Valsts valodas centra izstrādātie aizsardzības, militārās zinātnes un bruņoto spēku termini - Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Valsts valodas centra izstrādātie aizsardzības, militārās zinātnes un bruņoto spēku termini

Terminu kolekcijā apkopoti Valsts valodas centra izstrādātie aizsardzības, militārās zinātnes un bruņoto spēku termini.

Grupa: Valsts valodas centrs

Nozare: Aizsardzība. Militārā zinātne. Bruņotie spēki

Šķirkļu skaits: 7287

Datu eksports
  • Terminu kolekcijas lejupielāde

Norādiet eksportējamā terminu faila formātu:

MS Excel (2007 un jaunākas versijas) fails ar paplašinājumu .xlsx

Izvēlieties eksporta veidu:

Lejuplādēt
Rāda 1 - 50 no 7287 kolekcijas šķirkļiem.
Šķirkļu skaits lapā: 10 30 50 100 200 500
Latviešu Angļu Vācu Franču
vienības iesaistīšanās statuss
unit commitment status
état d'engagement d'unité
iekšējais apstarojums
internal radiation
irradiation interne
apvienotais štābs
joint staff
état-major interarmées
état-major interforces
baterija no labās!
battery right
batterie par la droite
neierobežotas bombardēšanas zona
blind bombing zone
zone de bombardement sans restriction
robežmalas laušana
border break
crevé
mērķa notveršana ar piešaudi
bracketing
réglage percutant par encadrement sur la ligne d'observation
radiovadīta pārtveršana gaisā
broadcast-controlled air interception
interception aérienne basée sur émission en l'air
naftas produkts liela tilpuma tvertnēs
bulk petroleum product
produit pétrolier en vrac
vertikālais intervāls
vertical interval
intervalle vertical
vertikāla distancēšana
vertical separation
espacement vertical - altitude relative étagement en altitude
čulgas izraisoša ķīmiska kaujas viela
vesicant agent
agent vésicant
NATO militāro sakaru direktoriju sistēma
NATO Military Communications Directory System
vajadzīgā krava
wanted cargo
cargaison requise
frekvences modulācija
warble
modulation de fréquence
ieroču sistēmas pielietošanas koncepcija
weapon system employment concept
concept d'utilisation d'un système d'armes
strādājoša enkurvieta
working anchorage
mouillage de travail
astes āķis
tail hook
crosse d'aéronef crosse d'appontage crosse d'arrêt
crosse d'arrêt d'aéronef
mērķa norādīšana
target allocation
affectation des objectifs
mērķu izšķirtspēja
target discrimination
discrimination des objectifs
mērķu raksturojums
target signature
signature d'un objectif
telekomunikācijas
telecommunication
télécommunication
īslaicīgi aizpildīts militārs amats
temporarily filled military post
poste militaire temporaire
karadarbības apgabala operatīvie krājumi
theatre operational stocks
stocks opérationnels du théâtre
termiskie rentgenstari
thermal X-rays
rayonnement thermique (rayon X)
kravas stiprinājuma punkts
tie down point
point d'arrimage
slīpuma leņķis
tilt angle
angle d'inclinaison
lidojuma laiks
time of flight
durée de trajet
laika sprīdis
time slot
créneau de temps
kopējais spiediens
total pressure
pression totale
zemskares zona
touchdown zone
zone de posé
pārejas absolūtais augstums
transition altitude
altitude de transition
triangulācijas punkts
triangulation station
station de triangulation
pagrieziena un slīdēšanas indikators
turn and slip indicator
indicateur combiné de virage et dérapage
radiolokācijas altimetriskā zona
radar altimetry area
zone de référence altimétrique radar
navigācija pēc bīstamības bojām
radar danning
navigation radar sur bouée dan
staru slimība
radiation sickness
maladie des rayons
radiobāka
radio beacon
radiophare
dzelzeļa terminālis
dzelzceļa līnijas galapunkts
railhead
terminal ferré
attāluma mērīšana
ranging
télémétrie
īsts brīvgājiens
real wander
dérive vraie
strāvas pārveidotājs
rectifier
redresseur
pārdislokācijas lidlauks
redeployment aerodrome
aérodrome de redéploiement
drošības zona
refuge area
zone de refuge
bēglis
refugee
réfugié
reģionālā pavēlniecība
regional command
commandement régional
reģionālie papildspēki
regional reinforcing force
force de renfort régionale
orientētājzīme
register marks
index de repérage
komplektēšana
rehabilitation
remise en condition
remise en état
reljefs
relief
relief
Rāda 1 - 50 no 7287 kolekcijas šķirkļiem.
Šķirkļu skaits lapā: 10 30 50 100 200 500

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē