Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

LZA TK protokols Nr. 2/1133 (14.03.2017.)

Sēde notiek 2017. gada 14. martā plkst. 14.00 LZA Senāta zālē

Sēdē piedalās 15 dalībnieki

Sēdi vada Māris Baltiņš

Protokolē Astrīda Vucāne

 

Darba kārtībā:

  1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
  2. Irānas kodollīguma terminu apspriešana.
  3. Dažādi.

Par neierašanos uz sēdi rakstveidā ziņojis A. Lauzis un L. Kauķe.

LZA TK priekšsēdētājs M. Baltiņš norāda, ka šī ir otrā sēde šajā gadā, un vēlas noskaidrot, vai kādam vēl ir piebildes pie darba kārtības, ko pievienot pie 3. punkta Dažādi. Šajā sēdē svarīgākais ir pabeigt Irānas kodollīguma terminu izskatīšanu.

 Neviens neizsaka vēlmi pievienot jaunus jautājumus darba kārtībai, tāpēc M. Baltiņš aicina sākt sēdi ar pirmo darba kārtības punktu.

 

1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

M. Baltiņš: iepriekšējās sēdes protokols bija garš, jo sēde sākās ar garām pārrunām ar A. Stalažu un viņa iebildumiem pret decembra sēdes protokolu. Šajā sakarā vēlos jūs informēt, ka 3. martā A. Stalažs ir paziņojis par lēmumu atteikties no darba TK pavisam, norādot, ka viņu TK neciena. Esmu pārliecināts, ka tomēr nācām viņam pretī gana. Piemēram, lēmumu par gliemežu sugām (Spānijas kailgliemezi un Portugāles kailgliemezi) ļoti ātri publiskojām «Latvijas Vēstnesī», jo tas bija būtiski. Ja cilvēks uzraksta atlūgumu, ir skaidrs, ka mainīt viedokli viņš negrasās. Vai klātesošie vēlas mani pilnvarot viņu aicināt lēmumu mainīt?

Neviens TK loceklis tādu vēlmi neizsaka.

M. Baltiņš: tādā gadījumā ar jūsu akceptu uzskatu, ka esam viņa atlūgumu pieņēmuši.

Pārējie TK locekļi tam piekrīt.

M. Baltiņš: bez šaubām, tas ir zaudējums, jo sistemātiskā botānika un zooloģija ir liels terminu loks, kas būtu jāsakopj, bet, ja cilvēks nav gatavs strādāt un uzklausīt piebildes un ieteikumus, tad nekas labs nesanāks. Vai par šo protokolu ir saņemti kādi citi iebildumi?

A. Vucāne: vienīgie iebildumi tika saņemti no A. Stalaža, kas attiecīgi arī tika iestrādāti protokolā.

K. Timmermanis: vēlos izteikt atzinību TK priekšsēdētājam par lielo cīņu raidījumā «1:1». Un ne tikai tur. Šobrīd ir vērojams liels spiediens uz valodu.

M. Baltiņš: 18. februārī apritēja pieci gadi pēc valodas referenduma, tomēr ik pa laikam notiek dīvainas lietas, tāpēc daudzas reizes pēdējā laikā esmu parādījies plašsaziņas līdzekļos. Tagad aicinu TK locekļus pāriet pie kodolterminiem.

 

2. Irānas kodollīguma terminu apspriešana

pulsed electron accelator

M. Baltiņš: tabulā ieteikts pulsējošas darbības elektronu paātrinātājs. Varbūt vienkārši pulsējošs elektronu paātrinātājs vai pulsējošs elektronpaātrinātājs?

E. Cauna: tas būtu impulsu paātrinātājs, bet tad jautājums, kur likt elektronus? Principā šeit vairāk izmanto impulsu.

M. Baltiņš: šajā gadījumā salikteni var veidot no diviem vārdiem.

A. Amoliņš: pagaidām te salikteņi nav veidoti.

M. Baltiņš: tad paliekam pie varianta impulsu elektronu paātrinātājs. Pārējie TK locekļi neiebilst un pagaidām apstiprina terminu impulsu elektronu paātrinātājs.

quartz pressure transducer

 

Terminu tabulā piedāvāti varianti kvarca spiediendevējs un kvarca spiediena devējs.

J. G. Pommers: vai te nepietiktu ar kvarca spieddevēju? Spiediendevējs nav nekas labāks par spieddevēju.

A. Amoliņš: bet ir termins spiediens.

K. Timmermanis: piekrītu J. G. Pommeram. Bāzes termins ir devējs, un spieddevējs ir labs darinājums

U. Cerbulis: vai ir apsvērts variants lietot sensoru?

E. Cauna: savā nozarē mēs liekam devējus, ne sensorus.

M. Baltiņš: noteikti krievu датчик ietekmē.

R. Karnīte: sensors parasti uztver, jūt, bet devējs dod, nevis uztver.

J. G. Pommers: jebkurš devējs vispirms uztver un tad dod tālāk.

U. Cerbulis: es ieteiktu sekot vācu piemēram – Quarz-Drucksensor.

M. Baltiņš: tad sanāk kvarca spiediena sensors.

E. Cauna: bet uzsvars ir uz pārveidotāju, viņš pārveido spiedienu signālā.

K. Timmermanis: šeit jautājums ir plašāks. Ja visus devējus saucam par sensoriem vai otrādi, tad jāpieņem pamatnostādne. Mūsu nozarē ir bijuši devēji no vārda датчик. Devējs nozīmē, ka saņem kaut kādu signālu un tad izdod. Sensors izdod signālu, raugoties pēc jutības. Pamatjautājums: pie kā tad paliekam? Vairs nelietosim devējus un pāriesim uz sensoriem?

M. Baltiņš: lai nesagrautu esošās sistēmas, ierosinu pieņemt blakuslēmumu. Sensors un devējs ir sinonīmiski termini, kurus lieto atkarībā no tā, kas kurā nozarē iegājies.

E. Cauna: priekšroka būtu dodama sensoram. Piemēri amplitūdas devējs un līmeņa devējs ir pārprotami, jo tur neko nedod, bet ļauj nomērīt. Devējs liekas mulsinoši. Toreiz citā valodas vidē devēju saprata citādi, bet šobrīd sensors ir ieteicamāks.

M. Baltiņš: nebūtu pareizi teikt, ka devējs ir nepareizs, jo tas ir sava laika mantojums. Tad šajā gadījumā apstiprinām kvarca spiediena sensoru?

A. Amoliņš: konkrēti šai firmai, kas tādus sensorus ražo, pressure sensor ir viens no elementiem, tāpēc nezinu, vai kvarca spiediena sensors būtu atbilstošs apzīmējums.

E. Cauna: tranducer ir pārveidotājs plašākā nozīmē.

M. Baltiņš: tad atgriežamies pie vārda pārveidotājs. Ja ņemam vērā A. Amoliņa argumentus, ka pārveidotājā ir gan sensors vārda šaurākā nozīmē, gan atbalsta struktūra, tad varbūt šeit tas ir pārveidotājs.

E. Cauna: angliski lieto dažādi – gan plašāk, gan šaurāk.

K. Timmermanis: iesaku variantu spiedpārveidotājs.

E. Cauna: vai vērts izvēlieties augstāku terminu?

J. G. Pommers: mūsu nozarē šai nozīmē bija adapters, bet tas nav labāks.

E. Cauna: adaptera lietojums ir novirzījies, tagad to vairāk lieto salāgošanas nozīmē. Savulaik gan devējs un adapters bija sinonīmi.

R. Karnīte: ko nozīmē Druck vācu valodā?

M. Baltiņš: spiediens.

K. Timmermanis: spiedpārveidotājs, spieddevējs vai spiedsensors. Katrā ziņā tas būtu saliktenis ar spied-, kā ieteica J. G. Pommers. Mums ir jāpaņem vārda sakne.

R. Karnīte: piekrītu, jo saka, piemēram, spiedkatls, un tas taču ir spiedienkatls.

M. Baltiņš: tā ir valodas ekonomijas lieta, jo piemēros pildāmspalva un kuļammašīna arī viena zilbe ir semantiski tukša. Ja nevar loģiski pateikt, ka tur ir nozīmiska nianse, tad šo zilbi atmetīs.

R. Karnīte: spieddevējs ir labs variants.

E. Cauna: bet tas izjauks sistēmu, jo ir gaismas sensors, temperatūras sensors. Kāpēc iemocīt salikteni?

M. Baltiņš: ja veidot salikteni, tad labāk kā spiedsensors. Ja liekam divos vārdos, tad nav motīva neko atmest.

J. G. Pommers: ar spiedienu var rasties pārpratumi. Tad sanāk kvarca spiediens?

E. Cauna: veidojot jaunus terminus, es devēju neizmantotu.

M. Baltiņš: tad ierosinu pieņemt divus lēmumus. Pirmais: transducer ir trīs atbilsmes – 1) sensors, devējs; 2) pārveidotājs. Un otrais lēmums: konkrētajam terminam atbilsme būtu kvarca spiediena sensors. Vai piekrītat?

K. Timmermanis: es iebilstu, tas būtu slikts risinājums.

M. Baltiņš: vai tiešām de facto varētu rasties pārpratumi?

K. Timmermanis: briesmīgākais ir tas, ka, vadoties pēc dažādu laiku nostādnēm, mums tagad ir atrodami visādi varianti. 20. gs. 30. gados un pirms kara, kad bija vācu ietekme, gājām uz salikteņiem. Pēc tam 50 gadus skatījāmies pēc krieviem, kam ir spiediena devējs (датчик давления). Kā tad tagad darīt? Nav sakārtots esošais stāvoklis.

M. Baltiņš: tad pieņemam kvarca spiedsensoru kā otru paralēlu formu. Pārējie TK locekļi neiebilst. TK pieņem divus lēmumus. 1. Terminam transducer apstiprināt trīs atbilsmes: 1) sensors, devējs; 2) pārveidotājs. 2. Terminam quartz pressure transducer pagaidām apstiprināt divas atbilsmes: kvarca spiedsensors un kvarca spiediena sensors.

 

ramjet

M. Baltiņš: no piedāvātajiem variantiem apspriežams ir taisnplūsmas gaisa reaktīvais dzinējs. Vai vārdu gaisa vajag?

A. Amoliņš: labāk gaisa taisnplūsmas reaktīvais dzinējs. Pārējie TK locekļi tam piekrīt un pagaidām apstiprina terminu gaisa taisnplūsmas reaktīvais dzinējs.

 

re-entry vehicle

Terminu tabulā piedāvāti varianti atgriešanās modulis vai daudzkārt izmantojams kosmosa kuģis.

A. Amoliņš: tā ir daudzkārt izmantojuma kuģa daļa.

J. G. Pommers: labāk būtu teikt vairākkārt, bet kosmosa kuģa vietā es teiktu modulis, jo reizēm tā ir tikai kuģa daļa.

K. Timmermanis: vāciešiem ir jocīgs variants – Wiedereintritts-fahrzeug, sanāk atkārtotas darbības braucamrīks.

A. Amoliņš: drīzāk atkalienākšanas.

M. Baltiņš: atgriešanās modulis ir visprecīzākais ieteikums.

R. Karnīte: ko saprot ar atgriešanos?

E. Cauna: varbūt dotā definīcija nav īsti pareiza. Collins vārdnīcā skaidrots, ka tas ir portion of a ballistic missile that carries a nuclear warhead and re-enters the earth’s atmosphere. Trajektorija paredz iziet kosmosā, un re-entry ir atgriešanās kosmosā, atmosfērā. Tātad kosmosā atgriežas derīgā daļa. Kā to daļu nosaukt?

A. Amoliņš : kāpēc tas nevar būt modulis?

M. Baltiņš: atgriešanās modulis pret trajektoriju.

R. Karnīte: ko varētu likt atgriešanās vietā? Jo ar atgriešanos man saka tad, kad atbraucu no atvaļinājuma.

J. G. Pommers: atgriezes.

K. Timmermanis: piekrītu, ka tā atgriešanās nav laba, noteikti labāk ir atgriezes. Pārējie TK locekļi tam piekrīt un pagaidām pieņem terminu atgriezes modulis.

 

scramjet

Terminu tabulā piedāvāti varianti skramdžeta dzinējs vai caurplūdes dzinējs.

M. Baltiņš: precīzāk būtu caurplūdes reaktīvais dzinējs.

A. Amoliņš: jāskatās pēc iepriekšējā jet modeļa, tur mēs apstiprinājām gaisa taisnplūsmas reaktīvo dzinēju. Gan ramjet, gan scramjet ir caurplūdes reaktīvais dziējs.

J. G. Pommers: tad šeit varam likt gaisa virsskaņas reaktīvo dzinēju. Pārējie TK locekļi neiebilst un pagaidām apstiprina terminu gaisa virsskaņas reaktīvais dzinējs.

 

slapper

Terminu tabulā piedāvāta atbilsme belznis.

M. Baltiņš: belznis attiecas uz ieročiem un tiek lietots arī saistībā ar detonatoriem. Vēl ir arī dzelksnis, bet tas ir adatveidīgs.

R. Karnīte: šis ir truls.

K. Timmermanis un J. G. Pommers atbalsta belžņa lietojumu. Pārējie TK locekļi neiebilst un pagaidām apstiprina terminu belznis.

 

slurry propellant

Terminu tabulā piedāvātas divas atbilsmes – sabiezināts propelents un sabiezināta degviela.

A. Amoliņš: vispirms jāsaprot, kas ir propellant. Tā ir degviela un oksidētājs, kas savienoti vienā maisījumā.

M. Baltiņš: skaidrs, ka tā nav jebkura degviela. Vai labāk nebūtu sabiezināta raķešdegviela?

U. Cerbulis: sabiezināta izklausās, ka vispirms tā ir šķidrāka un tad sabiezināta procesā, bet patiesībā tā ir želejveida.

M. Baltiņš: var teikt arī želejveida.

J. G. Pommers: biezdegviela.

R. Karnīte: vai vajag precizēt, ka tā ir raķešdegviela? Vai galvenais nav tas, ka tā ir degviela?

Z. Broka: termins raķešu degviela ir atrodams Juridisko terminu vārdnīcā.

A. Amoliņš: vācu Treibstoff ir degviela.

K. Timmermanis: biezdegviela noteikti labāk nekā želejveida degviela.

M. Baltiņš: ja vārds raķešu nav obligāts, tad biezdegviela ir labs variants.

A. Amoliņš: visas ierīces, kas izmanto šo degvielu, nebūt nesauc par raķetēm.

R. Karnīte: tāpēc to raķešu nevajag. Ja propellant ir degviela, kurai kaut kas piejaukts, tad to vienkārši vajag atbilstoši nosaukt.

E. Cauna: noteikti nevajag jaukt propellant ar fuel. Propel nozīmē radīt dzinējspēku.

J. G. Pommers: jebkura degviela dod spēku. Raķešdeviela ir labs variants, jo konkretizē. Bet vispār par degvielām vajadzētu izveidot sistēmu.

E. Cauna: šim dokumentam tas noteikti ir atbilstoši.

D. Šostaka: EUR-Lex ir reaktīvo dzinēju degviela.

A. Amoliņš: lai kodollīguma terminos tā ir raķešdegviela.

M. Baltiņš: piekrītu, jo šobrīd mēs strādājam ar šā dokumenta kontekstu. Propelents jau ir aizņemts aerosoltehnikā – tā ir nesējgāze, kas ļauj aerosolam pacelt derīgo daļiņu. Vai varam palikt pie varianta sabiezināta raķešdegviela?

K. Timmermanis: kāpēc sabiezināta? Tā ir bieza – biezdegviela.

E. Cauna: vispār ir norādīti trīs stāvokļi – liquid, slurry un gel.

A. Amoliņš: ja angliski ir divi vārdi – slurry un gel, tad varbūt te ir domāts sabiezināšanas process.

K. Timmermanis: ja taisām sulu, tad tā beigās tāpat ir bieza, lai gan pats process ir sabiezināšana.

M. Baltiņš: tad varbūt precīzāk būtu iebiezināta? Jo tas ir kaut kas vidējs starp biezu un želejveida. Pārējie TK locekļi tam piekrīt un pagaidām apstiprina terminu iebiezināta raķešdegviela.

 

spacecraft

Terminu tabulā piedāvāti varianti kosmiskais aparāts un kosmosa kuģis.

M. Baltiņš: vai tas tomēr nav lidaparāts?

R. Karnīte: man lietas, tas ir kosmiskais kuģis.

E. Cauna: abi termini ir AkadTerm.

K. Timmermanis: te mēs redzam, ka gaisa kuģis sāk izspiest lidaparātu. Vāciešiem ir Fahrzeug, tātad tas nav aparāts, tas ir kas nopietnāks.

M. Baltiņš: tad paliekam pie varianta kosmosa kuģis? Pārējie TK locekļi neiebilst un pagaidām apstiprina terminu kosmosa kuģis.

 

space launch vehicle

Terminu tabulā piedāvāti varianti kosmiskā nesējraķete un nesējraķete.

K. Timmermanis: tā ir nesējraķete.

J. G. Pommers: vai vārds kosmiskā te kaut ko dod?

E. Cauna: vienkārši nesējraķete var nozīmēt, ka panes tikai kādu gabaliņu.

K. Timmermanis: vāciešiem ir Trägerrakete.

M. Baltiņš: varbūt no vācu teksta vienkārši nepareizi ekstrahēts.

R. Karnīte: kosmosa nesējraķete.

E. Cauna: tad sanāk, ka tā nes kosmosu.

K. Timmermanis: nesējraķete ir skaidrs apzīmējums.

M. Baltiņš: angliski uzsvērts, ka tā var uznest kosmosā. Arī E. Cauna piekrīt, ka šeit nepieciešams vārds kosmiskā. Pārējie TK locekļi neiebilst un pagaidām apstiprina terminu kosmiskā nesējraķete.

 

streak camera

Terminu tabulā dotas atbilsmes elektronoptiskā kamera, fotohronogrāfs un spoguļkamera.

A. Amoliņš: divi varianti ir aparāta paveidi. Fotohronogrāfs ir labāks variants, jo var segt abus.

J. G. Pommers: sanāk, ka tie nav sinonīmi, bet tās ir divas nozīmes.

M. Baltiņš: tāpēc A. Amoliņs ieteica segt abus paveidus, jo vienā ir spogulis, bet otrā – nav. Pārējie TK locekļi atbalsta A. Amoliņa ieteikto variantu un pagaidām apstiprina terminu fotohronogrāfs.

 

thermal shield

M. Baltiņš: terminu tabulā piedāvāts variants siltumekrāns. Vai ir iespējams arī siltumvairogs?

J. G. Pommers: spēkratu nozarē ir siltumekrāns, arī K. Timmermanis atbalsta šo variantu. Pārējie neiebilst un pagaidām apstiprina terminu siltumekrāns.

 

thrust

J. G. Pommers: spēkratos tā ir vilce.

Z. Broka: iepriekš skatot terminu propulsion thrust, pieņēmām, ka tā ir vilces sistēma.

K. Timmermanis: te piedāvāts arī vilces spēks, bet vilces spēks un vilce nav viens un tas pats.

E. Cauna: thrust ir arī normālslodze, normālspēks.

J. G. Pommers: vai ir norādes, ka tas varētu būt spēks?

E. Cauna: jā, spēks, kas ir perpendikulārs galvenajai slodzei.

K. Timmermanis: vilces normālspēks.

A. Amoliņš: ar normāls ieteiktu uzmanīties. Pēc definīcijas tas ir citā tehnikas nozarē. Drag ir gaisa pretestība, bet thrust – spēks, ar ko dodas uz priekšu.

Z. Broka: tas ir spēks, ko dod vilces sistēma.

K. Timmermanis: tātad vilces spēks. Pārējie TK locekļi piekrīt un pagaidām apstiprina terminu vilces spēks.

 

turbogrid tray

Terminu tabulā piedāvātas atbilsmes turbulizācijas šķīvis un turbosietu šķīvis.

A. Amoliņš: mums jau sākumā bija runa par tray, kas noteikti šeit ir šķīvis. Turbosietu šķīvis ir atbilstošs apzīmējums. Pārējie TK locekļi tam piekrīt un pagaidām apstiprina terminu turbosietu šķīvis.

 

turboprop [engine]

Terminu tabulā piedāvātas atbilsmes turbopropelleru dzinējs un turbopropellerdzinējs.

M. Baltiņš: M. Ansons savulaik lietoja garo salikteni. Vai paliekam pie tā? Pārējie TK locekļi tam piekrīt un apstiprina terminu turbopropellerdzinējs.

 

turboshaft [engine]

J. G. Pommers: vai tās ir vairākas vārpstas vai viena? Te mums ir divi varianti.

M. Baltiņš: ja izvēlamies variantu turbovārpstdzinējs, tad šo jautājumu var apiet.

K. Timmermanis: jāvadās pēc viena modeļa, iepriekšējo mēs likām vienā vārdā.

TK pagaidām nolemj apstiprināt terminu turbovārpstdzinējs.

 

unmanned aerial vehicle (UAV)

M. Baltiņš: šeit nav, ko diskutēt, jau sen ir iegājies termins bezpilota lidaparāts. Pārējie tam piekrīt un apstiprina terminu bezpilota lidaparāts.

 

vacuum distillatin tower

TK locekļi vienbalsīgi piekrīt terminu tabulā piedāvātajam variantam vakuumdestilācijas kolonna un apstiprina to.

 

working knowledgge

Terminu tabulā dotas atbilsmes praksē gūtās zināšanas vai darba gaitā gūtās zināšanas.

M. Baltiņš: atbilstošs ir variants darbā gūtās zināšanas, bez gaitas.

J. G. Pommers: bet tur ir atšķirība. Studenti apgūst zināšanas praksē.

A. Amoliņš: pēc konteksta tās ir darbā nepieciešamās zināšanas.

K. Timmermanis: vāciski ir Arbeitshilfe.

E. Cauna: tās ir praktiskās zināšanas.

M. Baltiņš: tad tās nav atšķiramas no prasmēm.

R. Karnīte: skaidrojumā uzsvērta zināšanu nodošanu.

J. Borzovs: tās ir darbam nepieciešamās zināšanas. Pārējie neiebilst un pagaidām apstiprina terminu darbam nepieciešamās zināšanas.

 

M. Baltiņš: ar šo arī esam pabeiguši Irānas kodollīguma terminu izskatīšanu un varam pāriet pie pēdējā darba kārtības punkta.

 

3. Dažādi

3.1. Termina nudge atbilsme latviešu valodā

U. Cerbulis: biju liecinieks šai diskusija Twitter. Ceru, ka varēsim palīdzēt ar attiecīgiem priekšlikumiem vai ierosinājumiem.

E. Cauna: bakstīšana neliekas labs risinājums.

R. Karnīte: man patika mudīšana.

J. Borzovs: tas atkarīgs no konteksta.

R. Karnīte: ja runā par kontekstu, tad tas nav jēdziens.

I. I. Ilziņa: Webster vārdnīcā pirmie skaidrojumi ir ar bakstīšanu – pabikstīt ar elkoni, tad tikai pamudināt.

E. Cauna: mums vajag metaforisku apzīmējumu.

R. Karnīte: kaķis pabiksta, lai viņu paglauda.

J. G. Pommers: man izklausās pēc mudināšanas.

E. Cauna: te vajag kaut ko nemanāmāku.

M. Baltiņš: pamudināšana.

E. Cauna: to lieto politikas zinātnē, biheiviorismā, ekonomikā.

R. Karnīte: ekonomikā pamudina caur uzvedību vai caur darbību.

J. Borzovs: tomēr uzskatu, ka tas nav termins. R. Karnīte tam piekrīt.

M. Baltiņš: ja to definēs kā terminu, tad parādīsies, bet doma ir interesanta.

Z. Broka: vispirms vajadzētu definīciju.

TK locekļi vienojas, ka pagaidām labākais variants būtu pamudināšana, tomēr pie šā jautājuma vēl būtu jāatgriežas.

 

3.2. Terminu target, targeting atbilsme latviešu valodā

U. Cerbulis: šeit es jautātājiem ieteiktu vispirms ieskatīties vārdnīcā.

R. Karnīte: tārgetēt un tārgetēšana ir žargonisms. Tā ir mērķa formulēšana.

I. I. Ilziņa: vai definēšana.

K. Timmermanis: mērķēšana arī nebūtu slikta, tikai to nelieto.

TK locekļi kategoriski noraida tārgetēt un tārgetēšana lietošanu latviešu valodā.

M. Baltiņš norāda, ka sēdes pamatjautājumi ir izskatīti un ierosina sēdi beigt.

 

Sēde beidzas plkst. 15.36.

Sēdes vadītājs M. Baltiņš

Protokoliste A. Vucāne

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē