Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

LZA TK protokols Nr. 10/1148 (11.12.2018.)

Sēde notiek 2018. gada 11. decembrī plkst. 14.00 LZA Senāta zālē

Sēdē piedalās 12 dalībnieki
Sēdi vada Māris Baltiņš
Protokolē Astrīda Vucāne

Darba kārtībā:

  1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
  2. Atliktais spēkratu termins no 5. saraksta.
  3. Spēkratu terminu 6. saraksta apspriešana.
  4. Dažādi.

Par neierašanos uz sēdi rakstveidā ziņojuši E. Vimba, A. Lauzis.

 

Sēdes sākumā LZA TK priekšsēdētājs M. Baltiņš norāda, ka šī ir pēdējā šā gada sēde – jau desmitā. Šogad TK strādājuši ražīgi, jo, piemēram, pagājušogad bija tikai septiņas sēdes. Nākamā gada plānos ietilpst vēl vienas konferences rīkošana, jo 2019. gada septembrī aprit 100 gadi kopš pirmās TK dibināšanas 1919. gadā.

K. Timmermanis: šeit gribu vēl piebilst, ka drīzumā taps jauna valdība, kas uzreiz ķersies pie deklarācijas sastādīšanas. Mums jau ir pieredze, ka iepriekš šādā gadījumā esam sagatavojuši iesniegumu par mūsu līniju. Toreiz, pirms gadiem piecpadsmit, deklarācijā iegāja viens teikums, kas vēlāk ļāva mums atsperties. Būtu mērķtiecīgi to izdarīt arī šoreiz. Neliela komentējošā daļā un īsi priekšlikumi par formulējumu deklarācijā. Vajadzētu iekļaut divas lietas: pirmais, ka ir jāseko un jāievēro starptautiskajos terminoloģijas standartos bāzētā terminoloģija visās tautsaimniecības nozarēs. Otrais: lai to nodrošinātu, jāstiprina LZA TK. Trešais: vajadzētu noteikt VVC kontroles funkcijas. Savulaik Raitas Karnītes darba grupa savāca dažādus vērtīgus materiālus, varētu kaut ko paņemt no turienes.

M. Baltiņš: skatīsimies, kā tas izvērtīsies. Sākumā daži atbildīgie cilvēki likās atvērti sarunām, tagad ir visādi.

J. G. Pommers: terminoloģijai visvairāk trūkst pilnvaru. Mūsu darbs bieži vien aiziet nekur, jo nav organizācijas, kas būtu ar mieru iestāties, lai pieņemto terminoloģiju ieviestu.

M. Baltiņš: pirmkārt, vajadzīgs valsts pārvaldes atbalsts, ar kuru diemžēl nav tik vienkārši.

 

1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.

M. Baltiņš: iepriekšējā sēdē apspriedām ar pētniecību saistītas negodīgas rīcības apzīmējumus un pieķērāmies pie 5. spēkratu terminu sarakstu, no kura mums palika viens neizšķirts termins. Ja nav iebildumu par protokolu, tad aicinu to apstiprināt.

TK locekļi apstiprina iepriekšējās sēdes protokolu un pāriet pie nākamā darba kārtības punkta.

 

2. Atliktais spēkratu termins no 5. saraksta.

automobilis, automašīna

M. Baltiņš: iepriekšējā sēdē spriedām par šo abu apzīmējumu terminoloģisko lomu un nozīmi.

J. G. Pommers: mums jau ne vienu reizi vien ir nācies pārliecināties, ka tauta ne vienmēr pieturas pie TK izstrādātajiem variantiem. Tas, kas uzvar, bieži nav TK izstrādātais termins, bet gan tautas lietotais. Man ir bijība pret tautu. Vai ir labi to ignorēt? Tāpēc gribēju to otro vārdu (automašīna) nostatīt līdzās.

K. Timmermanis: man ir divi komentāri. Pirmais attiecas uz cieņu pret tautas lietojumu. Mūsu uzdevums ir pafiltrēt, dot to labāko. Mums jādod savs vērtējums pat tad, ja tauta to lieto. Otrais: es gan dotu priekšroku terminam automašīna. Labāk neatstāt abus, jo terminoloģijā ir maksimāli jāizvairās no sinonīmiem.

I. Pūtele: vienu pašu automašīnu nevar atstāt.

J. Baldunčiks: līdz šim tomēr nopietnos tekstos ir dominējis termins automobilis.

M. Baltiņš: abiem vārdiem ir sava vieta, bet automobilis tomēr ir terminoloģisks apzīmējums. Tas, ka ir neterminoloģiski apzīmējumi, tas ir normāli. Automašīna vai auto tomēr ir sadzīvisks lietojums.

J. Baldunčiks: automašīna nav gluži sarunvalodas vārds, tomēr automobilis ir terminoloģiski augstāks. Vārds automašīna pats par sevi paliek valodā, cilvēki to lietos. Ja būs kā sinonīms, tad to uztvers kā signālu, ka abi ir vienlīdzīgi. Iesaku tomēr atstāt terminu automobilis.

M. Baltiņš: ja izšķiramies atstāt abus, tad varam ierakstīt komentāros, ka automobilis ir ieteicamāks.

A. Amoliņš: ja nevaram atstāt abus divus, tad labāk lai paliek automobilis.

M. Baltiņš: ja liekam abus terminus bez komentāra, atdalot ar komatu, tad tas ir signāls, ka abi ir vienlīdz lietojami.

J. Baldunčiks: vārdnīcā vēl varētu iezīmēt tā, ka pie vārda automašīna pierakstītu “skat. automobilis”.

K. Timmermanis: mums taču ir Ceļu satiksmes noteikumi, ir citi normatīvie akti. Kā tur tiek lietots?

J. G. Pommers: līdz šim ir bijis viens apstiprināts termins, kas visur tiek lietots – automobilis.

L. Kauķe: pie vārda automobilis varam ierakstīt iekavās “ieteicams”.

TK vienojas, ka par terminoloģisko atbilsmi uzskatāms vārds “automobilis”, bet kā parindes piezīme sarakstā pievienojams skaidrojums, ka mazāk formāla rakstura tekstos tā vietā iespējams lietot arī apzīmējumu “automašīna”.

 

3. Spēkratu terminu 6. saraksta apspriešana.

bērnu sēdekļa [automātiska] ievērošana

a. automatic child seat recognition

v. automatische Kindersitzerkennung f

kr. автоматическое опознание детского сиденья

M. Baltiņš: A. Lauzis ir pamanījis niansi ka 9. terminā recognition ir atpazīšana. Ja process ir līdzīgs tad arī šeit var lietot vārdu atpazīšana, proti, bērnu sēdekļa atpazīšana.

K. Timmermanis šim ierosinājumam piekrīt.

J. G. Pommers: kad lēmām, mums bija abi varianti – vieni bija par atpazīšanu, otri par ievērošanu. Atpazīšana tomēr ir mazliet kaut kas cits.

J. Baldunčiks: kad pirms daudziem gadiem bija diskusija, vārdam atpazīšana nemaz nebija liela piekrišana. Saistībā ar lidmašīnām tika pieņemts termins pazīšanas zīmes, nevis atpazīšanas zīmes.

A. Amoliņš: lidmašīnai jāsaprot, kas tā ir par zīmi.

M. Baltiņš: lidmašīnām ir identifikācijas zīmes, marķējums, kas apliecina piederību. Tur ir cita sistēma, man šķiet. Par kriminālistiku runājot, tur ir līķa atpazīšana.

J. Baldunčiks: militāristiem māca par siluetiem, atpazīt lidmašīnas siluetu. Tas pats ar kuģiem. Karakuģi iedalās tipos, jo sākumā redz tikai siluetu.

A. Amoliņš: vai siluets ir pazīšanās zīme?

M. Baltiņš: bet šeit tā ir atpazīšana. Es to atpazīstu pēc man priekšā esoša priekšstata. Šeit ir atpazīšanas moments, jo atpazīst konkrētās ierīces pieslēgšanu.

L. Kauķe: šeit recognition ir kā detection.

K. Timmermanis: kur likt vārdu automātiska? Vai nav labāk šādā secībā – automātiska bērnu sēdekļa atpazīšana?

Pārējie TK locekļi šim ierosinājumam piekrīt.

M. Baltiņš: vai šajā gadījumā atzīstam par sakarīgāku vārdu atpazīšana vai kādu citu?

K. Timmermanis: ja palūkojas uz pārējiem terminiem, krieviem atpazīšana ir tīrā veidā, vāciešiem arī.

K. Počs: man šeit gribas vārdu atpazīšana.

M. Baltiņš: noteikšanai ir kvalitatīvais aspekts.

J. G. Pommers: atpazīšanai arī ir otrais aspekts – atpazīšana pēc noteiktām pazīmēm.

TK pagaidām vienojas apstiprināt terminu automātiska bērnu sēdekļa atpazīšana.

 

braukšanas gaismas palīgierīce

a. headlamp assist, headlight assist

v. Fahrlicht-Assistent m

kr. ассистент освещения

Ievērojot iepriekš apstiprinātos vārdkopas terminus, kuros termina assist atbilsme ir palīgsistēma, TK apstiprina terminu braukšanas gaismas palīgsistēma.

 

motora izslēgšanas vadība

a. engine shut-off control

v. Motorabstellsteuerung f

kr. управление выключением двигателя ближний

L. Kauķe: vai shut-off nav apturēšana?

M. Baltiņš: tad tā būtu motora apturēšanas vadība.

K. Počs šo priekšlikumu atbalsta, arī pārējie TK locekļi neiebilst un apstiprina terminu motora apturēšanas vadība.

 

analogais/digitālais pārveidotājs, ADC, analogciparu pārveidotājs

a. analog/digital converter

v. Analog/Digital-Wandler m

kr. аналоговый/цифровой конвертер, аналого-цифровой преобразователь

M. Baltiņš: A. Lauzis ir ieteicis terminu analogdigitālais pārveidotājs.

J. G. Pommers: mums arī bija tāds variants.

A. Ciematnieks: termins analogciparu pārveidotājs jau iepriekš ir pieņemts Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisijā.

L. Kauķe: vai saīsinājums tiks atstāts?

K. Timmermanis: par saīsinājumiem diskutējām jau sen atpakaļ, jo 90. gados bija pieņemts lēmums, ka jāveido saīsinājumi no latviešu valodas. Vēlāk nolēma: kad Eiropā lieto starptautisko saīsinājumu, arī mēs lietosim starptautisko saīsinājumu, lai gan pats termins mums būs latviešu valodā.

M. Baltiņš: saīsinājumam vajadzētu palikt, ja speciālisti lieto.

TK vienojas apstiprināt terminu analogdigitālais pārveidotājs, ADC.

 

braukšanas uzsākšanas pārnesums, sākumpārnesums

a. start-off gear

v. Anfahrgang m

kr. передача трогания с места, передача при трогании

K. Timmermanis: iesaku atstāt tikai terminu sākumpārnesums.

I. Pūtele: tas otrs variants drīzāk ir kā paskaidrojums.

TK apstiprina terminu sākumpārnesums.

 

sākumspiediens, iedarbināšanas spiediens

a. response pressure

v. Ansprechdruck m

kr. давление срабатывания

Pēc analoģijas ar iepriekš apstiprināto terminu sākumpārnesums, TK vienojas pieņemt terminu sākumspiediens.

 

brauktsākšanas sajūgs, sākumsajūgs

a. start-off clutch

v. Anfahrkupplung f

kr. муфта сцепления для трогания

Pēc analoģijas ar iepriekšējiem terminiem TK apstiprina terminu sākumsajūgs.

 

priekšzonas spogulis

a. front bumper view mirror

v. Anfahrspiegel m

kr. зеркало для трогания, бордюрное зеркало

TK apstiprina piedāvāto terminu priekšzonas spogulis.

 

piekabes atpazīšana, piekabes esamība

a. trailer recognition

v. Anhängererkennung f

kr. распознавание наличия прицепа

TK apstiprina terminu piekabes atpazīšana.

 

startbloķēšana, startera bloķēšana

a. starter lockout

v. Anlasssperre f

kr. блокировка стартера, блокировка пуска двигателя

A. Amoliņš: A. Lauzim bija arī ierosinājums palaides bloķēšana.

K. Timmermanis: startbloķēšana vai palaides bloķēšana.

TK apstiprina terminu palaides bloķēšana.

 

ieplūdes gaisa drosele

a. intake air throttle

v. Ansaugluftdrossel f

kr. дроссель всасываемого воздуха, дроссель впускного воздуха

TK apstiprina piedāvāto terminu ieplūdes gaisa drosele.

 

piedziņa

a. drive, actuator

v. Antrieb m, Laufwerk n

kr. привод 1

TK apstiprina piedāvāto terminu piedziņa.

 

piedziņas veids

a. drive type

v. Antriebsart f

kr. тип привода, род привода

TK apstiprina piedāvāto terminu piedziņas veids.

 

piedziņas ierīce, piedziņas grupa

a. drive unit

v. Antriebseinheit f, Antriebsaggregat n

kr. узел привода, модуль привода

M. Baltiņš: tā drīzāk ir ierīce.

K. Timmermanis: piedziņas vienums, piedziņas modulis, jo tur ir vesels mezgls.

J. G. Pommers: piedziņas vienība.

L. Kauķis: piedziņas bloks.

A. Amoliņš: termins piedziņas bloks jau ir, bet tas tomēr apzīmē kaut ko citu.

TK vienojas apstiprināt terminu piedziņas modulis.

 

pelnainība, pelnainums

a. ash content

v. Aschegehalt m

kr. зольность, содержание золы, содержание зольных частиц

TK apstiprina terminu pelnainums.

 

izejas spriegums

a. output voltage

v. Ausgangsspannung f

kr. выходное напряжение

TK apstiprina piedāvāto terminu izejas spriegums.

 

izejas draiveris

a. output driver

v. Ausgangstreiber m

kr. драйвер вывода, выходной формирователь

K. Timmermanis: tā ir izejas piedziņa.

K. Počs: šī ir elektronika un programmatūra, te nav izejas piedziņas.

J. Baldunčiks: piedziņa ir vairāk mehānikā.

J. G. Pommers: piedzinējs.

A. Amoliņš: informātikā ir dzinis.

TK pagaidām atliek šā termina izskatīšanu.

 

saritināšanas automātika, uztīšanas automātiskā ierīce

a. winding automatic equipment, inertia reel

v. Aufrollautomatik f

kr.  автоматика наматывания

K. Timmermanis: uztinējautomātika.

M. Baltiņš: A. Lauzis ir ierosinājis variantu uztīšanas automātika.

TK vienojas apstiprināt terminu uztinējautomātika.

 

ārējie gaismekļi

a. exterior lighting

v. Auchenleuchte f

kr. наружное освещение

TK apstiprina piedāvāto terminu ārējie gaismekļi.

 

automātiskā braukšanas gaisma, gaismekļu ieslēgšanās sistēma

a. automatic driving lights

v. automatisches Fahrlicht n

kr. автоматический свет движения

K. Timmermanis: automātiskā braukšanas gaismas vadība.

K. Počs: te domāta gaisma, ne vadība.

J. G. Pommers: automātiskā braukšanas gaisma.

TK vienojas apstiprināt terminu automātiskā braukšanas gaisma.

 

automātiskās aizslēgšanas funkcija

a. auto-relock function

v. auto-relock-Funktion f

kr. функция автоперезапирания

TK apstiprina terminu automātiskas aizslēgšanās funkcija.

 

aizsardzība pret nejaušu aizslēgšanu

a. lockout protection

v. Aussperrschutz m

kr. защита от непроизвольного запирания

TK apstiprina terminu aizsardzība pret nejaušu aizslēgšanos.

 

izvēles saraksts

a. selection list

v. Auswahlliste f

kr. список выбора

J. Baldunčiks: vai tad nevajag izvēlne?

M. Baltiņš: ja ir saraksts, tad ir izvēles saraksts.

TK apstiprina terminu izvēles saraksts.

 

slodžatkarīgas bremzes

a. automatic load-dependent brake

v. automatische Lastabhängige Bremse (ALB) f

kr. автоматический зависимый от нагрузки тормоз

K. Timmermanis: slodzatkarīgas bremzes – jo ir viena slodze.

TK apstiprina terminu slodzatkarīgas bremzes.

 

motora automātiska iedarbināšana, motora automātiska ārkārtas iedarbināšana

a. automatic forced engine start

v. automatischer Motorzwangsstart m

kr. автоматический принудительный пуск двигателя

L. Kauķe: motora automātiska piespiedu palaide.

TK piekrīt šim ierosinājumam un apstiprina terminu motora automātiska piespiedu palaide.

 

bajonetsavienojums

a. bayonet coupling

v. Bajonettkupplung f

kr. байонетное соединение

TK apstiprina terminu bajonetsavienojums.

 

pretbuksēšanas sistēma

a. anti-slip control

v. Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) f

kr. противобуксовочная система, антипробуксовочная система

TK vienprātīgi apstiprina piedāvāto terminu pretbuksēšanas sistēma.

 

4. Dažādi.

M. Baltiņš: jau iepriekš esmu sprieduši par terminu welcome drink. Nesen mums šis jautājums aktualizējies atkal.

K. Timmermanis: Valentīna Skujiņa mums savulaik teica, ka bāzes termins ir malks.

M. Baltiņš: arī sadzīviski sakām “ieņemsim kādu malciņu”.

L. Kauķe: malks ir poetizēts, dzēriens ir neitrāls.

J. Baldunčiks: malks izskatītos smieklīgi pasākumu programmā.

M. Baltiņš: iepazīšanās dzēriens ir tad, kad rakstām to ēdienkartē. Bet, ja uzskatām, ka tas ir process, tad dzēriens nepanes procesa funkciju.

I. Pūtele: tad sanāk, ka tas ir pasākuma daļa nosaukums.

K. Timmermanis: reizēm saka arī aperitīvu stunda.

J. Baldunčiks: ja jau process, tad iemalkošana, malks nav process.

M. Baltiņš: bieži šo procesu neviens nenosauc. Drīzāk tas ir vajadzīgs svētku rīkotājam, kuram jāpasaka, cik daudz pudeles vīna vai sulas nepieciešamas tam un tam.

A. Ciematnieks: ja norāda laiku, tad var kaut ko veidot ar vārdu ierašanās.

J. G. Pommers: sākummalks.

K. Počs: ievadglāze.

K. Timmermanis: ievadmalks.

TK pagaidām nevienojas par vienu konkrētu terminu un atliek šā jautājuma izskatīšanu.

 

M. Baltiņš norāda, ka visi darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti un ierosina sēdi beigt. Uz nākamo sēdi TK plāno sanākt nākamā gada janvārī.

 

Sēde beidzas plkst. 15.45.
Sēdes vadītājs M. Baltiņš
Protokoliste A. Vucāne

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē