukturis.

J. G. Pommers: daudzos gadījumos terminam vajag būt ar noteikto galotni.

L. Kauķe: bet šis nav no tiem gadījumiem.

TK vienojas apstiprināt terminu neizjaucams halogēnlukturis.

 

[vērošanas] kameras iekārta

a. camera-monitor device

v. Kameramonitorgerät n

kr. устройство камеры наблюдения

K. Timmermanis: labāk būtu vērotājkameras iekārta.

M. Baltiņš: saprotu, ka šī ir sistēma, kas nav novērošanai.

L. Kauķe: kamera nevēro, cilvēks vēro ar kameras palīdzību.

M. Baltiņš: caur kameru iegūstam informāciju.

A. Amoliņš: varbūt jāveido kaut kas pilnīgi cits, bez vārda kamera. Jādomā par šīs ierīces funkciju.

K. Počs: tad būtība paliks neatpazīstama.

M. Baltiņš: vērošanas kameriekārta.

R. Karnīta: vērotājkameru iekārta.

A. Amoliņš: angļu un vācu termini ir mazliet citādi darināti – camera-monitor device un Kameramonitorgerät.

A. Lauzis: tie neatbilst latviešu ģenitīvam. Tad sanāktu kameriski monitoriskā ierīce. Latviešu valodā veido vai nu ar īpašības vārdiem vai salikteni.

R. Karnīte: ko tā kamera aizmugurē dara?

M. Baltiņš: cilvēka labā rāda bildi, skatu.

L. Kauķe: skata kamera.

K. Timmermanis: skatkameriekārta.

M. Baltiņš: skata kameriekārta.

R. Karnīte: skatkameru iekārta. Kas ir skata iekārta?

A. Lauzis: tā, kas nodrošina skatīšanos. Ir jāraksturo sistēma.

A. Amoliņš: vārdu kamera vajag izmest, jo jāskatās pēc funkcijas, ka nodrošina redzamību.

L. Kauķe: tad tā ir redzamības iekārta.

J. G. Pommers: tad jau varbūt atgriežamies pie vērošanas?

A. Amoliņš: vārds redzamība jau definīcija ir.

K. Timmermanis: tas ir termins, tam nav jādod definīcija un izskaidrojums. Ļoti labi skan skatkamera, tad būtu skatkameras iekārta.

A. Lauzis: skata kameriekārta. M. Baltiņš atbalsta šo variantu.

TK pagaidām atliek šā termina apstiprināšanu.

 

optiskais elements

a. optical unit

v. optisches Element n, optische Einheit f

kr. оптическая единица, оптический элемент

M. Baltiņš: šajā gadījumā noteikti vajag noteikto galotni.

TK apstiprina terminu optiskais elements.

 

pūtes [spiediena] regulators

a. boost control, boost controller

v. Ladedruckregler m

kr. регулятор наддува, регулятор давления наддува

K. Timmermanis: spieddienregulators.

L. Kauķe: labāk atstāt trīs vārdos, bez kvadrātiekavām.

M. Baltiņš: man patīk šī forma ar kvadrātiekavām.

TK vienojas apstiprināt terminu pūtes [spiediena] regulators.

 

rampas leņķis

a. ramp angle

v. Rampenwinkel m

kr. угол ската

A. Lauzis: tas nav rampas pašas leņķis, bet gan automobiļa īpašība, tāpēc vajag salikteni rampasleņķisRampleņķis būtu grūti uztverams.

TK apstiprina terminu rampasleņķis.

 

regulējams autotransformators

a. variocoupler, variac, variable autotransformer

v. einstellbarer Spartransformator m

kr. вариак, регулируемый автотрансформатор

L. Kauķe: auto pārprotams. Vai ar to domāts automātisks transformators?

K. Timmermanis: to var regulēt visādi?

Z. Broka: tas ir transformators ar vienu tinumu, enerģētikā arī to lieto.

TK apstiprina sākotnēji piedāvāto terminu regulējams autotransformators.

 

riepas platums

a. tire width

v. Reifenbreite f

kr. ширина шины

TK vienprātīgi apstiprina terminu riepas platums.

 

signalizators

a. telltale

v. Anzeiger m

kr. сигнальное усtройство

TK vienprātīgi apstiprina terminu signalizators.

 

signālspuldzīte

a. signal(ling) lamp, indicator light, telltale lamp

v. Signallampe f, Signalgeber m

kr. сигнализатор, сигнальная лампочка

L. Kauķe: kāpēc diodi saukt par spuldzi? Tas ir gaismas indikators.

R. Karnīte: gaismas signalizators.’

K. Timmermanis: ja skatāmies pēc funkcijas, tad indikators. Ja pēc uzbūves, tad spuldze. Latviešu valodā signālspuldze ir labāk.

TK vienojas apstiprināt terminu signālspuldze.

 

skābekļa zonde, lambda zonde

a. oxygen sensor, lambda sensor

v. Lambda-Sonde f

kr. кислородный датчик, лямбда зонд

TK apstiprina abus terminus – skābekļa zonde un lambdas zonde.

 

elektromagnētiskais vārsts

a. solenoid valve

v. Magnetventil n

kr. электромагнитный клапан

TK vienprātīgi apstiprina terminu elektromagnētiskais vārsts.

 

sūkņa slīdes pakāpe

a. pump slip rate

v. Pumpenschlupfgrad m

kr. степень скольжения насоса

A. Lauzis: kur ir tā slīde? Man tā slīde nepatīk.

J. G. Pommers: slīde ir tā starpība.

TK apstiprina terminu sūkņa slīdes pakāpe.

 

pretšļakatu sistēma

a. spray-suppression system

v.  Spritzschutzsystem n

kr. система подавления брызг

TK apstiprina terminu pretšļakatu sistēma.

 

vecināšanas stendizmēģinājumi

a. aging test, bench ageing

v. Prüfstandtest (m) des Alterns

kr. стендовые испытания на старение

L. Kauķe: termins jāpārliek uz vienskaitli.

TK apstiprina terminu vecināšanas stendizmēģinājums.

 

Venturi caurule

a. Venturi-nozzle, Venturi tube

v. Venturi-Düse f, Venturi-Rohr n

kr. трубка Вентури, труба Вентури, расходомерная труба

TK vienprātīgi apstiprina terminu Venturi caurule.

 

4. Dažādi

Biznesa augstskolas «Turība» profesora Andra Pētersona iesniegums jauna termina (nemednieks) apstiprināšanai.

A. Amoliņš: citās valodās norādītie ekvivalenti gan ir atrodami visai dīvainos avotos. Iebildumu pret šo vārdu nav, bet, vai tas ir jāapstiprina kā termins, tas gan ir jautājums.

M. Baltiņš: labāk būtu akceptēt, jo jāiedibina pareiza prakse, kā atveidot vārdus pēc šāda parauga ar non-. Jābūt skaidram vēstījumam, ka nav pieļaujams -ne ar defisi.

TK vienojas šāda veida vārdos ievērot principu atveidot tos latviešu valodā ar priedēkli -ne.

 

M. Baltiņš norāda, ka sēdes pamatjautājumi ir izskatīti un ierosina sēdi beigt.

Uz nākamo sēdi TK vienojas sanākt aprīļa otrajā nedēļā.

 

Sēde beidzas plkst. 16.15.
Sēdes vadītājs M. Baltiņš
Protokoliste A. Vucāne

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē