Ģeotehnika. Saskaņoto terminu saraksts - Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Ģeotehnika. Saskaņoto terminu saraksts

Ar Latvijas Nacionālās standartizācijas institūcijas SIA „Latvijas standarts” (LVS) un LVS Standartizācijas Tehnisko komiteju (LVS/STK) pārstāvjiem saskaņoto terminu kolekcija. LVS/STK 30 “Būvniecība” 2019. gada 28. novembra sēdē saskaņotie termini latviešu valodā standartiem: LVS EN ISO 14689:2018; LVS EN ISO 14688-1:2018; LVS EN ISO 14688-2:2018. Protokola Nr. 05/2019

Grupa: Latvijas standarts

Nozare: Inženierzinātnes. Tehnika. Rūpniecība. Būvniecība un arhitektūra

Šķirkļu skaits: 48

Datu eksports
  • Terminu kolekcijas lejupielāde

Norādiet eksportējamā terminu faila formātu:

MS Excel (2007 un jaunākas versijas) fails ar paplašinājumu .xlsx

Izvēlieties eksporta veidu:

Lejuplādēt
Latviešu Angļu Franču
pārtraukums
discontinuity
discontinuité
sacementējums
duricrust
croûte
raksts
fabric
structuration
joslojums
foliation
foliation
iezis
rock
roche
ieža masa
rock mass
massif rocheux
ieža materiāls
rock material
matériau rocheux
ieža matrica
rock matrix
matrice rocheuse
ieža tips
rock type
type de roche
nepārtrauktā serde
solid core
carotte solide
struktūra
structure
structure
tekstūra
texture
texture
salaidumu tilpumskaitlis
volumetric joint count
densité volumique des joints
antropogēna grunts
anthropogenic soil
sol anthropique
grunts aprakstīšana
description of soil
description d’un sol
pārtraukumi
discontinuities
discontinuités
uzbērta grunts
fill
remblai
ģeoloģiskā struktūra
geological structure
structure géologique
granulometriskais sastāvs
grading
granulométrie ou granularité
grunts identificēšana
identification of soil
identification d’un sol
less
loess
lœss
mākslīga grunts
made ground
terrain artificiel
pārstrukturēta grunts
reconstituted ground
terrain reconstitué
minerālā grunts
mineral soil
sol minéral
organiskā grunts
organic soil
sol organique
daļiņu izmēru sadalījums
particle size distribution
granulométrie ou granularité
daļiņu izmēru frakcija
particle size fraction
fraction granulaire
plastiska uzvedība
plastic behaviour
comportement plastique
plastiskums
plasticity
plasticité
grunts
soil
sol
sulfīdu grunts
sulfide soil
sol sulfureux
morēna
till
till
vulkāniskā grunts
volcanic soil
sol volcanique
saspiešanas indekss
compression index
indice de compression
konsistences indekss
consistency index
indice de consistance
blīvuma pakāpe
density index
indice de densité
sausais blīvums
dry density
densité sèche
plūstamības robeža
liquid limit
limite de liquidité
plūstamības indekss
liquidity index
indice de liquidité
daļiņu blīvums
particle density
densité des particules
plastiskuma robeža
plastic limit
limite de plasticité
plastiskuma indekss
plasticity index
indice de plasticité
grunts klasificēšana
soil classification
classification des sols
grunšu grupas
soil groups
groupes de sols
nedrenētas bīdes stiprība
undrained shear strength
résistance au cisaillement non drainée
viendabīguma koeficients
uniformity coefficient
coefficient d’uniformité granulométrique
porainības koeficients
void ratio
indice des vides
ūdens saturs
water content
teneur en eau

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē