Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Kas ir "garāža", kas ir "garāžu bokss" un "garāžu komplekss"?

«Terminoloģijas Jaunumi» 15.11.2003.

(Jautātājs: Valsts cilvēktiesību birojs.)

Garāža ir telpa, celtne transportlīdzekļu, pārvietojamu darba mašīnu novietošanai, apkalpošanai, remontam. Kā telpa tā ir kādas celtnes sastāvdaļa. Kā celtne (ēka, būve) tā ir atsevišķs nobeigts telpisks būvobjekts, atsevišķa būve (celtne, ēka) kādā arhitektoniskā kompleksā.

Bokss — (garāžu boksa izpratnē) ir izolēta telpa (nodalījums) ar atsevišķu ieeju (un izeju).

 

Secinājums

Termins garāža tiek attiecināts gan uz atsevišķu telpu (boksu) kā būves daļu, gan uz atsevišķu būvi, ja tā veidota kā viengabalains konstruktīvs veidojums (atsevišķa ēka, celtne).

Garāža, kas ir kā atsevišķs bokss (resp. atsevišķa telpa) garāžu kopējā būvē, kur starp atsevišķām garāžām kā boksiem ir noteikta biezuma sienas un visām kopēji pamati, jumts u. tml., ir būves (ēkas, celtnes) daļa, nevis atsevišķa būve (kā atsevišķs, konstruktīvs viengabala veidojums).

Ja garāžu kompleksā katra garāža veidota kā atsevišķa nošķirta būve (ēka, celtne), tad uz to neattiecina terminu bokss.

Gatavojot atbildi, izmantotais materiāls:

1) vispārlietojamās valodas skaidrojošās vārdnīcas («Latviešu valodas vārdnīca» — R., 1987/1998; «Latviešu literārās valodas vārdnīca», 2. un 3. d. — R., 1973 un 1975; «Svešvārdu vārdnīca» — R., 1999);

2)«Likumu terminu vārdnīca» — R., 1999 (ar «Būvniecības likuma» terminiem);

3)«Būvnormatīvi» un papildu konsultācijas ar būvspeciālistu un «Celtniecības terminu vārdnīcas» (R., 1998) autoru Tālivaldi Keivu.

LZA Terminoloģijas komisijas rīcībā nav tāda normatīvā akta, kurā būtu definēts termins «garāžu bokss».

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē