Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017.)

Sēde notiek 2017. gada 26. septembrī plkst. 14.00 LZA Senāta zālē
Sēdē piedalās 17 dalībnieki
Sēdi vada Māris Baltiņš
Protokolē Astrīda Vucāne

 

Darba kārtībā:

  1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
  2. Spēkratu terminoloģijas apakškomisijas iesniegto terminu apspriešana.
  3. Elektrokardioloģijas terminu apspriešana.
  4. LZA TK vēstures tapšanas gaita: apakškomisiju iesaiste.
  5. Dažādi.

Par neierašanos uz sēdi rakstveidā ziņojusi L. Kauķe.

Sēdes sākumā LZA TK priekšsēdētājs M. Baltiņš informē, ka tiek atsākta TK darba sezona, un vēlas noskaidrot, vai TK locekļi ir apmierināti ar sēdes sākumu plkst. 14.00 vai labāk dotu priekšroku sēdes sākumam plkst. 14.30. TK locekļi vienbalsīgi atbalsta ierasto sēdes sākumu plkst. 14.00.

 

1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

M. Baltiņš: iepriekšējā sēde bija 13. jūnijā, kad pabeidzām magnētiskās rezonanses terminu izskatīšanu, apspriedām elektrokardioloģijas terminus, pārrunājām SIA «LMT» prezidenta J. Bindes iesniegumu un problemātiskos Nacionālās enciklopēdijas terminus. Lūgšu E. Caunam paskaidrot, kā noritējusi termina router atbilsmju apspriešana Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisijā.

E. Cauna: vispirms mēs veicām aptauju termini.lza.lv vietnē. Piedāvātie atbilžu varianti bija maršrutētājs, kas ir oficiālais termins, rūteris, J. Bindes ieteiktais plūsmotājs un straumētājs. Aptaujas rezultātus apspriedīsim nākamajā apakškomisijas sēdē, tomēr uzreiz varu pateikt, ka J. Bindes kunga priekšlikums guvis ļoti mazu atbalstu. Mēs izvērtēsim esošos variantus un arī citas piedāvātās alternatīvas un tad pieņemsim lēmumu.

M. Baltiņš: par iepriekšējās sēdes protokolu nekādus iebildumus neesam saņēmuši. Vai varam protokolu apstiprināt?

TK locekļi neiebilst un apstiprina 13. jūnija sēdes protokolu.

 

2. Spēkratu terminoloģijas apakškomisijas iesniegto terminu apspriešana

M. Baltiņš: vasarā no J. G. Pommera saņēmām 28 terminu sarakstu ar definīcijām, skaidrojumiem un terminu ekvivalentiem angļu, vācu un krievu valodā. Šodien izskatīsim šo sarakstu ar terminiem, kas saistīti ar modernajām automobiļu tehnoloģijām.

 

ātruma ierobežošanas palīgsistēma

     a. speed limit assist

     v. Geschwindigkeitslimit-Assistent m

     kr. ассистент ограничений скорости

K. Timmermanis: man ir dažas piezīmes. Viena piezīme attieksies arī uz citiem piemēram. Domāju, ka pietiktu tikai ar sistēmu. Ja dalītu sīkāk palīgsistēmā un pamatsistēmā, tad tas derētu, bet šeit es liktu vienkārši ātruma ierobežošanas sistēma vai ātruma ierobežotājsistēma.

J. G. Pommers: tas nav tik vienkārši, jo citās valodās vispār nav sistēmas, bet ir asistents, kas sāk ieviesties arī latviešu valodā. Mēs spriedām, vai mums tiešām vajag asistentu. Nolēmām, ka asistenta vietā, lietosim vārdu palīgsistēma, un tas šajā sarakstā ir lietots vairākkārt. Vispirms varam izlemt, vai vajag asistentu vai palīgsistēmu.

M. Baltiņš: Bet 3. gadījumā (automātiska apgaismojuma ieslēgšana) un arī 4. gadījumā (neredzamo zonu pārraugs) svešvalodās forma ir tāda pati ar assist, bet tur nav palīgsistēmas. Kāpēc tā?

J. G. Pommers: ja varam izvairīties gan no asistenta, gan palīgsistēmas, tad to arī darām. Šajos gadījumos likās, ka varam izvairīties, jo mums nepatīk ne viens, ne otrs piemērs.

A. Lauzis: ja paliekam pie palīgsistēmas, tā var darīt. Pārējie piemēri tāpat atklāj jēgu. Par sistēmu to nevar saukt, jo tā nav sistēma, kas ar to nodarbojas, tas ir palīgs.

E. Cauna: vai bija variants palīgs?

J. G. Pommers: bija, bet palīgs ir tikpat pārprotams kā asistents.

E. Cauna: tālāk sarakstā, piemēram, ir stāvvietā ievietošanas palīgsistēma. Man ir šaubas par palīgsistēmas lietojumu ikdienā, ātrākā valodā.

M. Baltiņš: neredzu problēmas ar konsekventu palīgsistēmas lietošanu. Veidot tādu terminu kā asistētājsistēma būtu nejēdzīgi. Palīgsistēma ir atbilstošs risinājums, ja saprotam to kā ērtības autovadītājam, ko nodrošina, nejaucoties klasiskajā risinājumā. Ja varam palikt pie palīgsistēmas, tad vienojamies, ka atsevišķos gadījumos, kur tas būs jēgpilni, varam no šī vārda vispār atteikties, bet citur lietot kā palīgsistēma. Tas ir labs modelis, lai ietu tālāk.

J. G. Pommers: tas arī bija mūsu apakškomisijas ieteikums.

TK apstiprina terminus palīgsistēma un ātruma ierobežošanas palīgsistēma.

 

braukšanas uzsākšanas [atvieglošanas] palīgsistēma

     a. start-off assist

     v. Anfahrassistent m

     kr. ассистент трогания, противооткатная система

A. Lauzis: kvadrātiekavas nav nepieciešamas. TK piekrīt un apstiprina terminu braukšanas uzsākšanas palīgsistēma.

 

automātiska apgaismojuma ieslēgšana

     a. headlamp assist, headlight assist

     v. Fahrlicht-Assistent m

     kr. ассистент освещения

K. Timmermanis: te man ir divas pārdomas. Pirmkārt, ieslēgšana ir darbība, bet te ir ierīču kopa. Te nav ieslēgšana, bet gan sistēma. Otrkārt, vai te ir apgaismojuma vai apgaismes ieslēgšana. Apgaismojums ir fizikāls lielums, ko mēra luksos. Labāk būtu automātiska apgaismes ieslēgšanas sistēma.

A. Lauzis: automātisks apgaismes ieslēdzējs.

K. Timmermanis: ja ieslēdzējs, tad liekas, ka tas ir cilvēks.

A. Lauzis: automātisks norāda, ka tas nav cilvēks.

K. Počs: automātiskā apgaismes palīgsistēma.

E. Cauna: apgaismojums tikai vienā nozīmē ir fizikāls lielums, ko mēra. Bet ir arī darba apgaismojums, infrasarkanais apgaismojums, nepietiekošs apgaismojums – te tas ir apgaismes nozīmē. Apgaismojums ir arī kā rezultāts, tā ir sena nozīme, ko iesaku saglabāt.

K. Timmermanis: par bāzi ir jāņem standarts. Arī krievu valodā ļoti strikti nodala освещение no освещенность. Tas, ka tā ir dažās vārdnīcās, norāda tikai uz šo vārdnīcu sastādītāju nekompetenci.

E. Cauna: tad jau dzīvoklī ir elektriskā apgaisme. Valoda nav tik mehāniska, abas nozīmes pastāv jau izsenis.

M. Baltiņš: ja ņemam vārdu vienu pašu, konsekvence ir lielāka. Vārdkopas terminā konsekvence ir mazāka.

A. Lauzis: es piekrītu K. Timmermanim. Būtu ļoti loģiski pāriet uz apgaismi. Apgaismes spuldzes taču jau lieto.

E. Cauna: vārdam apgaisme ir trīs nozīmes: 1) tas ir atbilsme procesa vārdam apgaismošana; 2) apgaismība – kā vēsturiskais termins; 3) apgaismošana un apgaismojums. Tā būtu nopietna valodas revīzija un riskants solis no valodas prakses viedokļa. Apgaismojums tiek lietots stabili divās nozīmēs, tas tā vienmēr ir bijis.

M. Baltiņš: tātad šī ir palīgsistēma, kas ieslēdz tuvās gaismas un gabarītus, ja krītas apkārtējais apgaismojums. Kā jūs saucat sistēmu, kas ļauj apgaismot ceļu, redzēt sevi citiem?

K. Počs: ārējā apgaismojuma sistēma.

M. Baltiņš: tas nozīmē, ka katrai apakškomisijai ir sava bagāža. Citos dokumentos ir ārējais apgaismojums. Aicinu būt konservatīvākiem pret grozīšanu. Pārliecīga vēlme sistēmu sakārtot noved pie lielākas nesakārtotības.

K. Timmermanis: no vienas puses, tā ir apgaisme, kas aptver visu kompleksu, no otras, apgaismojums uz konkrēto vietu. Jāatzīst, ka šis tomēr nebūtu tas trakākais gadījums.

J. G. Pommers: varbūt šeit der vārds ieslēdzis?

K. Počs: tas arī izslēdz, ne tikai ieslēdz.

K. Timmermanis: apgaismojuma automātslēdzis.

K. Počs: slēdzis ir kaut kas vienkāršs, te ir sarežģīta sistēma.

M. Baltiņš: tātad tā ir palīgsistēma.

A. Lauzis: vai ir vajadzīgs vārds automātiska? Varbūt der vienkārši apgaismojuma palīgsistēma?

K. Počs: gribas tomēr atstāt automātisko.

K. Timmermanis: vai tādā gadījumā nav jāmaina secība? Apgaismojuma automātiska palīgsistēma.

M. Baltiņš: automātisks attiecas uz abiem. Apgaismojuma palīgsistēma ir termins, kuru precizējam, tāpēc vārds, kas precizē, stāv pirms precizējamā vārda.

TK apstiprina terminu automātiska apgaismojuma palīgsistēma.

 

neredzamo zonu pārraugs

     a. blind spot assist

     v. Totwinkel-Assistent m

     kr. ассистент невидимой зоны

M. Baltiņš: šajā gadījumā pārraugs ir ļoti labs risinājums. Pārējie TK locekļi tam piekrīt un apstiprina terminu neredzamo zonu pārrraugs.

 

joslas saglabāšanas palīgsistēma

     a. lane keeping assist

     v. Spurhalte-Assistent m

     kr. ассистент удержания полосы движения

TK vienprātīgi apstiprina terminu joslas saglabāšanas palīgsistēma.

 

[ārkārtas] bremzēšanas palīgsistēma, BAS

     a. system of the assistant to brakes

     v. Brems-Assistent-System n

     kr. система ассистента тормозов

J. G. Pommers: šeit mēs pielikām arī saīsinājumu BAS, jo tas ir pazīstams starptautiski. TK tam piekrīt un vienprātīgi apstiprina terminu [ārkārtas] bremzēšanas palīgsistēma, BAS.

 

stāvvietā ievietošanas palīgsistēma

     a. parking guidance

     v. Parkführung f

     kr. управление парковкой

K. Timmermanis: pret šo gan gribu iebilstu, jo skan slikti. Mans piedāvājums: parkošanas vadsistēma. Nesaprotu, kāpēc tā tiek nīsts vārds parkošana.

J. G. Pommers: atgādināšu vēsturi. Par parkošanos un parkingu jau esam runājuši. Toreiz tos noraidīja kā nelatviskus terminus, bet mums jau nekas netraucē lemt par jaunu.

R. Karnīte, J. Baldunčiks un I. Pūtele iebilst pret parkošanu.

M. Baltiņš: tad drīzāk automašīnas novietošanas palīgsistēma.

E. Cauna: novietošanas palīgsistēma. Pārējie TK locekļi tam piekrīt un apstiprina terminu novietošanas palīgsistēma.

 

starmeša funkcija vai starmeša punktfunkcija

     a. spotlight function

     v. Spotlight-Funktion f

     kr. функция [сигнализации] прожектора

K. Timmermanis: pietiek ar pirmo variantu.

J. G. Pommers: te mēs nevarējām vienoties, bija divi varianti.

M. Baltiņš: punktfunkcija nekādu skaidrību neienesīs. Pārējie TK locekļi tam piekrīt un apstiprina terminu starmešu funkcija.

 

stopstarta funkcija

     a. ECO start/stop function

     v. ECO Start-Stopp-Funktion f

     kr. экологическая функция трогания/остановки

J. Baldunčiks: jau sen tāds termins ir bijis.

A. Lauzis: drīzāk startstopfunkcija.

E. Cauna: ar startstopu mums ir deviņi termini.

K. Timmermanis: iesaku tomēr vadīties pēc tā, kā ir citās valodās, un arī likt startstopu, nevis stopstartu.

K. Počs: piekrītu, ja jau mums ir citi termini ar startstopu.

TK locekļi apstiprina terminu startstopfunkcija.

 

maiņpārnesuma stūres iekārta

     a. direct-steer system

     v. Direktlenkung f

     kr. прямое рулевое управление

K. Timmermanis: mūsu termins neatbilst terminiem citās valodās.

J. G. Pommers: vai tad mēs tulkojam no citām valodām vai mēģinām radīt terminu, kas atbilst jēgai?

M. Baltiņš: ja termins atspoguļo jēdzienu pareizi, tad tas atbilst. Pārējie TK locekļi tam piekrīt un apstiprina terminu maiņpārnesuma stūres iekārta.

 

glāžturis vai glāžu turētājs

     a. cup holder

     v. Becherhalter m, Getränkehalter m

     kr. держатель стаканов, держатель напитков

TK atbalsta pirmo variantu un apstiprina terminu glāžturis.

apsildāmais glāžturis

     a. temperature-controlled cup holder

     v. Becherhalter m temperiert

     kr. терморегулируемый держатель стаканов

K. Počs: šeit gan jānorāda, ka tas ir ne tikai apsildāms, bet arī dzesējošs.

J. G. Pommers: siltumregulējošs.

E. Cauna: termoregulējams glāžturis. Pārējie tam piekrīt, un TK apstiprina terminu termoregulējams glāžturis.

 

aparatūras panelis

     a. instrument board, [control] panel, instrument cluster

     v. Kombiinstrument n

     kr. приборный щиток

M. Baltiņš: tas nav vadības panelis?

J. G. Pommers: daļēji ir, bet mums to pieņemts saukt par aparatūru.

M. Baltiņš: ja tas ir pareizi, tad lai tā paliek.

E. Cauna: mūsu nozarē ir kontrolpanelis.

J. G. Pommers: automobiļiem tas bija vecos laikus un varbūt tagad vēl ir traktoriem. Kontrole ir tikai viena no funkcijām.

K. Timmermanis: lidmašīnās ir vadības panelis. Mums elektrostacijās arī ir vadības panelis.

J. Baldunčiks: iesaku atstāt ierosināto, jo tas ir drošāk.

M. Baltiņš: piekrītu. Ja iegājies, tad noteikti atstājam. Pārējie TK locekļi neiebilst un apstiprina terminu aparatūras panelis.

 

daudzfunkciju displejs vai daudzfunkcionāls displejs

     a. multifunction display

     v. Multifunktionsdisplay n

     kr. многофункциональный дисплей

K. Timmermanis: man patīk pirmais variants. M. Baltiņš tam piekrīt.

E. Cauna: te ir jāizlemj, vai izvēlamies multi, daudz vai vairāk.

A. Lauzis: atbalstu multi.

M. Baltiņš: ierosinu balsot.

TK locekļi balso, 12 atbalsta daudz, savukārt viens – A. Lauzis – atbalsta multi.

TK dod priekšroku īsākajai formai un apstiprina terminu daudzfunkciju displejs.

 

gaismas diožu (LED) lukturis

     a. LED headlamp

     v. LED -Scheinwerfer m

     kr. светодиодная фара

K. Timmermanis: ierosinu apstiprināt divus sinonīmus – gaismas diožu lukturis un LED lukturis. J. Baldunčiks šo priekšlikumu atbalsta. Arī pārējie tam piekrīt, un TK apstiprina divus terminus: gaismas diožu lukturis un LED lukturis.

 

daudzfunkciju gaismas diožu (LED) lukturis

     a. LED high performance headlamp

     v. LED High Performance-Scheinwerfer m

     kr. светодиодная фара с высокими показателями

Atbilstoši iepriekšējam piemēram TK apstiprina divus terminus: daudzfunkciju gaismas diožu lukturis un daudzfunkciju LED lukturis.

 

borttīkls, elektroinstalācija vai iekštīkls

     a. on-board electrical system

     v. Bordnetz n

     kr. бортовая электрическая система

K. Timmermanis: te katrs termins nozīmē kaut ko citu. Es atstātu borttīkls, vienīgi varbūt elektrība kaut kur jāpiesaista.

M. Baltiņš: ja vadāmies pēc vācu parauga, tur nav elektrības – Bordnetz.

K. Počs: uz borta automobilim ir divi tīkli – borttīkls, ko esam pieraduši saprast un saskatīt, un otrs – datu apmaiņas tīkls, kas ir šodienas automobiļiem. Otrais ir sarežģīts un ar datu pārneses līmeņiem. Tādējādi ir vēlme nodalīt abus tīklus.

M. Baltiņš: vai latviskajā terminā atsakāmies no vārda elektro un sekojam vācu sistēmai? Domāju, ka uzreiz varam atmest iekštīklu.

J. Borzovs: turklāt iekštīkls mums AkadTerm ir kā atbilsme intranet.

K. Timmermanis: ja aprobežojamies tikai ar tīklu, tad der borttīkls. Ja vajag nodalīt elektriskos no informatīvajiem, tad jāpasaka, ka runa ir par elektrību. Tad ir vai nu elektroinstalācija vai elektrotīkls.

E. Cauna kāpēc ne elektrosistēma? Varētu būt borta elektrosistēma.

M. Baltiņš: vai borta elektrotīkls.

Z. Broka: sistēma ir vispārinātāka. Pārējie TK locekļi neiebilst un apstiprina terminu borta elektrosistēma.

 

augsta aizsardzība

     a. high protection

     v. Hochschutz m

     kr. высокая степень защиты

M. Baltiņš: šis termins jāskata kopā ar nākamo, kas ir augstākā aizsardzība (highest protection).

K. Timmermanis: labāk būtu augstā aizsardzība, var veidot arī salikteni augstaizsardzība.

E. Cauna: augsta aizsardzība un ļoti augsta aizsardzība.

A. Lauzis: ļoti augsta aizsardzība nav nemaz slikti. Arī J. Baldunčiks atbalsta šo variantu.

K. Timmermanis: tas ir izplūdis apzīmējums. Labāk tomēr augstaizsardzība un augstākā aizsardzība.

R. Karnīte: bet tas sistēmiski atšķiras. Liekas, ka runa būtu par dažādām lietām.

E. C: labāk tomēr pirmo atstāt divos vārdos, kā piedāvāts. Lielākā daļa pārējo TK locekļu tam piekrīt un apstiprina terminu augsta aizsardzība.

 

augstākā aizsardzība

     a. highest protection

     v. Höchstschutz m

     kr. наивысшая защита

Atbilstoši diskusijām, apspriežot iepriekšējo terminu, TK apstiprina terminu ļoti augsta aizsardzība.

braucēju drošības karkass

     a. passenger safety cell

     v. Sicherheitsfahrgastzelle f

     kr. каркас безопасности пассажиров

TK vienprātīgi apstiprina terminu braucēju drošības karkass.

 

adaptīvais drošības spilvens

      a. adaptive airbag

      v. adaptiver Airbag m

      kr. адаптивная подушка безопасности

E. Cauna: vai šeit ir pamatoti lietot noteikto galotni?

A. Lauzis: noteikti nav.

Attiecīgi TK apstiprina terminu adaptīvs drošības spilvens.

 

galvas/krūškurvja sānu drošības spilvens

     a. head/thorax side airbag

     v. Kopf-Brustkorbs-Sidebag m

     kr. подушка безопасности головы и грудной клетки

M. Baltiņš: galvas un krūškurvja sānu drošības spilvens.

A. Lauzis: slīpsvītra nav vajadzīga.

E. Cauna: labāk sāniskais. Pārējie TK locekļi tam piekrīt un apstiprina terminu galvas un krūškurvja sāniskais drošības spilvens.

 

drošā riepa vai avārijdrošā riepa

     a. run-flat tire

     v. Reifen m mit Notlaufeigenschaften

     kr. безопасная шина

K. Timmermanis: labāk tikai drošā riepa.

E. Cauna: es atkal atbalstu variantu avārijdrošā riepa.

M. Baltiņš: es arī tam piekrītu, jo droša riepa ir vienkārši droša riepa. Arī lielākā daļa TK locekļu atbalsta šo variantu un pieņem terminu avārijdrošā riepa.

 

automātiskā sajūga sistēma

     a. automatic clutch system

     v. Automatisches Kupplungs-System n

     kr. aвтоматическая система муфты сцепления

A. Lauzis: labāk sajūgsistēma vienā vārda.

K. Počs: ja vienā vārdā, tad šķitīs, ka tā ir sistēma kaut kādai savienošanai. Bet šis ir iegājies kā atsevišķs jēdziens, kas kombinējot var zaudēt jēgu.

E. Cauna: kāda galotne – noteiktā vai nenoteiktā?

A. Lauzis: pamatforma ir nenoteiktā galotne.

TK pieņem terminu automātiska sajūga sistēma.

 

caurspīdīgs bīdjumts

     a. panoramic sliding sunroof

     v. Panorama-Schiebedach n

     kr. панорамная сдвижная крыша

TK pieņem terminu caurspīdīgs bīdjumts.

 

paceļams caurspīdīgs bīdjumts

     a. panoramic tilting/sliding sunroof

     v. Panorama-Schiebe-Hebedach n

     kr. панорамная сдвижная- подъемная крыша

TK pieņem terminu paceļams caurspīdīgs bīdjumts.

 

caurspīdīgs plāksnīšu bīdjumts

     a. panoramic louvered sliding sunroof

     v. Panorama-Lamellenschiebedach n

     kr. панорамная сдвижная пластинчатая крыша

TK pieņem terminu caurspīdīgs plāksnīšu bīdjumts.

 

piesitienjutīgā pārslēgšana

     a. touchshift

     v. Tippschaltung f

     kr. толчковое включение

A. Lauzis: nepieciešama nenoteiktā galotne.

E. Cauna: mums touch ir pieskāriens, un touch-sensitive ir skārienjutīgs.

J. G. Pommers: te ir vajadzīgs uzsitiens, nevis pieskāriens, jo ar pieskārienu nepietiek.

TK pieņem terminu piesitienjutīgā pārslēgšana.

 

3. Elektrokardioloģijas terminu apspriešana

M. Baltiņš: elektrokardioloģijas terminu apspriešanu šodien atliekam, jo arī L. Kauķe nav ieradusies.

 

4. LZA TK vēstures tapšanas gaita: apakškomisiju iesaiste

M. Baltiņš: esam izsūtījuši norādījumus par TK vēstures sagatavošanu. Ceru, ka varēsim darboties tālāk. Jāatrisina arī lietas ar arhīvu. Līdz 60. gadam TK materiāli ir LZA arhīvā, nākamie 10 gadi atrodas pie LU Latviešu valodas institūta, bet materiāli, sākot no 70. gadiem, atrodas 7. stāvā.

K. Timmermanis: man ir jautājumi materiāla sakarā. Toreiz bija doma, ka tas būs biezs atmiņu krājums papīra formā. Šeit sanāk, ka mēs kaut kādus materiālus sametīsim kaudzē un iedosim. Pirmkārt, kas to apkopos? Otrkārt, kur tas glabāsies? Treškārt, kam tas vajadzīgs?

M. Baltiņš: mēs nevaram formalizēt atmiņas, bet katrai apakškomisijai ir pieturas punkti, par kuriem varam savākt ziņas. Ne gluži visas apakškomisijas ir atrodamas protokolos. Par apakškomisiju darbību ziņu īpaši nav. 80. gadu protokolos apakškomisiju darbs nav īpaši dokumentēts. Tāpēc mēs apkoposim informāciju.

K. Timmermanis: ja taisām tādu krājumu, tad paplašinātā veidā, un pēc tam to izdodam. Pēc šiem norādījumiem sagatavot materiālu prasīs ļoti nopietnu laiku. Ja kāds cilvēks apkopos materiālu un gatavos, tad tas ir cits.

M. Baltiņš: nav pārliecības, ka varēsim iegūt informāciju par visām apakškomisijām. Daudzas izbeigušās pirms 20-30 gadiem. Varbūt varēs tikai pateikt cilvēkus, kas tur darbojušies. Daudzos biļetenos pat nav norādīti cilvēki. Noteikti būs asimetrija. Par citām atkal varēsim uzrakstīt vairāk. Tas būs izdevums, kuru nodrukāsim, tas būs pieejams un sakārtots. Atbilstoši atsaucībai varēsim veidot arī redkolēģiju.

 

5. Dažādi.

M. Baltiņš: vēl gribu atgādināt, ka akadēmijā 2. oktobrī ir konference sakarā ar V. Skujiņas piemiņu. Tā sāksies plkst. 10.00 un ilgs līdz 15.30. Institūta zālē būs arī piemiņas pasākums.

Savukārt rīt tiekamies ar Nacionālās enciklopēdijas galveno redaktoru Valteru Ščerbinski, lai apspriestu problemātiskos enciklopēdijas terminus. Dažas lietas jau esam pārrunājuši, cerams, ka turpmāk sadarbība būs veiksmīgāka.

A. Lauzis: pie manis griezās ar dažiem terminiem, kas it kā jau ir zināmi.

J. Baldunčiks: tie, kam ir uzticētas zinātnes nozares, arī lielā mērā nosaka, kādi termini tiks lietoti.

M. Baltiņš: mums iepriekš bija jautājumi par uzvārdu, vārdu atveidi. Man arī nav saprotams, vai tiešām problēmas ir kursivēt tādus terminus kā film noir vai commedia dell’arte.

Kad mēs varētu gaidīt nākamo sarakstu ar spēkratu terminiem?

J. G. Pommers: saraksts Nr. 2 ir izsūtīts visiem apakškomisijas locekļiem. Pēc 2-3 nedēļām tas varētu būt gatavs.

A. Lauzis: man ir paziņojums saistībā ar izglītības terminiem. Zane Oliņa, kas darbojas Valsts izglītības satura centrā, mani informēja, ka vajag diskutēt par vispārīgo izglītību. Šo terminu viņi pat dokumentos bija ielikuši divās vietās. Tāpat pamazām tiek nolikts arhīvā vārds kompetence, jo jau ir lietpratība. Pedagoģijas terminu vārdnīcā ir abi vārdi un paskaidrots, kas ar ko atšķiras. Kompetenču vietā būs prasmes.

M. Baltiņš: būtu labi, ja mēs tajā iesaistītos kā komisija. Tad tas būtu komisijas lēmums. Un tad mēs to varētu publiskot Latvijas Vēstnesī, lai pēc tam nav iespējas brīvi manevrēt. Šodien plānotie sēdes pamatjautājumi ir izskatīti, un nākamā TK sēde paredzēta apmēram pēc mēneša.

 

Sēde beidzas plkst. 16.10.
Sēdes vadītājs M. Baltiņš
Protokoliste A. Vucāne

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē