Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Autentifikācija

Autentifikācija ir vajadzīga, lai varētu izpildīt noteiktas darbības, piemēram, piedalīties terminrades diskusijās, pieteikt savus terminu kandidātus. Turklāt attiecīgās iestādes deleģētie pārstāvji var pieslēgties terminu apstiprināšanas procesam un tajā piedalīties, apskatīt ienākošus terminu pieprasījumus u.c.