Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

"Soda mērs"

Valentīna Skujiņa «Terminoloģijas Jaunumi» 07.09.2005.

JAUTĀJUMS 

Vai latviešu valodā termina soda mērs lietošanu nav ietekmējis krievu valodas termins мера наказания? Vai terminam soda mērs varētu būt soda veida vai lieluma nozīme? (Jautātāji: LR Saeimas redaktori.)

ATBILDE

Kā liecina dažādas divvalodu vārdnīcas, krievu valodas termins мера наказания tiešām varēja ietekmēt termina soda mērs ienākšanu latviešu valodā, jo tieši krievu−latviešu vārdnīcā krievu valodas vārda мера tulkojumā ‘pasākuma, līdzekļa’ nozīmē termins мера наказания tulkots ar soda mērs

Latviešu valodā, kā liecina skaidrojošā Latviešu valodas vārdnīca, viena no mērs nozīmēm ir ‘robeža, pakāpe, līdz kādai (kas) notiek, ko (kas) sasniedz u. tml.’, piem., pacietības mērs, mēra sajūta, augstākais soda mērs. Tātad ‘soda lieluma, pakāpes’ nozīmē termina soda mērs lietojums ir pamatojams. Bet šai pašā vārdnīcā vārdu savienojums soda mērs juridiska termina funkcijā (t. i., ar norādi jur.) skaidrots kā ‘oficiāla sankcija par likuma pārkāpumu’, kas liek secināt, ka sods un soda mērs tiek uztverti kā sinonīmi. Tādā gadījumā termins «soda mērs» atzīstams par lieku un noraidāms. 

Juridisko terminu vārdnīcā (R., Nordik, 1998) kā atsevišķi termini doti gan sods, gan soda mērs, taču definīcijas skaidri nenorāda uz šo terminu jēdzieniskajām atšķirībām un lietojuma robežām: sods skaidrots kā ‘likumā, parasti panta sankcijā, valsts noteikts ietekmēšanas un piespiedu līdzeklis..’, bet soda mērs – kā ‘..likuma sankcijas robežās izraudzītais sods par likumpārkāpumu’.

Secinājums. Juridiskajā terminoloģijā termins soda mērs soda ‘veida, līdzekļa’ nozīmē (sal.: krievu valodā мера kā ‘līdzeklis’) ir lieks un noraidāms. Savukārt, ja termins soda mērs būtu vajadzīgs ‘soda lieluma, pakāpes’ nozīmes izteikšanai, tas attiecīgi skaidri jādefinē un jēdzieniski jānodala no termina sods.

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē