Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017.)

Sēde notiek 2017. gada 11. aprīlī plkst. 14.00 LZA Senāta zālē

Sēdē piedalās 15 dalībnieki

Sēdi vada Māris Baltiņš

Protokolē Astrīda Vucāne

 

Darba kārtībā:

  1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
  2. Magnētiskās rezonanses izmeklēšanas terminu apspriešana.
  3. Dažādi.

LZA TK priekšsēdētājs M. Baltiņš iepazīstina ar darba kārtību, norādot, ka plašākais kā vienmēr ir darba kārtības otrais punkts – terminu saraksta apspriešana.

 

1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

M. Baltiņš: vai varam apstiprināt iepriekšējās sēdes protokolu?

A. Vucāne: par šo protokolu ir saņemtas piezīmes no Zanes Brokas, kas attiecīgi ir iestrādātas šajā protokolā.

M. Baltiņš: tā kā vairāk iebildumu un pabildinājumu nav, varam uzskatīt iepriekšējās sēdes protokolu par apstiprinātu. Kodollīguma termini, kuru skatīšanu pabeidzām iepriekšējā sēdē, ir nosūtīti EP ģenerālsekretariātam no Valsts valodas centra. Tagad aicinu pāriet pie darba pamatdaļas.

 

2. Magnētiskās rezonanses izmeklēšanas terminu apspriešana

M. Baltiņš: šoreiz uz TK sēdi ieradies arī profesors Ardis Platkājis, kurš ir ne vien specializējies radioloģijā, bet arī labi orientējas fizikas jautājumos. Pēdējais izsūtītais magnētiskās rezonanses terminu saraksta variants ir ar A. Platkāja komentāriem.

 

spin echo

M. Baltiņš: terminu sarakstā piedāvāts variants spinu atbalss. Vai pret to ir iebildumi?

A. Lauzis: es to noteikti neatbalstu. Pareizi ir spiniskā atbalss vai spinatbalss.

K. Timmermanis un I. Pūtele atbalsta salikteņa izvēli.

A. Platkājis: kāpēc spinatbalss?

A. Lauzis: jo tā nav atbalss no spiniem, atbalss ir ar tiem saistīta. Šeit ir runa par veidu, norises apstākļiem, nevis subjektu, kas to rada.

A. Platkājis: piekrītu, tomēr neesmu pārliecināts, vai tas ieviesīsies un tiks lietots ikdienā. Ārsti parasti ņem angļu atvasinājumus.

I. Pūtele: ieviesīsies, jo šāds modelis ir izplatīts.

M. Baltiņš: šeit gan uzreiz būtu jāskatās tālāk, vai arī pārējos terminus varam veidot līdzīgi.

L. Kauķe: vēlos vērst uzmanību uz to, ka terminam spin nekur nav apstiprināts oficiālais tulkojums.

I. Pūtele: AkadTerm noteikti ir.

L. Kauķe: nav, AkadTerm tas ir apstiprināts kā sporta termins, bet ne citur.

A. Lauzis: tas noteikti ir fizikas vārdnīcā.

J. Borzovs: termins spins ir AkadTerm datubāzē ar visu definīciju no fizikas.

M. Baltiņš: tam noteikti jābūt arī ķīmijas vārdnīcā.

L. Kauķe: termins spins latviešu valodā ir, tomēr datubāzē tas neparādās, meklējot no angļu valodas spin.

TK locekļi vienojas pagaidām apstiprināt salikteni spinatbalss un pārējos terminus veidot pēc līdzīgiem modeļiem.

 

pulse echo

M. Baltiņš: tabulā piedāvāts variants impulsu atbalss. Ja vadāmies pēc iepriekšējā modeļa, tad impulsatbalss.

Pārējie TK locekļi neiebilst un pagaidām apstiprina terminu impulsatbalss.

 

gradient echo

M. Baltiņš: šajā gadījumā pēc iepriekšējā modeļa sanāk gradientatbalss.

Pārējie TK locekļi neiebilst un pagaidām apstiprina terminu gradientatbalss.

 

pulse sequence

M. Baltiņš: AkadTerm jau ir bijusi apstiprināta atbilsme impulsu secība.

A. Lauzis: secība ir kārtība, bet te ir virkne vai secīga virkne.

A. Platkājis: virkne neiederas.

M. Baltiņš: piemēram, ģenētikā secība ir pareizāka.

A. Lauzis: ne vienmēr tur var lietot secība, kur krievu valodā tā lietots.

M. Baltiņš: virkne te varētu tikt pārprasta, tāpēc varbūt šeit labāk izvēlēties impulsu sekvenci?

A. Platkājis: viss notiek noteiktā secībā. Ja to izmaina, tad impulsi paliks virknē, bet nebūs secības.

A. Lauzis: skaidrojumā ir minēts series, ne order. Tad tā nav secība, bet secīga impulsu virkne.

L. Kauķe: secīga virkne arī neko nepasaka.

A. Lauzis: kontekstos pārpratumi nerodas.

J. Baldunčiks: ir arī secīga tulkošana.

A. Platkājis: vai nevaram sekvenci atstāt?

K. Timmermanis, I. Pūtele un J. Baldunčiks pret to iebilst.

A. Lauzis: es noteikti iebilstu pret secību, jo tad mēs radām jaunu nozīmi.

D. Šostaka: secīgs ir tas, kas seko kārtībā.

M. Baltiņš: impulsu virknējums ir pareizāks par virkni.

J. Baldunčiks: sportā virknējums ir kā zināms kopums. Ar vārdiem šajā virknējumā domāts, ka komandai uz laukuma ir tāds un tāds spēlētājs.

A. Lauzi: dabā sekvence nebūs virknējums.

A. Platkājis: kā lai pasaka to, ka impulsi atkārtojas?

M. Baltiņš: angļu valodas termins arī to nepasaka.

K. Timmermanis: tas ir termins, un terminam ir skaidrojums.

L. Kauķe: atgriežoties pie sekvences, mūzikā sekvence ir atkārtošanās vairākas reizes.

A. Lauzis: tad termins jāpārceļ no mūzikas, to īpaši uzsverot.

J. Baldunčiks: tāda prakse gan nav īsti nav laba.

M. Baltiņš: tomēr tas varētu būt risinājums, ja nevaram līdz galam vienoties un sekvence ir iegājies termins. Mēs pat varam dot divus variantus.

J. Baldunčiks: vai elektrotehnikā pie signāliem ir sekvencers? Ja elektrotehniķi to apstiprinātu, tad tā varētu teikt.

M. Baltiņš: protams, ka sekvence nav tikai mūzikā.

A. Lauzis: šādā nozīmē tikai mūzikā.

L. Kauķe: vai tas vienmēr paredz atkārtošanos?

A. Platkājis: jā, elementi vienmēr atkārtojas noteiktā, ieprogrammētā secībā.

M. Baltiņš: tātad paliekam pie tā, ka liekam abus variantus – impulsu sekvence un impulsu virknējums? Pārējie TK locekļi piekrīt un pagaidām apstiprina divas atbilsmes – impulsu sekvence un impulsu virknējums.

 

spin echo pulse sequence

M. Baltiņš: šajā gadījumā nav īsti saprotams, vai tas ir īpašs termins vai vienkārši terminu apvienojums.

A. Lauzis: atbalsi izraisoša impulsu secība.

L. Kauķe: vai spinatbalsi izraisoša impulsu sekvence.

M. Baliņš: vai izraisošs ir obligāts komponents? Jo tādā gadījumā sanāk termins ar četriem vārdiem un šķiet, ka gribam terminā aprakstīt definējošas lietas. Varbūt vienkārši spinatbalss impulsu sekvence?

A. Lauzis: ir lietas, kas bojā terminu caurredzamību un rada maldus.

J. G. Pommers: tomēr termina īsums arī ir pamatots iemesls.

M. Baltiņš: nevar jaukt terminus ar definīcijām. Terminiem ir apzīmētājfunkcija, nevis definētājfunkcija.

A. Lauzis: es tajā saskatu aicinājumu atteikties no TK valodiskās puses. Nav pareizi radīt sliktus modeļus.

L. Kauķe: J. Cīrulis ieteica spinanatbalss rosinātājvirkne. Tad var būt arī spinatbalss rosinātājsekvence.

A. Lauzis: apzīmētāju saista ar pamatdaļu, tāpēc jābūt spinatbalsi rosinošai vai izraisošai sekvencei.

J. Baldunčiks: vai tā sekvence izraisa atbalsi? Jo tad varētu teikt izraisītājsekvence.

M. Baltiņš: vai uzskatām, ka spinatbalsi izraisoša sekvence būs gana precīzi?

J. G. Pommers: man liekas, ka izraisītājsekvence ir labāka.

A. Lauzis: A. Blinkenai savulaik bija priekšlikums temperatūras lēcējslānis. Tā ir latviešu valodas bojāšana.

J. G. Pommers: tad jau jūs modernā veikalā nemaz ieiet nevarat, jo tur ir bērnu cīsiņi.

M. Baltiņš: tad jau būtu taisnība, ka jābūt cūku Āzijas mērim, nevis Āzijas cūku mērim, jo tur ir tas pats princips. Tie ir pseidopārpratumi.

A. Lauzis: ar īpašvārdiem ir citādi.

M. Baltiņš: vai varam apstiprināt variantu spinatbalss izraisītājsekvence? Ja runājam par modeli, tad, piemēram, galētājšūna ir iegājusies un to lieto.

A. Lauzis: salikteņa pamats ir tas, kas otrajā daļā. Es kategorisku iebilstu pret spinatbalss izraisītājsekvenci.

J. G. Pommers un K. Timmermanis atbalsta variantu spinatbalss izraisītājsekvence.

M. Baltiņš: vai atstājam abus variantus?

J. G. Pommers: princips ir pareizs. Kad nevaram vienoties, tad abi varianti labi.

A. Lauzis: R. Grabis savulaik teica, ka jāliek abi, lai cīnās.

J. Baldunčiks: tas atgādina dabisko procesu, kad vēl nebija TK.

M. Baltiņš: dažbrīd gribam būt ļoti precīzi, bet neņemam vērā to, ko grib cilvēki, kas tos terminus reāli lietos. Ar trim vai četriem komponentiem termini ir grūti lietojami.

M. Baltiņš ierosina balsošanu. Par terminu spinatbalss izraisītājsekvence nobalso 10 TK locekļi, savukārt par terminu spinatbalsi izraisoša sekvence – pieci. TK nolemj apstiprināt abus variantus: spinatbalss izraisītājsekvence un spinatbalsi izraisoša sekvence.

 

gradient echo sequence

Pēc iepriekšējā parauga TK nolemj pagaidām apstiprināt divas atbilsmes – gradientatbalss izraisītājsekvence un gradientatbalsi izraisoša sekvence.

K. Timmermanis un R. Karnīte tomēr iesaka vienoties par vienu variantu.

M. Baltiņš atbalsta īsāko – gradientatbalss izraisītājsekvence.

 

time-varying gradient magnetic field

M. Baltiņš: terminu tabulā piedāvāts variants magnētiskais lauks ar laikatkarīgu gradientu, savukārt A. Platkājis ierosinājis magnētiskais lauks ar laikā mainīgu gradientu.

A. Platkājis: komentēšu savu variantu. Gradientspoles nodrošina magnētiskā lauka diferenci ar dažādiem punktiem. Kad to maina laika vienībās, varam orientēties plaknēs, kur dabūjam signālu no spiniem. Gradients laikā mainās. Gradienta stiprums nosaka attēla kvalitāti un attēla iegūšanas ātrumu. Magnētiska lauka stiprums vēl nenozīmē, ka magnēts būs labākais vai ātrākais. Šie gradienti strādā laikā, mainās laikā. Ja liek laikatkarīgs, tad nozīmē, ka tas ir atkarīgs no laika, bet gradients ir atkarīgs no mainības laikā.

K. Timmermanis: man nav īstas pārliecības par šo magnētiskā lauka stiprumu. Vai tur gadījumā nav jārunā par magnētiskā lauka vērtību?

A. Platkājis: medicīnā tas ir tieši pārtulkots no angļu magnetic field strength, Neesmu drošs, vai tas ir vai nav fizikāli pamatoti.

J. G. Pommers: uz angļiem paļauties nevar.

A. Lauzis: stiprums nekādi nav definēts, aizņemts. Mani tas nesatrauc.

J. G. Pommers: vai no tā garā salikteni nevar izveidot?

A. Lauzis: laikā mainīgais jau tiek lietots citā nozarē.

TK pagaidām apstiprina terminu magnētiskais lauks ar laikā mainīgu gradientu.

 

spatial peak SAR

M. Baltiņš: terminu tabulā piedāvāts variants telpiski augstākais īpatnējās absorbcijas ātrums

L. Kauķe: SAR apstiprinātais tulkojums ir īpatnējās absorbcijas ātrums.

A. Platkājis: sūtot radioimpulsu, tiek dota enerģija, kas absorbējas mīkstajos audos. Tā tiek dota noteiktā punktā, un šis punkts uzkarst. Tomēr tas nedrīkst uzkarst vairāk par 1-1,5, jo citādi pacients izjūt uzsilšanas efektu. Tas ir tas telpiskais ātrums.

A. Lauzis: pēc skaidrojuma tā sanāk attiecīgās telpas daļa.

R. Karnīte: vai nevajadzētu apmainīt vietām – augstākais telpas īpatnējās absorbcijas ātrums?

M. Baltiņš: šo tomēr vajadzētu atlikt un papētīt, kā tas ir citās valodās. TK locekļi piekrīt un pagaidām atliek šā termina izskatīšanu.

 

transmit-receive RF body coil

M. Baltiņš terminu tabulā piedāvāts variants radiofrekvences raidīšanas un uztveršanas spole visa ķermeņa izmeklēšanai.

A. Platkājis: es piedāvāju radiofrekvences vietā likt radioviļņus – radioviļņu raidīšanas un uztveršanas spole visa ķermeņa izmeklēšanai.

A. Lauzis: būtu jāsāk ar to, ka tā ir radiofrekvenciāla spole.

A. Platkājis: frekvenci mainīt nevar.

J. Baldunčiks: ja mums ir raiduztvērējs, tad varbūt arī šeit varam savilkt kopā, jo citādi termins ir garš.

A. Lauzis: radiofrekvenciāla spole.

J. Baldunčiks: raiduztvērējspole vai raiduztverspole.

R. Karnīte: radiofrekvenciāla raiduztverspole.

M. Baltiņš: radiofrekvenciāla raiduztvērējspole visa ķermeņa izmeklēšanai.

A. Vucāne: vai obligāti jānorāda, ka tā ir visa ķermeņa izmeklēšanai? Varbūt pietiek vienkārši ar ķermeni?

A. Platkājis apstiprina, ka tas lietas būtību nemaina. TK vienojas pagaidām apstiprināt terminu radiofrekvenciāla raiduztvērējspole ķermeņa izmeklēšanai.

 

imaging sequence

M. Baltiņš: A. Platkājis ir ierosinājis variantu attēlu veidojošo impulsu sekvence. Imaging aptver divas lietas – viens ir attēlu veidošana, bet otrs – kā darbība notiek.

A. Platkājis: diagnostikas process sākas pēc attēla izveidošanas.

M. Baltiņš: tad to varētu saukt par attēlveides sekvenci. Pārējie TK locekļi tam piekrīt un pagaidām apstiprina terminu attēlveides sekvence.

 

static magnetic field

TK locekļi vienprātīgi vienojas šajā gadījumā apstiprināt terminu statiskais magnētiskais lauks.

 

MRI image

M. Baltiņš: terminu tabulā piedāvāts variants magnētiskās rezonanses attēls. Domāju, ka tas ir labs un nav, ko diskutēt.

K. Timmermanis: man šeit ir komentārs par abreviatūrām. Pirms gadiem 15 mums, adaptējot un tulkojot standartus, parādījās jautājums, ko darīt ar angļu, franču, vācu abreviatūrām, kas iesakņojušās šajās valodās. Tad mēs pieņēmām lēmumu, ka tulkojuma terminu, bet saglabājam abreviatūru.

A. Lauzis: ja visās trīs valodās tās ir saglabātas, tad saglabājam. Ja katrā ir citādāk, tad tulkojam.

M. Baltiņš: absolūtu principu šeit laikam iedibināt neizdosies. Piemēram, lietojam NATO, kad vajag īso, bet tulkojam garo nosaukumu, kad vajag garo. Tam nav sakara ar abreviatūru.

L. Kauķe: prakse atstāt abreviatūras angļu valodā vairāk ir IT nozarē.

M. Baltiņš: ja skatāmies pēc citām sistēmām, tad arī sporta federācijas atstājam nemainīgas, piemēram, FIFA.

K. Timmermanis: tomēr aicinu protokolā ietvert domu pie šī jautājuma vēl atgriezties atsevišķi.

TK locekļi apstiprina terminu magnētiskās rezonanses attēls un nolemj atsevišķi izvērtēt abreviatūru lietojumu latviešu valodā kādā no nākamajām sēdēm.

 

echo time

M. Baltiņš: terminu tabulā piedāvāta atbilsme atbalss laiks.

A. Lauzis: pareizāk būtu atbalss ilgums. Pārējie TK locekļi neiebilst un pagaidām apstiprina terminu atbalss ilgums.

 

repetition time

M. Baltiņš: terminu tabulā dots variants impulsa atkārtošanās laiks.

A. Lauzis: te arī vajadzētu ilgumu.

J. G. Pommers: ko nozīmē atkārtošanās ilgums?

J. Baldunčiks: ilgums starp vienu un otru impulsu.

A. Platkājis: tiek mērīts laiks starp vienu impulsu padeves laiku milisekundēs, starp diviem impulsiem, tikai parāda vienu. Brīdis, kad reģistrē atbalsi no viena atbalss reģistrācijas laika līdz otram. Pa starpu iedod impulsus.

A. Lauzis: tādā gadījumā es atsaucu ilgumu, jo tad te ir laiks.

TK nolemj pagaidām apstiprināt terminu impulsa atkārtošanās laiks.

 

relaxation time

M. Baltiņš: terminu tabulā dota atbilsme relaksācijas laiks.

A. Platkājis: tas parāda, cik ilgā laikā spina vektors atgriežas sākotnējā stāvoklī. Tas ir laiks, nevis ilgums.

K. Timmermanis: kāda mērvienība ir ilgumam? Arī sekundēs. Tad kur ir atšķirība?

A. Lauzis: laiks var būt arī brīdis, laika sprīdis.

M. Baltiņš: ilgums ir laika nogrieznis ar sākumu un beigām. Ja mainās, tad drīzāk laiks.

TK nolemj pagaidām apstiprināt terminu relaksācijas laiks.

 

spin-lattice relaxation

M. Baltiņš: tabulā piedāvāts variants spina-režģa relaksācija, un te defise ir motivēta. Pārējie TK locekļi neiebilst un pagaidām apstiprina terminu spina-režģa relaksācija.

 

spin-spin relaxation

M. Baltiņš: terminu tabulā piedāvāta atbilsme spina-spina relaksācija.

K. Timmermanis: vai labāk nevar starpspinu?

A. Lauzis: iepriekš ir bijis arī spinrežģisks.

J. Baldunčiks: ja fiziķiem jau tāds ir, tad nevajadzētu mainīt. Pārējie TK locekļi tam piekrīt un pagaidām apstiprina terminu spina-spina relaksācija.

 

excitation pulse

M. Baltiņš: terminu tabulā piedāvāts variants ierosmes impulss.

L. Kauķe: tas ir kontekstos pie gradienta un repitition time.

K. Timmermanis: ja tas ir impulss, kas kaut ko ierosina, tad tas ir ierosinātājimpulss. Pārējie TK locekļi šo variantu atbalsta un pagaidām pieņem terminu ierosinātājimpulss.

 

gradient

TK locekļi šim terminam vienbalsīgi apstiprina atbilsmi gradients.

 

section-selective (slice) gradient

M. Baltiņš: terminu tabulā piedāvāts variants slāņa izvēles gradients.

J. Baldunčiks: ja skatās pēc angļu termina, tad section un slice ir sinonīmi.

A. Platkājis: mēs nostādām magnētā programmu, kuru slāni tagad gribam redzēt, tad izvēlas dziļumu, vietu un dabūjam gradientu.

J. Baldunčiks: varbūt var veidot salikteni?

M. Baltiņš: slāņizvēles?

A. Lauzis: bet izvēles slāni, tas ir slāņa izvēles gradients.

A. Platkājis: sectional anatomy, piemēram, ir slāņu anatomija.

TK nolemj palikt pie sākotnēji piedāvātā varianta un pagaidām apstiprina terminu slāņa izvēles gradients.

 

phase-encoding gradient

M. Baltiņš: terminu tabulā piedāvāta atbilsme fāzes kodēšanas gradients.

L. Kauķe: definīcijā runāts par shift, un tas ir tas virziens. AkadTerm rakstīts, ka tā ir fāzes nobīde. Tad sanāk fāzes nobīdes kodēšanas gradients.

A. Lauzis: vai pašu fāzi kodē?

M. Baltiņš: kodē nobīdi.

A. Platkājis: kodē fāzes un frekvences virzienu. Es nobīdi nelietotu.

J. Baldunčiks: var iztikt bez nobīdes, jo terminā nevajag paredzēt, kas notiks. Pārējie TK locekļi neiebilst un pagaidām apstiprina terminu fāzes kodēšanas gradients.

 

frequency-encoding (readout) gradient

Atbilstoši iepriekšējam paraugam TK pagaidām apstiprina terminu frekvences kodēšanas gradients.

 

M. Baltiņš: esam tikuši galā gandrīz ar visiem terminiem, tāpēc tagad ierosinu pāriet pie pēdējā darba kārtības punkta.

 

3. Dažādi

3.1. Termina patchwork family atbilsme latviešu valodā

M. Baltiņš: Latviešu valodas aģentūra ir pārsūtījus TK Ineses Rankas vēstuli, kurā jautāts par patchwork family atbilsmi latviešu valodā. Tā ir tāda ģimene, kurā viens no partneriem ir bērna bioloģiskais tēvs vai māte, jeb ģimene, kurā apvienojušies vecāki un viņu bērni no iepriekšējām ģimenēm.

A. Lauzis: ierosinu variantu divcilmes ģimene.

M. Baltiņš: vēl varētu būt saliktā ģimene.

P. Zvidriņš: saliktā ģimenē var būt dažādas attiecības. Mēs, demogrāfi, šo terminu īpaši apskatījāmies, lai gan, atklāti runājot, mēs to nelietojam, tomēr vajadzība pēc tā ir. Pēc apspriešanās, iesaistot antropologus, nonācām pie secinājuma, ka termins varētu būt rekombinanta ģimene. Aivita Putniņa piedāvāja rekombinētā ģimene, rekombinants. Arī Juris Krūmiņš to atbalstīja.

M. Baltiņš: nav īsti skaidrs, ko tas nozīmē,

J. Baldunčiks: samākslots veidojums.

M. Baltiņš: šī problēma noteikti ir aktuāla, par to raksta studiju darbus un ir dažādi pētījumi, tāpēc nav pamata šo jautājumu atlikt. Rekombinanta ģimene izklausās tehniski.

J. G. Pommers: ja lieto rekombinanta ģimene, tad sanāk, ka kombinanta ģimene ir parasta. Varbūt labāk der kombinēta ģimene?

K. Timmermanis: vairākcilmju ģimene – tas ir īsi un skaidri.

M. Baltiņš: vairākcilmju ģimeni noteikti varam atstāt apspriešanai.

TK locekļi pagaidām atliek konkrēta lēmuma pieņemšanu.

 

3.2. Termina якорный арендатор atbilsme latviešu valodā

M. Baltiņš: angliski tas tiek saukts par anchor tenant. Doma ir tāda, ka liels īrnieks, kurš īrē 5-15% no kopējās tirdzniecības centra platības, piesaista lielāko apmeklētāju plūsmu tirdzniecības centrā.

K. Timmermanis: dominējošais īrnieks.

A. Lauzis: lietot enkurs ir pilnīgi garām.

M. Baltiņš: pievelkošais īrnieks. Tāds kā Rimi tirdzniecības centrā Alfa, kas tur piesaista visvairāk cilvēku.

K. Timmermanis: pēc kāda kritērija piesaista – pēc apgrozījuma vai pēc pircēja skaita?

L. Kauķe: pievilcējīrnieks.

R. Kauķe: vajadzētu kādu senāku apzīmējumu atrast. Enkuru bieži lieto tādā piesaistes nozīmē.

I. Pūtele: mums enkurs velk dibenā.

M. Baltiņš: noturētājīrnieks – tur ir gan enkurs, gan ilgtermiņa nozīme.

J. G. Pommers: ja pēc analoģijas ar makšķerniekiem, tad notur vizulis.

R. Karnīte: tā ir kā ēsma, kas pievilina.

K. Timmermanis: pievilcējam ir divas nozīmes, labāk piesaista – piesaistītājīrnieks. TK locekļi tam piekrīt un pagaidām apstiprina terminu piesaistītājīrnieks.

 

K. Timmermanis: vēl pie šī punkta gribētu atgādināt, ka pirms gada runājām: sakarā ar valsts simtgadi vajadzētu izdot paplašinātu rakstu krājumu par Latvijas terminoloģiju 100 gados. Ja šī doma ir spēkā, tad būtu ierosinājums sagatavot nosacījumus rakstu iesniegšanai.

M. Baltiņš: šos nosacījumus varētu sagatavot uz nākamo sēdi, kurā arī paredzēts runāt par rakstu krājumu.

M. Baltiņš norāda, ka sēdes pamatjautājumi ir izskatīti, un ierosina sēdi beigt.

Sēde beidzas plkst. 15.52.

Sēdes vadītājs M. Baltiņš

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē